bgz banner

MZK będzie inwestować

prezes MZK Sp.zo.o. Olgierd Kłaptocz17 grudnia jednym z punktów XIV Sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą była prezentacja Olgierda Kłaptocza (prezesa Miejskich Zakładów Komunalnych Sp.zo.o. w Kostrzynie nad Odrą), która poprzedziła dyskusję i głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2018, będących w posiadaniu MZK Sp. z o.o w Kostrzynie nad Odrą. Nie zabrakło trudnych pytań ale rzeczowe odpowiedzi podparte twardymi danymi przekonały ostatecznie radnych, którzy jednomyślnie opowiedzieli się za podjęciem uchwały w tej sprawie.

mzk1

Na wstępie O. Kłaptocz przypomniał zebranym na sali radnym i gościom, że woda w kostrzyńskiej sieci podawana jest z ujęcia wody przy ul. Granicznej złożonego z trzech studni oraz ujęcia wody przy ul. Prostej składającego się z 17 studni. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych na najbliższe lata wskazywał modernizację ujęć wody, budowę i modernizację sieci wodociągowych, wymianę przewodów azbestowo-cementowych. Jeśli zaś chodzi o odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zadanie to realizuje oczyszczalnia ścieków przy ul. Asfaltowej i oczyszczalnia lokalna „Stary Kostrzyn”. Inwestycje w tym zakresie w latach kolejnych to budowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja istniejących oczyszczalni oraz budowę suszarni osadów ścieków lub instalacji spalania. Zanim prezes przeszedł do szczegółów zaznaczył, że „realizacja tych założeń jest naszym marzeniem. Jest to plan maksimum i mam nadzieję, że uda się wykonać jak najwięcej z wymienionych zadań, ale będziemy je realizować zgodnie z potrzebami a jeśli zmienią się priorytety to zmieni się również kolejność ich wykonania”.

mzk2

Jeśli chodzi o szczegóły, to ujęcie przy ul. Granicznej ma zyskać nowocześniejszy system sterowania, planowane jest również wybudowanie laboratorium do badania jakości wody w mieście (ogółem 1.256.000 zł w całości ze środków własnych MZK Sp.z o.o.). Modernizowana ma być także sieć wodociągowa - m.in. w ul. Chemików, ul. Drzewnej, ul. Gorzowskiej, ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Prostej, ul. Wodnej, ul. Żeglarskiej, na Osiedlach: Drzewice, Leśne, Szumiłowo i Warniki czy w innych miejscach miasta (ogółem inwestycje mają pochłonąć 3.483.915 zł ze środków własnych). Wiele inwestycji czeka nas w najbliższych latach w zakresie oczyszczalni ścieków, gdzie modernizowane mają być obie oczyszczalnie posiadane przez MZK Sp. z o.o. (koszt to 18.651.500 zł w niemal 50% finansowany z innych środków). Budowane będą także nowe odcinki kanalizy sanitarnej na Osiedlu Leśnym, ul. Klonowej, Zaułku Klonowym, ul. jodłowej, przy terenach inwestycyjnych, na Osiedlu Warniki. Mają powstać także plany wykonania kanalizacji m.in. na Osiedlu Szumiłowo (wszystkie zadania to koszt 7.345.500 zł z czego 50.000 zł ma pochodzić z budżetu miasta, 2.755.500 wyłoży MZK Sp. z o.o. a 4.540.000 zł ma pochodzić z innych źródeł). Planowane są również modernizacje instalacji kanalizacji deszczowej na co ogółem ma zostać przeznaczone 6.000.000 zł (2.640.000 zł z budżetu miasta a 3.360.000 zł z innych źródeł finansowania). Jak łatwo zauważyć z powyższego zestawienia, nie wszystkie pieniądze na inwestycje mają pochodzić z kasy spółki. Ogółem projekt zakłada, że z 37.129.915 zł 2.690.000 zł ma pochodzić z budżetu miasta, 16.939.915 zł ze środków własnych a 17.500.000 z innych źródeł finansowania.

mzk3

Jak to wpłynie na ceny wody w naszym mieście? O. Kłaptocz przedstawił dane, na podstawie których również na to pytanie radni uzyskali odpowiedź. Jeśli wykonane byłyby wszystkie inwestycje, w roku następnym podwyżka byłaby o 0,100 zł, w roku 2017 o 0,270 zł, w roku 2018 o 1.670 zł a w ostatnim roku inwestycji o 1,789 zł (co daje 22,588 % w stosunku do obecnej ceny wody, która wynosi 7,92 zł/m3). W perspektywie roku 2019 oznaczałoby to skok ceny wody do około 10,50 zł/m3. Do ceny należy dodać jeszcze 8% VAT, ale jak to podkreślił prezes takie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze niż branie kredytów inwestycyjnych i jednorazowy skok ceny wody do znacznie wyższego poziomu. Z tezą tą zgodzili się obecni na sali radni miejscy, którzy przyjęli uchwałę.

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

POLECAMY:
  
 mbp
KWIECIEŃ w Bibliotece
 
Plakat facebook 2555 
27 kwietnia
Słońsk
 
Plakat 2019
11-12 maja
Seelow
 
plakat-1
12 maja, od godz. 9:00
Stadion MOSiR w Kostrzynie nad Odrą
  
 
zegarki-edwa

AKTUALNE NUMERY

sk2
Samorządny Kostrzyn
Nr 3/2019 - MARZEC 2019
 
pl2b
Przekrój Lokalny
Nr 3(74)/2019 - MARZEC 2019 
 
virtualnetia

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od 1 czerwca 2018 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo