koronawirus-baner

 • Samorządny Kostrzyn

  "Samorządny Kostrzyn. Bezpłatny miejski biuletyn informacyjny" zmienia się nieprzerwanie od momentu jego stworzenia. Od stycznia 2016 roku stał się oddzielnym pismem, zatem zasadne wydało się stworzenie specjalnego działu, gdzie mogą znaleźć Państwo archiwalne numery...

 • Kronika za październik 2017

  Październik to ostatnie już w tym roku imprezy sportowe na świeżym powietrzu czy początek rozgrywek halowych (ekstraliga tenisa stołowego). To także miesiąc, w którym oddano do użytkowania ul. Narutowicza a w perspektywie pojawiły się inne długo oczekiwane inwestycje...

 • Kronika za wrzesień 2017

  We wrześniu nie brakowało emocji sportowych na mniejszą i większą skalę, a wśród najważniejszych wymienić trzeba 32. Międzynarodowy Bieg Uliczny "Kostrzyńska Dziesiątka".  20-lecie swojego istnienia obchodziła Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna...

 • Kronika za sierpień 2017

  I kiedy sierpień zbliżal się do końca (a dokładnie 26 sierpnia) Mieszkańcy tłumnie wyszli z domów by uczestniczyć w Powiatowym Święcie Plonów z koncertem Michała Szpaka na finał!  Ale to nie jedyne wydarzenia minionego miesiąca, o czym zresztą przekonają się Państwo w naszej kronice...

 • Kronika za lipiec 2017

  W lipcu zaczęły sie też wakacje a wraz z nimi nadszedł czas błogiego leniuchowania, co udzieliło sie także redakcji... tym razem więc kronika nieco krótsza, mniejsza ale wciąż starająca się przypomnieć najważniejsze wydarzenia w mijającym miesiącu...

 • Kronika za czerwiec 2017

  W czerwcu obchodziliśmy 60-lecie kostrzyńskiej piłki nożnej a w całym mieście odbywały się pikniki, letnie festyny i imprezy sportowe. Ważnym wydarzeń był także jubileuszowy Konkurs Piosenki Dziecięcej "złoty Lizak" i cała masa letnich wydarzeń...

 • Kronika za maj 2017

  Rozpoczęła się również długo oczekiwana inwestycja na ul. Kościuszki, która wzbudziła niemałe emocje. Przedszkolaki (i nie tylko) świętowały Dzień Mamy, wodniacy rozpoczęli swój sezon a kibice szaleli n imprezach sportowych. I to wszystko w ciągu zaledwie 31 dni maja...

Kronika Miasta za ROK 2012

sztuczne ognie

Bezpowrotnie minął rok 2012 i nadszedł już czas podsumowań. Poniżej prezentujemy wybrane wydarzenia z poprzedniego roku, które naszym zdaniem zasługują na uwagę w dziedzinie sportu, kultury, oświaty, rozwoju miasta - słowem wszystego, co się działo w Kostrzynie nad Odrą w mijającym roku. Prosimy zatem czytelników o wyrozumiałość i ewentualne uzupełnienia kostrzyńskiego kalendarium o daty, które Państwa zdaniem powinny się w nim znaleźć. A więc... zapraszamy do lektury i wspólnego podsumowania roku 2012! 

 

styczeń 2012

w styczniu odbył się przetarg nieograniczony na realizację zadania „ Miasta przyjazne inwestorom etap IV – kontynuacja przebudowy układu komunikacyjnego w  ulicy Gorzowskiej i ulicy Kard. St. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą”. Wygrała firma STRABAG Sp. z o. o. z Pruszkowa. Kwota wykonania zadania - 3.541.685,10 zł brutto. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 13.07.2012 r. Zakres robót: wymiana nawierzchni jezdnej o powierzchni 12.154 m² przełożenie, remont i przebudowa zjazdów z kostki brukowej betonowej/kolor o powierzchni 1.389 m², budowę miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej/kolor o powierzchni 449 m², przełożenie, remont  i budowę ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 5.736m², remont kanalizacji deszczowej, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu – azyle, montaż oznakowania pionowego i poziomego.

