Sse dla Szkolnictwa Branżowego

Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa BranżowegoO sposobie wsparcia inwestorów w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników oraz dostosowaniu kształcenia do potrzeb przedsiębiorców rozmawiali przedstawiciele spółek zarządzających Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi w Polsce. W spotkaniu zorganizowanym 20 stycznia 2017 w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” pn. "Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego" wzięła udział Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej. Ministerstwo Rozwoju reprezentowała Grażyna Ciurzyńska, dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej.

 

Od dwudziestu lat Specjalne Strefy Ekonomiczne stanowią skuteczny instrument polskiego wzrostu gospodarczego. Niemal we wszystkich powiatach istnieją tereny inwestycyjne objęte ich statusem. Nakłady inwestycyjne w strefach sięgnęły łącznie niemal 120 miliardów złotych, a zatrudnienie w zakładach firm funkcjonujących w SSE znalazło blisko 280 tysięcy osób.

Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, a w szczególności rynek pracy, wymaga jednak ciągłego dostosowywania procesu kształcenia pod potrzeby pracodawców. Z badań przeprowadzonych przez strefy wynika, że poszukiwani są przedstawiciele kadry inżynierskiej oraz między innymi takich zawodów jak: operator obrabiarek skrawających, elektryk, mechanik, elektromechanik, czy automatyk. Plany zatrudnieniowe inwestorów strefowych przewidują utworzenie w najbliższych latach kilkunastu tysięcy miejsc pracy związanych z tymi specjalizacjami. Nowe miejsca pracy powstaną także w szeroko rozumianym otoczeniu firm inwestujących w strefach, u ich kooperantów i podwykonawców, co  z pewnością zwielokrotni efekt zatrudnieniowy.

Podczas spotkania w Wałbrzychu omówiono podjęte w strefach działania, które wspierają przedsiębiorców w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry. Pomocne w tej dziedzinie są między innymi powołane przez SSE klastry edukacyjne, w których skupionych jest obecnie około 300 podmiotów, w tym przedsiębiorcy, szkoły, samorządy oraz instytucje okołobiznesowe. Klastry umożliwiają współpracę szkół i pracodawców poprzez staże i praktyki zawodowe, realizację projektów badawczych z uczelniami wyższymi, wsparcie szkolnych kół robotyki oraz doposażanie sal edukacyjnych. Jedną z najbardziej efektywnych form współpracy są klasy patronackie, nad którymi pieczę objęły firmy działające w strefach. W ciągu ostatnich dwóch lat powstało ich ponad 100.   

Przedstawiciele Specjalnych Stref Ekonomicznych podjęli decyzję o poparciu założeń nowej polityki oświatowej w zakresie szkolnictwa zawodowego. Fundamentem proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian ma być ugruntowanie pozycji przedsiębiorców w nowym modelu szkolnictwa. W Wałbrzychu podpisana została stosowna deklaracja, której sygnatariuszami zostały SSE działające w Polsce. Intensyfikacja działań prowadzonych przez strefy może nie tylko pomóc w rozwiązaniu dzisiejszych problemów kadrowych przedsiębiorców, ale również stać się istotną zachętą inwestycyjną dla firm planujących realizację kolejnych projektów na terenie Polski.  

Specjalne Strefy Ekonomiczne dla Szkolnictwa Branżowego

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

POLECAMY:
 
futsal
18 listopad, godz. 18:00
kostrzyński Zespół Szkół
,,Pół na Pół”
2 grudnia, godz. 18:00
KCK Kręgielnia
The WayWe Get By 5
8 grudnia, godz. 19:00 
KCK Kręgielnia
 
Kino za rogiem: 
kino listopad

AKTUALNE NUMERY

Samorządny Kostrzyn
Nr 7/2017 - PAŹDZIERNIK 2017
 
pl9
Nr 10(58)/2017 - PAŹDZIERNIK 2017
 
wp3
nr 3(32) 2017

INFORMACJE

apt

dyżury aptek
 
plan
 
szkola
ROZKŁAD JAZDY:
dowóz do szkół
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo