Historyczna konferencja w Kostrzynie nad Odrą

Opublikowano: czwartek, 16, czerwiec 2016 12:18
www.kostrzyn.pl

Historyczna konferencja w Kostrzynie nad Odrą Władze Miasta Kostrzyn nad Odrą wspólnie z Zarządem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A od wielu lat czynią starania związane z usprawnieniem połączeń komunikacyjnych z Republiką Federalną Niemiec, poprzez budowę obwodnicy Kostrzyna nad Odrą oraz nowej przeprawy mostowej na rzece Odrze. 15 czerwca 2016 roku w Kostrzynie nad Odra odbyła się polsko – niemiecka konferencja nt. „Rozwój gospodarczy obszaru Kostrzyna nad Odrą – drogowe i kolejowe połączenia komunikacyjne z Republiką Federalną Niemiec.”

W konferencji wzięli udział Jerzy Szmit - podsekretarz stanu- Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Bojarowicz - p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad , Przemysław Hamera - Dyrektor Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze, Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, Małgorzata Domagała – Starosta Gorzowski, Krzysztof Kielec – Prezes Zarządu K-S SSE S.A., Stanisław Iwan – Wiceprezes zarządu K-S SSE S., Burmistrz Miasta Andrzej Kunt, Przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz,Hans-Georg von der Marwitz Poseł Bundestagu oraz wielu innych przedstawicieli najwyższego szczebla.

Historyczna konferencja w Kostrzynie nad Odrą

Zebrani debatowali na temat nowej przeprawy mostowej oraz obwodnicy miasta. Inwestycja nabiera tempa. Niebawem zostaną podpisane pierwsze umowy, a Przemysław Hamera - Dyrektor Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze, osobiście zapewniał o powołaniu specjalnego zespołu dot. realizacji powyższej inwestycji. Nowa przeprawa mostowa i obwodnica miasta pozwoli na modernizację infrastruktury drogowej i usunięcie „wąskich gardeł” w połączeniach komunikacyjnych z Europą Zachodnią, generując ruch ciężkiego transportu towarowego z kierunku Szczecina, Gorzowa i Berlina. Mając na uwadze dynamiczny rozwój firm Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, których produkcja aż w 70% trafia na zachód Europy, brak obwodnicy miasta oraz nowej przeprawy mostowej na rzece Odrze wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie.

Historyczna konferencja w Kostrzynie nad Odrą

Dla strony niemieckiej sprawne połączenia z Kostrzynem nad Odrą, to także szansa wzmocnienia efektu synergii oraz rozwoju szeroko rozumianej turystyki poprzez usprawnienie komunikacji z całą Polską, a tym samym z Europą Środkowowschodnią. Budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą wraz z przeprawą mostową na rzece Odrze, to nie tylko lokalna inwestycja, lecz przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie komunikacyjne o dużym znaczeniu dla województwa lubuskiego. Poprzez swój transgraniczny charakter zdecydowanie polepszy ona rozwiązania tranzytowe w skali kraju.

Na konferencji podano harmonogram wykonania inwestycji budowy mostu na Odrze i obwodnicy miasta. Jak mówi Burmistrz Kunt: „Ta informacja ma ogromne znaczenie i dla inwestorów, którzy mogą inwestować w naszym mieście i regionie odważniej (brak mostu był niejednokrotnie hamulcem dla inwestorów) i dla mieszkańców Kostrzyna and Odrą oraz okolic, którym za 6-8 lat zdecydowanie, poprawi się, jakość życia”.

Planowane zakończenie inwestycji związanej z nową przeprawą mostową to 2022 rok, natomiast równolegle będą trwały prace nad budową obwodnicy, której zakończenie planowane jest na rok 2024.

Historyczna konferencja w Kostrzynie nad Odrą