19.01 - Miasto Kostrzyna nad Odrą oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowały miniony rok podczas spotkania noworocznego. W spotkaniu  uczestniczył wojewoda lubuski Marcin Jabłoński. Gośćmi spotkania byli szefowie firm działających w strefie, reprezentanci kostrzyńskiego małego i średniego biznesu  oraz polscy i niemieccy samorządowcy ze Słubic, Witnicy, Dębna, Seelow i Peitz

25.01 -  w Gorzowie Wlkp. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, podczas których miasto Kostrzyn nad Odrą złożyło uwagę do zapisów w projekcie Strategii tj. braku zapisu dot. budowy północnej obwodnicy miasta Kostrzyn nad Odrą wraz z nową przeprawą mostową na rzece Odrze, jako strategicznego rozwiązania komunikacyjnego województwa lubuskiego.   

luty 2012

2-4.02. - na Międzynarodowych Targach Turystycznych we Wrocławiu prezentowaliśmy ofertę turystyczną na stoisku Województwa Lubuskiego, którego hasłem przewodnim w tym roku było „Lubuskie na weekend”. Kostrzyn przedstawił turystom ofertę pn. "Lubuskie Militarne ", czyli możliwość spędzenia wolnego czasu na terenie Twierdzy Kostrzyn

3.02. - przeprowadzono konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Burmistrz Miasta przyznał dotacje na realizację zadań następującym organizacjom: Uczniowski Klub Sportowy „Nukleon” – 13.000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 11. 000 zł,Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Szkoła Tańca „Quest” – 11. 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – 33. 000 zł,Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” – 14. 000 zł,Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” – 47.000 zł,Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Olimp” – 52. 000 zł,Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Aikido Renshu – 4.000 zł, Kostrzyński Klub Karate – 19.000 zł.

05.02. - wniosek miasta Kostrzyn nad Odrą pn. „Ratunkowy remont grodzy i bastei przy Bastionie Król w Kostrzynie nad Odrą” otrzymał dofinansowanie  w wysokości 600 tys. zł z Programu  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dziedzictwo kulturowe, Priorytetu 1 - Ochrona zabytków. Grodza jest stosunkowo niewielkim, lecz ze względu na jego funkcję newralgicznym elementem zachowanych umocnień gorzyńskiego frontu twierdzy. Dokumentację projektową dopracowało Biuro Projektowo - Inżynierskie „REDAN” Sp. z o.o. ze Szczecina. 01.06.br. odbył się przetarg nieograniczony na  „Ratunkowy remont grodzy i bastei przy Bastionie Król w Kostrzynie nad Odrą” w wyniku którego podpisano umowę z firmą KONSART ze Szczecina

06.02.  - na prośbę burmistrza A.Kunta, w K-S SSE odbyło się spotkanie z dyrektorem Izby Celnej w Rzepinie dotyczące prośby Arctic Paper i innych firm strefowych dot. miejscowych odpraw towarów w Kostrzynie nad Odrą

13-24.02. - w województwie lubuskim trwały ferie zimowe. Podczas ferii jednostki organizacyjne zorganizowały dla dzieci i młodzieży zimowiska, zajęcia świetlicowe, komputerowe, ceramiczne, zajęcia sportowo – rekreacyjne, warsztaty plastyczne i spektakle teatralne. Ogółem na zorganizowanie wypoczynku w czasie ferii dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 24.798,78 zł. 

14.02. -  burmistrz A.Kunt  spotkał się z Komendantami: Miejskim Policji z Gorzowa Wlkp. oraz Komisariatu w Kostrzynie nad Odrą, spotkanie dot. spraw bieżących oraz przygotowań do EURO 2012 

15.02. -  w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące organizacji i zabezpieczenia Festiwalu Przystanek Woodstock. Na zaproszenie Wojewody Lubuskiego, Marcina Jabłońskiego, przyjechał Jerzy Owsiak, który ze swojej strony przedstawił zamierzenia dotyczące części organizacyjnej oraz artystycznej imprezy. Ponadto w spotkaniu wzięli udział szefowie wojewódzkiej Policji, PSP, Inspekcji Sanitarnej oraz władze samorządowe. Kostrzyn nad Odrą reprezentował Burmistrz Andrzej Kunt oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej - Małgorzata Kraszewska. Uczestnicy spotkania zapoznali się z planami organizatora imprezy w zakresie uczestnictwa zaproszonych gości i zespołów artystycznych, zabezpieczenia imprezy pod względem szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym zaplecza medycznego.

21.02. - w  Regionalnym Centrum Ratownictwa w Witnicy odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące „Oceny stanu zagrożenia powodziowego i ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu gorzowskiego oraz zagrożenia pożarowego i ochronyprzeciwpożarowej północnej części Województwa Lubuskiego,

23.02. -  w Urzędzie Miasta, burmistrz spotkał się z  księdzem proboszczem  dr Wojciechem  Skóra oraz przedstawicielami Katolickiego Stowarzyszenia Nowa Ewangelizacja

24.02 -  w Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej odbyło się spotkanie ze Starostą Gorzowskim   w sprawie wybudowania warsztatów zawodowych przy szkole średniej w Kostrzynie nad Odrą z finansowym udziałem Miasta

24.02. -  burmistrz uczestniczył w obradach Celowego Związku Gmin, CZG-12 Długoszyn, na którym  omówiono sprawę budowy regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w związku z opracowaniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

marzec 2012

02.03. - przy ul. Wyszyńskiego 23 rozpoczęła pracę Poradnia Leczenia Uzależnień, która czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.

02.03. -  burmistrz spotkał się z organizatorami I Ogólnopolskiego Kongresu Środowisk Nowej Ewangelizacji oraz Przystanku Jezus

03.03. -  odbyło się wręczenie dyplomów 37 pierwszym absolwentom kierunku Ratownictwo Medyczne Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą

05.03. - w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą, burmistrz spotkał się z Panią Senator Jadwigą Rotnicką. Tematem spotkania była organizacja imprezy Kulturalno- Turystycznej - MiSSiSSiPPi WARTA BLUES, jej inicjatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Początkującym Artystom. Impreza odbywa się jako muzyczny 7 dniowy spływ barkami turystycznymi oraz statkiem W.Łokietkiem rzeką Wartą na trasie Poznań - Kostrzyn.

08.03. - rozpoczęła się kolejna inwestycja drogowa -  przebudowy układu komunikacyjnego w ulicy Gorzowskiej  i ulicy Kard. Wyszyńskiego, współfinansowana  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

8-9.03. - burmistrz A. Kunt brał udział w Zgromadzeniu Związku Miast Polskich w Karpaczu

10.03. -  odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu d.s. opracowania strategii rozwoju oświaty w mieście

16.03. -  odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, w którym uczestniczył burmistrz A.Kunt

17.03. - w Spale odbyły się 21. Halowe Mistrzostwa Polski Weteranów w lekkiej atletyce.  Znakomicie w mistrzostwach zaprezentował się znany kostrzyński biegacz Antoni Młodzieniak, który w kategorii wiekowej M 60 w biegach na średnim dystansie zdobył złoty i srebrny medal

20.03. - burmistrz spotkał się z przedstawicielami Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Temat rozmów były przygotowania do XVIII Przystanku Woodstock

21.03. - w Strzelcach Krajeńskich odbyło się zebranie członków-gmin polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina, uczestniczył burmistrz A.Kunt

22.03. -  burmistrz spotkał się z Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Patrycją Górniak oraz kierownikiem Wydziału Turystyki Regionalnej Aleksandrą Mrozek. Celem spotkania była współpraca pomiędzy miastem a województwem lubuskim na płaszczyźnie turystyki.

28-30.03. - burmistrz A.Kunt  uczestniczył w Konwencie Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

28.03. -  w Teatrze Polskim w Poznaniu odbyła się uroczysta gala Filary Polskiej Gospodarki i Samorządowy Menadżer Regionu. W plebiscycie wyróżnieni zostali – Miasto Kostrzyn nad Odrą i firma Arctic Paper S.A. Nagrodę dla Kostrzyna nad Odrą odebrał zastępca burmistrza

29.03. -  Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwałą nr XV/118/12 powołała Radę Muzeum Twierdzy. W kwietniu członkowie Rady Muzeum dokonali wyboru przewodniczącego, którym został Józef Piątkowski. W skład Rady Muzeum wchodzą także: Ireneusz Materyński, dr Marek Golemski, Paweł Rychterski i Piotr Tadla

31.03. - w kościele przy ul.Jana Pawła II odbył się uroczysty koncert w wykonaniu Eleni z zespołem, z okazji VII Rocznicy śmierci Błogosławionego Jana Pawła II

31.03. - odbywały się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym

kwiecień 2012

01.04. -   Muzeum Twierdzy rozpoczęło sezon turystyczny na Starym Mieście

Podczas odbywających się w kwietniu w Stargardzie Szczecińskim zawodów  „Otwartego Turnieju Karate KAMIKAZE CUP”, w którym udział wzięło łącznie 194 zawodników z 10 klubów,  wychowankowie Kostrzyńskiego Klubu Karate znaleźli się na podium-Filip Hadžiselimović (siedmiolatek) zajął 3 miejsce, a Jakub den Roijen (ośmiolatek) zajął 2 miejsce w kategorii Kata indywidualne

18.04. -  opowieść o czterech przedwojennych kostrzyńskich kościołach: o najstarszej świątyni, jaką był kościół farny pw. św. Marii (Stare Miasto), o Kościele Pokoju (Nowe Miasto, obecnie Os. Mieszka I), o kaplicy zamkowej z czasów Fryderyka II i o nowoczesnym kościele katolickim (okolice dzisiejszego bazaru), w formie wykładu zorganizowało Muzeum Twierdzy

20-22.04. - w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Lato 2012, które są wyjątkowym kiermaszem ofert wakacyjnych, utrzymanym w charakterze festynu turystycznego. Targi LATO są doskonałym miejscem promocji miasta

maj 2012

03.05. - miejskie obchody 3-cio Majowego święta uświetnił występ artystyczny  Andrzeja Kuby Kubackiego (tenor) z recitalem przebojów operowych

12-13.05 na Wałach Chrobrego w Szczecinie odbył się kolejny „Piknik nad Odrą”, który jest organizowany przez Międzynarodowe Targi Szczecińskie oraz Agencje Rozwoju Turystyki. Miasto Kostrzyn nad Odrą zaprezentowało ofertę turystyczną na wspólnym stoisku z Lokalną Grupą Działania – Działaj z Nami

15.05. - Zespół śpiewaczy ,,Drzewiczanie" został laureatem jubileuszowej 20 edycji Gorzowskich Spotkań Wykonawców Piosenki Kresowej "Kresoviana"

18.05. - w wyniku współpracy pomiędzy Muzeum Twierdzy Kostrzyn a firmą Konsart Sp.z o.o. skompletowano i ustawiono na dziedzińcu zamku cokół pomnika księcia Fryderyka. Pomnik ten miał upamiętniać pobyt Fryderyka Wilhelma w murach kostrzyńskiej twierdzy w latach 1627-1633, gdzie młody książę znalazł schronienie w czasie, kiedy w Europie trwała Wojna Trzydziestoletnia

29.05. - Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników otrzymało niezwykle prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Za osiągnięcia w zakresie realizacji projektu, którego celem było zapewnienie przedszkolakom dobrego startu na kolejnych etapach edukacji zostało uhonorowane tytułem „Przedszkole  dobrze  przygotowujące  do  szkoły"

29.05. - na kortach tenisowych  przy ulicy Niepodległości odbył się X Piknik Europejski spartakiady sportowo – rekreacyjnej  „Od przedszkola do seniora” o „Puchar Dyrektora MOSiR” .  Impreza  została zorganizowana przez Miejski Ośrodek  Sportu i Rekreacji oraz filię gorzowską Uniwersytetu III Wieku

kolejnym wielkim sukcesem kostrzyńskich karateków zakończył się udział XX Międzynarodowego Pucharu Polski w Karate nasi sportowcy młodzi zdobyli podwójne trzecie miejsce. Chłopcy: Kacper Barłowski, Wojciech Hachlica, Aleksander Dadok (rocznik 2001) zdobyli brązowe medale w kategorii „kata drużynowe”. Dziewczęta (rocznik 2000-1999): Alicja Biskowska, Izabela Borowska, Barbara Bojanowska nie okazały się gorsze od swoich kolegów i w tej samej kategorii stanęły również na podium z trzecia lokatą.

czerwiec 2012

W czerwcu zaobserwowano rosnący problemem dzików szukających łatwego pożywienia na terenie Miasta. Dlatego wycięto część dzikiej roślinności pomiędzy wielorodzinnym budynkiem przy ul. Żeglarskiej 32-40 a kompleksem garaży. Ponadto w rejonach, w których spotykano dziki rozłożono preparat WILDGRANIX, którego zapach odstrasza dziki i zwierzynę płową, sam zaś ulega biodegradacji nawożąc teren. Na powierzchni 18,89ha wykonano zabiegi chemiczne mające na celu zwalczanie komarów. Wykonawcą usługi była firma DERTEX DDD z Jaworzna, kwota 1.370,84zł brutto.

01-03.06. - w Gorzowie Wielkopolskim odbył się Turniej Mini Euro 2012, w którym brali udział młodzi sportowcy z kostrzyńskich szkół podstawowych. Pomysłodawcą i głównym organizatorem Mini Euro Gorzów Wielkopolski 2012 był Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wielkopolskim a współorganizatorami: PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, Miasto Gorzów Wielkopolski, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim. Polski Związek Piłki Nożnej ufundował cenne nagrody dla uczestników turnieju. Młodzi piłkarze z Kostrzyna nad Odrą wygrali 22 bilety na mecz odbywający się w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata ! W dniu 11 września br. grupa 22 osób wyjechała do Wrocławia na mecz Polska – Mołdawia

09.06. - w wypełnionym po brzegi amfiteatrze odbył się Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

10.06. - miało miejsce uroczyste otwarcie Parku Miejskiego i Placu Wojska Polskiego z udziałem Kostrzyńskiej Orkiestry Dętej, Zespołu „Drzewiczanie”, gości z Mołdawii tj. zespołu „IZVORAS”

11.06. - Park Narodowy „Ujście Warty” oraz Urząd Miasta Kostrzyna nad Odrą zaprosili do odwiedzenia wystawy „Parki Narodowe Polski”, którą można było oglądać na Placu Wojska Polskiego. Wystawa została przygotowana przez Ministerstwo Środowiska we współpracy ze wszystkimi parkami narodowymi.

15.06. - odbywające się w Polsce  Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej nie ominęły naszego Miasta i były powodem zorganizowania specjalnych atrakcji rekreacyjno – sportowych, połączonych z oglądaniem transmisji meczów rozgrywanych w ramach mistrzostw. Fani piłki nożnej wraz z rodzinami mieli możliwość aktywnego spędzenia czasu w Mobilnej Strefie Kibica FAN CITY TOUR zlokalizowanej w Parku Lwa

21.06. - burmistrz A.Kunt brał udział w Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu , którego Miasto Kostrzyn jest członkiem

22.06. - uroczyste obchody 40 Leciu Przedszkola Miejskiego nr 3 EKOLUDKI 

23.06. -  uroczyste obchody 50 Lecia Zespołu Szkół  

23.06. - Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego  OAZA zaprosił burmistrza na festyn z okazji obchodów Dnia Działkowca pod nazwą Biesiada Działkowców

24-26.06. - w Kostrzynie gościliśmy ekipę produkującą program telewizyjny „Nie ma jak Polska” na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. Piąty odcinek zostanie poświęcony wyłącznie naszemu miastu i okolicom i został wyemitowany na antenie TVP 1

27.06. burmistrz Andrzej Kunt spotkał się z Marszałkiem Województwa Lubuskiego p.Elżbietą Polak

27.06. odbył się pogrzeb śp. Włodzimierza Czajkowskiego (1935 - 2012), "Burmistrza Starego Miasta”

28.06. - w Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej w Górzycy odbywało się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”

28.06. - burmistrz powitał uczestników I Polsko-Niemieckiego Spływu Tratw Odra Tour 2012

28.06. -  Brandenburski Młodzieżowy Klub Sportowy prowadził międzynarodowy projekt rozgrywek w piłce nożnej wzdłuż granicy polsko- niemieckiej. Gry odbyły się na statku i dwóch małych specjalnie przygotowanych boiskach również w Kostrzynie

29.06. - młodzież z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie zdobyła pierwsze miejsce wśród prac multimedialnych w konkursie zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Nasza młodzież zwyciężyła dzięki ogromnej kreatywności, klasa matematyczna zrealizowała film o tematyce historycznej! Produkcja nawiązywała do losów mieszkańców ziemi zachodnich po II Wojnie Światowej. Film nosił tytuł „Trudne początki. Młodość na ziemiach zachodnich w latach 1945-1956."

lipiec 2012

06-08.07. -  Zespół Śpiewaczy  „Drzewiczanie" uczestniczył w XX Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń" w Szprotawie , gdzie zdobył tytuł laureata festiwalu

13-15.07. - we Frankfurcie trwało tradycyjne już Święto Hanzy. Miasto Kostrzyn nad Odrą jest jednym z 10 partnerów projektu „Odra dla turystów 2014”, którego promocja odbywała się podczas uroczystości we Frankfurcie

22.07. - w amfiteatrze i na nadwarciańskim nadbrzeżu odbywał się Festiwal Mississipi Warta Blues

sierpień 2012

02-04.08. - po raz 9-ty w Kostrzynie trwał  Festiwal Przystanek Woodstock, który został oficjalnie otwarty przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego oraz Prezydenta Niemiec Joachima Gaucka

10.08. - w Seelow miała miejsce Polsko-Niemiecka Spartakiada Seniorów. Udział w niej wzięli seniorzy z Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora" oraz z Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie nad Odrą

15.08. - do kostrzyńskiego Klubu Żeglarskiego "Delfin" przybyli wodnicy z Słubic, Frankfurtu nad Odrą i Eisenhüttenstadt. W Kostrzynie nad Odrą rozpoczął się bowiem projekt „SKIPPERTOUR ODER/ODRA - Polsko-Niemieckie spotkanie Skipperów

24-26.08. - w Düsseldorfie odbywał się jeden z największych w Europie młodzieżowych turniejów tenisa stołowego Andro Kids Open. W turnieju udział wzięła też trzyosobowa reprezentacja dziewcząt UKS „Warta" Kostrzyn nad Odrą. w kategorii drużyn dziewcząt urodzonych w roku 2002 i młodszych srebrne medale wywalczyły Barbara Tatarewicz i Paulina Kaszuba. W turniejach indywidualnych również było nieźle. Ewelina Kaszuba i Paulina Kaszuba w swoich kategoriach zajęły miejsca 3-4, zdobywając brązowe medale, zaś Basia Tatarewicz zajęła miejsce 5-8

wrzesień 2012

01-02.09. - po raz trzynasty odbyły się  „Dni Twierdzy Kostrzyn”

08.09. - w  Urzędzie  Miasta Kostrzyn nad Odrą obyło się spotkanie z pracownikami Biura ds. Jeńców Wojennych / Osób zaginionych Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (Christine Cohn, Brian M. Foss, Scott Anderson). Wizyta badaczy ze Stanów Zjednoczonych wiąże się ze zniknięciem dwóch Amerykanów, którzy zaginęli po katastrofie lotniczej oraz siedemnastu zaginionych jeńców amerykańskich w okolicy Kostrzyna nad Odrą w czasie II Wojny Światowej

15.09. - zainaugurowano rozgrywki I ligi mężczyzn w grupie południowej w tenisie stołowym. Miejscowa UKS Warta rozpoczęła trzeci sezon w pierwszej lidze od dwumeczu z drużynami z Lublina

19.09. - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kostrzynie nad Odrą mieszkaniec naszego miasta – Tomasz Rzeczycki, zaprezentował swoją najnowszą książkę „Podziemne trasy turystyczne Polski cz. 2 Obiekty strategiczne

22.09. - dokonano pierwszego wejścia do nowo odkrytego tunelu na Starym Mieście

27.09. - miasto Kostrzyn nad Odrą, podpisało umowę  o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów (…) w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w wysokości 216 420,00 zł , 100% dofinansowania. W rzeczywistości oznacza to realizację dodatkowych zajęć  dydaktycznych dla uczniów klas I–III Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą.
Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 19 listopada 2012 r. i będą trwać do 30 listopada 2013roku

29.09. - w hali przy Wojska Polskiego został rozegrany I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Seniorów w tenisie stołowym. Do rywalizacji przystąpiło 25 zawodników z województwa lubuskiego. Wartę Kostrzyn nad Odrą reprezentowało czterech zawodników, którzy na co dzień występują w pierwszoligowej drużynie. Tenisiści Warty spisali się bardzo dobrze. Cała czwórka znalazła się w czołowej piątce turnieju. Zwycięstwo odniósł Krzysztof Stamirowski przed klubowym kolegą Karolem Żarskim. Czwarte miejsce zajął Marcin Bąk, a piąte Paweł Kibała.

październik 2012

4.10. - rozpoczęła działalność Fundacja Hospicjum Domowe św. Agaty. Skupia ludzi, którzy pomagają chorym i potrzebującym, tak, aby mogli poczuć dobro drugiego człowieka i przekonać się, że nie są sami w cierpieniu. Celem działania fundacji jest zorganizowanie kompleksowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz nad nieuleczalnie i przewlekle chorymi, wymagającymi opieki medycznej.

5-6.10. - w Kartuzach rozegrane zostały Mistrzostwa Makroregionu Młodzików. Kostrzynianie zdobyli sześć medali zajmując drugie miejsce w punktacji klubowej. Srebrne medale zdobyli Konrad Rojek, Wiktor Zaborny, Remigiusz Mech, Ryszard Bobrycki, brązowe: Eliasz Zdzitowiecki i Jakub Owczarczyk

11.10. w ramach obchodów Lubuskiego Tygodnia Seniora pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego w Europejskim Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w Kostrzynie nad Odrą, Stowarzyszenie "Ars Vita" i "Dom Seniora" zorganizowały Konferencję p.n. "Ruch szyty na miarę".

