konsultacje Image00061 kail M.Kleczkowski_pion fota_mrm ddp2000005 30 25 mariusz mzk
preload image preload image

Przedmiotem konsultacji społecznych w naszym mieście jest opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sportowa-Prosta obejmującego również Osiedle Leśne...

Dokładnie 19 lipca 2018 roku burmistrz Andrzej Kunt podpisał Ogłoszenie nr 591723-N-2018 - przetarg nieograniczony na realizację zadania „Budowa krytej pływalni w Kostrzynie nad Odrą”!

Taką Celulozę chcemy oglądać! Mimo remisu 3:3 w niedzielnym meczu pomiędzy TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą a FC Kursko nasi piłkarze zasługują zdecydowanie na oklaski!

Rozmawiamy z Marcinem Kleczkowskim. Kim jest? Społecznie prezes WOPR w Kostrzynie nad Odrą, zawodowo pedagog w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Ratownik wodny, instruktor ZHP...

Jeszcze przed wakacjami na ręce Oskara Król i Joanny Kierzkowskiej (na fotografii) przekazaliśmy dyplomy za udział w konkursie organizowanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

13 września 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Domu Dziennego Pobytu  dla osób starszych, działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.

Rekordowy 33. Międzynarodowy Bieg Uliczny „Kostrzyńska Dziesiątka”. Diatlova i Masiatchenko najszybsi w Kostrzynie nad Odrą. Zapraszamy na szeroką fotorelację!

I Mistrzostwa Kostrzyna nad Odrą Zakładów Pracy w ramach 33. Międzynarodowego Biegu Ulicznego „Kostrzyńska Dziesiątka”. Tegoroczna edycja biegu była wyjątkowa pod wieloma względami...

Mariusz Staniszewski obecny kandydat do Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą (Okręg Os. Mieszka I-go) Komitetu KWW Andrzeja Kunta spotkał się z burmistrzem Miasta rozmawiając m.in. o osiedlowych parkinagach...

Pan Olgier Kłaptocz - prezes MZK Sp.z o.o. zabiera głos w sprawie rzekomo nieuzasadnionych podwyżek cen wody. Ten artykuł naprawdę warto przeczytać! Brawo dla Pana Prezesa za wyjście naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców!

kssse

Praca w Bibliotece!

7035773ed2201712171856W związku z powierzeniem przez Powiat Gorzowski Miastu Kostrzyn nad Odrą wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Gorzowskiego oraz w związku z potrzebą zwiększenia zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad OdrąDyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą ogłasza rekrutację na stanowisko

INSTRUKTOR POWIATOWY – BIBLIOTEKARZ

 

 

1.   Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

INSTRUKTOR POWIATOWY:
–    doradztwo i udzielanie bibliotekom pomocy w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów,
      selekcji i inwentaryzacji, komputeryzacji oraz promocji czytelnictwa,
–    pomoc w organizacji imprez bibliotecznych,
–    organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym,
–    organizowanie narad, seminariów, szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy z powiatu,
–    współpraca z bibliotekami w powiecie w zakresie wymiany informacji i upowszechniania dobrych praktyk,
–    wizytacje bibliotek w celu analizy ich stanu, organizacji i działalności
      (formułowanie wniosków, zaleceń i propozycji zmian),
–    wizytacje dotyczące rozwiązania konkretnych problemów,
–    współpraca z organizatorami bibliotek, biblioteką wojewódzką, instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami
      działającymi na terenie powiatu w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych
      mieszkańców powiatu gorzowskiego,
–    prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności placówek bibliotecznych na terenie powiatu
      (sprawozdań, planów, analiz).

BIBLIOTEKARZ:
–    obsługa użytkowników zarówno w Bibliotece Dorosłych i Młodzieży, jak i w Bibliotece Dzieci i Młodzieży
      (wypożyczalnia, czytelnia, czytelnia prasy, czytelnia internetowa),
–    wypożyczanie i udostępnianie zbiorów,
–    prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych Biblioteki
      oraz innych instytucji, a także współpraca z tymi instytucjami w tym zakresie,
–    udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,
–    rejestrowanie i obsługa czytelników i użytkowników,
–    realizacja zamówień i rezerwacji czytelników,
–    monitowanie czytelników,
–    obsługa elektronicznego, zintegrowanego systemu bibliotecznego Mak+,
–    współprowadzenie punktu książki mówionej,
–    dokonywanie wypożyczeń międzybibliotecznych,
–    sprzedaż wydawnictw własnych Biblioteki,
–    świadczenie usług skanowania, drukowania, kopiowania, faksowania
      oraz nadawania dokumentów drogą elektroniczną,
–    prowadzenie dokumentacji bibliotekarskiej.

2.   Od kandydatów oczekujemy:
–    motywacji do pracy w ww. charakterze i zaangażowania w nią,
–    odpowiedzialności za wykonywaną pracę,
–    dobrej organizacji pracy – zarówno tej samodzielnej, jak i zespołowej,
–    doświadczenia w pracy na ww. stanowisku/stanowiskach
      lub na stanowisku/stanowiskach o podobnym charakterze/zakresie obowiązków
–    wykształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa
–    biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet Office),
–    umiejętności i chęci uczenia się i dzielenia się wiedzą/doświadczeniem,
–    otwartości na rozwój.

3.   Planowane zatrudnienie:
–    od 1 października 2018 r.

4.   Wymiar czasu pracy:
–    łącznie pełen etat, w tym ½ etatu Instruktor Powiatowy i ½ etatu Bibliotekarz

5.   Czas pracy:
–    od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 18:00

6.   Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie/dostarczenie podpisanych następujących dokumentów:
–    listu motywacyjnego,

–    CV,

–    oświadczenia o wyrażeniu zgody (treść poniżej),

–    klauzuli informacyjnej (treść poniżej),

–    a także udokumentowania wymaganego wykształcenia i doświadczenia.

7.   Adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą
ul. Dworcowa 7
66-470 Kostrzyn nad Odrą

8.   Dni i godziny pracy Biura Biblioteki, które przyjmuje dokumenty:
od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00

9.   Termin składania dokumentów:
do 14 września 2018 r. (piątek)

10.Osoby do kontaktu:
–    Anna Napierała, telefon: +48 95 749 77 82
–    Kamila Buraczewska, telefon: +48 95 749 77 83

11.Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci.

12.Źródło: www.biblioteka.kostrzyn.pl

 

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

POLECAMY:
 
KONSULATCE SPOŁECZNE ! ! !

olga boczar
5 października, godz. 19:00
KCK Kręgielnia
Plakat
KABARET JURKI !
21 października
 

 
knf 08
Wrzesień 2018

AKTUALNE NUMERY

Samozrądny Kostrzyn sierpień 2018
Nr 8/2018 - SIERPIEŃ 2018
 
Prezkrój Lokalny lipiec 2018
Nr 8(68)/2018 - SIERPIEŃ 2018
 

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od 1 czerwca 2018 r.

Instytucje

Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą 

 MOSiR w Kostrzynie nad Odrą

Towarzystwo Sportowe "Celuloza" w Kostrzynie nad Odrą

Kostrzyński Klub Sportów Wodnych

Klub Żeglarski "Delfin" w Kostrzynie nad Odrą

 Kostrzyńskie Centrum Kultury

Park Narodowy "Ujście Warty"


strefa logo

Invest in The West

 

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo