MZK buduje sieć

Opublikowano: niedziela, 26, czerwiec 2016 10:47
MZK Sp. z o.o.

MZK buduje siećZmiana sposobu zasilania budynków osiedla Marii Konopnickiej, Wojska Polskiego, Gorzowskiej i Wyszyńskiego z grupowego węzła cieplnego na węzły indywidualne. Zakończenie prac związanych z budową sieci przewidywane jest na początku lipca 2016r. Inwestycja polega na budowie odcinka sieci wysokoparametrowej (dwuprzewodowej) z rur preizolowanych wraz z przyłączami do poszczególnych budynków o długości całkowitej około 2x1,3 km i zakresie średnic rurociągów od DN25 do DN150. Docelowo w każdym budynku zostanie zamontowany indywidualny dwufunkcyjny węzeł cieplny, wyposażony w system automatycznej regulacji pogodowej i zdalnego nadzoru.

MZK buduje sieć

Obecnie 11 budynków mieszkalnych i jeden techniczny jest zasilanych z Grupowego Węzła Cieplnego osiedla M. Konopnickiej poprzez niskoparametrową czteroprzewodową sieć rozdzielczą zbudowaną w technologii tradycyjnej kanałowej, która ma ok. 40 lat. Łączna moc zamówiona odbiorców wynosi 2,821 MW. Inwestycja realizowana jest ze względu na zaawansowany wiek oraz pogarszający się stan techniczny istniejącej instalacji i docelowo przyniesie korzyści polegające na zmniejszeniu strat ciepła na przesyle oraz umożliwi indywidualną regulację parametrów dostarczanego ciepła i ciepłej wody użytkowej dla poszczególnych odbiorców. W przyszłości wybudowana nowa sieć preizolowana umożliwi dalszą jej rozbudowę i przyłączenie nowych odbiorców.

MZK buduje sieć

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1,3 mln zł netto. Koszt budowy sieci i zakupu 12 szt. kompaktowych węzłów cieplnych jest finansowana ze środków własnych MZK Sp. z o.o. W zakresie finansowania przez odbiorców ciepła jest połączenie wewnętrznych instalacji odbiorczych z węzłami indywidualnymi oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowych wymiennikowni. Generalnym wykonawcą robót związanych z budową sieci preizolowanej i przyłączy, jest firma Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Energoterm” z Torunia, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego spośród ośmiu oferentów. Prace związane z montażem węzłów cieplnych wykonają Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.. Dostawcą węzłów jest firma Danfoss Poland Sp. z o.o. wybrana w drodze przetargu ofertowego,