16.10. - na Placu Wojska Polskiego gościliśmy TVP 3, która była gospodarzem Telewizyjnego Miasteczka Cyfrowego. Podczas spotkania prezentowała się Kostrzyńska Orkiestra Dęta, Zespoły: Drzewiczanie oraz Echo z Dębowego Lasu. Odbyły się także pokazy Zumby.

16-18.10. - odbyło się spotkanie partnerów projektu „Forte Cultura", którego liderem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą. Spotkanie podzielone na panele tematyczne, realizowane w kolejnych dniach, miało na celu nawiązanie kontaktu między partnerami, zapoznanie się z ich budowlami fortecznymi oraz zasadami realizacji projektu.Projekt „Forte Cultura" ukierunkowany jest na stworzenie podstaw do obsługi sieci środkowoeuropejskich fortyfikacji oraz stałego biura i organizacji zarządzającej szlakiem kulturowym „Forte Cultura". Stworzenie takich podstaw zapewni ciągłość, trwałość jak również stały rozwój produktu turystycznego oraz ponadnarodowej współpracy w zakresie dziedzictwa architektury warownej w Europie Środkowej. W wyniku realizacji projektu w naszym mieście powstanie przystań dla małych jednostek pływających na rzece Odrze bezpośrednio przy Twierdzy Kostrzyn (Bastion Brandenburgia) oraz wykonana zostanie wirtualna rekonstrukcja Twierdzy w wymiarze 3D.

19.10. - Burmistrz Andrzej Kunt został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie to jest nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty, osobom które swoją działalnością przyczyniają się do jej rozwoju

27.10. - w KCK miał miejsce wernisaż wystawy malarstwa Magdaleny Deput

28.10. - w Muzeum Twierdzy odbyły się warsztaty topograficzno-kulturalno-historyczne zrealizowane w ramach złożonego przez Urząd Miasta projektu „Polsko – Niemieckie Spotkanie Młodzieży w Kostrzynie nad Odrą"

listopad 2012

7.11. -  na terenie województwa lubuskiego zostanie zakończona emisja analogowego sygnału telewizji naziemnej. Lubuszanie jako pierwsi w Polsce odbierali telewizję naziemną wyłącznie w wersji cyfrowej

08.11. - burmistrz A.Kunt  w Łagowie uczestniczył w obchodach XV – Lecia K-S SSE

11.11. - Medalem Za Długoletnie Pozycie Małżeńskie wyróżnione zostały pary małżeńskie: Helena i Zdzisław Baranowscy, Zofia i Wacław Bąk, Jadwiga i Henryk Cierpikowscy, Arletta i Zdzisław Gilarek, Ludwika i Edmund Karbownik, Krystyna i Czesław Kowalczykowie, Helena i Kazimierz Kubaccy, Stanisława i Ryszard Lerczak, Bronisława i Teodor Lipopwscy, Halina i Jan Łopata, Krystyna i Aleksander Mucha, Zofia i Stanisław Rosiewicz, Katarzyna i Józef Semeniuk, Marianna i Waldemar Słotosch, Marcelina i Waldemar Westfalewscy

13.11. - na „kręgielni” miało miejsce poetyckie spotkanie seniorów, zorganizowane przez Zarząd Rejonowy Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kostrzynie nad Odrą,  pod nową nazwą  „Wieczór poezji i humoru”

14.11. - Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie z Tomaszem Rzeczyckim – pisarzem i publicystą od kilku lat związanym z naszym miastem i m.in.  autorem wydawnictwa  „Góry Polski”

16.11. - ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą „ Wyposażenie bastionu Filip na cele muzealno – ekspozycyjne realizowane w ramach rewitalizacji Twierdzy Kostrzyn – etap II” . Przetarg odbędzie się 03.01.2013 roku.

17.11. - w Niepublicznej Szkole Muzycznej przy ulicy Kopernika 1 (dawny Urząd Miasta). odbył się koncert fortepianowy Mariusza Adamczyka - wybitnego pianisty, laureata krajowych i międzynarodowych konkursów

20-24.11. - pracownicy Urzędu Miasta uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Poznańskich i w  Kongresie Gmina 2012  podczas którego burmistrz A.Kunt odebrał  dla Kostrzyna nad Odrą (jedyne wyróżnione miasto w województwie lubuskim) nagrodę w Plebiscycie Mała Ojczyzna

21.11. - burmistrz A.Kunt złożył wyrazy szacunku pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Seniora, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

22.11.  - w Filharmonii Zielonogórskiej odbyło się podsumowanie V Rankingu  Gmin  województwa lubuskiego w którym uczestniczył burmistrz A.Kunt

28.11. - Miasto Kostrzyn nad Odrą, wzięło udział w zorganizowanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 Forum projektów polsko-niemieckich we Frankfurcie nad Odrą.

29.11. - odbyła się  XXIII Sesja Rady Miasta. Radni przyjęli m.in. Statut Miasta Kostrzyn nad Odrą

29.11. - Muzeum Twierdzy było organizatorem uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej stacjonowanie jednostek Wojska Polskiego w kompleksie koszarowym kostrzyńskiego garnizonu

grudzień 2012

01.12. - Stowarzyszenie „ARS VITA” oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kostrzynie nad Odrą dla Mieszkańców Miasta zorganizowali VIII Jarmark Adwentowy na Placu Wojska Polskiego

01.12. - w Kostrzyńskim Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy prac Mateusza Rybki. Artysta reprezentuje nowoczesny nurt sztuki plastycznej czerpiący z tzw. „sztuki ulicy” (graffiti). Mateusz Rybka jest współpracownikiem Jurka Owsiaka i operatorem owsiaknet.pl

05.12. - Związek Miast Polskich, Instytut Spraw Publicznych, Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP byli organizatorami ogólnopolskiej konferencji pt. Rola Samorządów w polityce zagranicznej RP. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 5-6 grudnia 2012r. Miasto Kostrzyn nad Odra reprezentował burmistrz Andrzej Kunt,

11.12. - w Kargowej odbyło się  posiedzenie Zrzeszenia Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast województwa lubuskiego, w którym uczestniczył burmistrz A.Kunt

12.12. - w Urzędzie Miasta burmistrz A.Kunt spotkał się ze Starostwem Powiatowym Gorzów Wlkp.

13.12. - XXIV Sesja Rady Miasta podczas której  Wojskowy Komendant Uzupełnień płk dypl. L. Jopkiewicz  wręczył  srebrne medale Ministra Obrony Narodowej „Za Zasługi dla Obronności Kraju" Medale otrzymali : Krystyna i Bolesław Tyrała, Halina i Jerzy Stangreciak, Jadwiga i Ryszard Przekora, Anna i Czesław Dworek

14.12. - odbywał się „XVII Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek Domów Pomocy Społecznej woj. lubuskiego”. Ta szczególna muzyczna impreza organizowana została  przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora” oraz Stowarzyszenie „Ars Vita”

14.12. - odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Klubu Abstynenta LIBRA, nowy adres siedziby to ul. Kościuszki 3, godziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 16.00-20.00

14.12. - w Niepublicznej Szkole Muzycznej I i II st. w Kostrzynie nad Odrą odbył się  koncert świąteczny

15.12. - w Gorzowie Wlkp. zostało podpisane porozumienie wstępne, pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą  a Klubem Sportowym AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski, które ma na celu popularyzację idei wychowania przez sport i rywalizację zespołową młodego pokolenia dziewcząt grających w koszykówkę w ramach organizowanej przez klub Mini Basket Ligi, której myślą przewodnią jest: Nauka – Sport – Przyszłość. Miasto reprezentował burmistrz A.Kunt

15.12. - odbył się IX Mikołajkowy Turniej Karate dzieci i młodzieży o „Puchar Burmistrza” – współorganizator: Kostrzyński Klub Karate

17.12. - wojewoda lubuski zarządzeniem nr 417 wyznaczył termin wyborów uzupełniających do Rady Miasta na dzień 24.02.2013 roku. Do urn wyborczych pójdą wyborcy z okręgu wyborczego nr 3 – tzw.. Zatorze

19.12. - w Sulechowie  burmistrz Andrzej Kunt brał udział w posiedzeniu komitetu sterującego partnerów projektu "Odra dla turystów 2014"

20.12. - burmistrz A.Kunt uczestniczył w konferencji „ Stan i perspektywy modernizacji infrastruktury kolejowej w regionie oraz możliwości i zagrożenia budownictwa mieszkaniowego” z udziałem podsekretarzy stanu z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, która odbyła się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

20.12. - miał miejsce  Gwiazdkowy Turniej Zapaśniczy chłopców szkól podstawowych i gimnazjalnych o „Puchar Prezesa Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo