kilka rekordów zamierzamy pobić

Krzysztof KielecWywiad z Krzysztofem Kielcem, Prezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W zeszłym roku K-S SSE obchodziła jubileusz 20-lecia działalności. Co uważa Pan za największy dotychczasowy sukces spółki?

Na szczególne wyróżnienie zasługuje, moim zdaniem, fakt wywiązania się przez Spółkę z zadań, jakie zostały przed nią postawione w momencie utworzenia Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do najważniejszych należało przeciwdziałanie strukturalnemu bezrobociu, jakie dotykała nasz region w latach dziewięćdziesiątych. Dzisiaj w większości „miast strefowych” poziom bezrobocia jest bliski zeru a rynek pracy zmienił się z rynku pracodawcy na rynek pracownika. Tego oczekiwaliśmy w momencie tworzenia Strefy. Dzisiaj podstawowym założeniem naszej działalności jest tworzenie dobrze płatnych i wysoko technologicznych miejsc pracy. Taki cel postawiony został prze rząd Polski i jest to, wydaje się, jedyne słuszne założenia dalszego, stabilnego i szybkiego rozwoju. Polska musi przestać być przysłowiową montownią, a stać miejscem, w którym wysoko ceniona polska myśl techniczna będzie wdrażana w życie we współpracy z przedsiębiorcami działającymi na terenach strefowych.

W minionym 2017 roku jako Spółka kolejny raz pobiliście wszelkie możliwe rekordy. To zdumiewające, że zainteresowanie Inwestorów nie tylko nie słabnie, ale wręcz wzrasta! Jak by Pan krótko podsumował poprzedni rok - co jest kluczem do Waszego sukcesu?

Rok 2017 był dla nas bardzo szczególny. Był on okresem wytężonej pracy, której granice określane były przez dynamicznie rozwijającą się polską gospodarkę i zapowiedzi zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych. Osiągnięte wyniki potwierdzają fakt, że był to rok rekordowy pod każdym względem. Zainteresowanie inwestorów Strefą również ani przez chwilę nie osłabło. Wydaliśmy 25 nowych zezwoleń na prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Strefy. Wartość wszystkich zadeklarowanych inwestycji w K-S SSE wynosi 3.416.463,000,00 PLN. Nasi inwestorzy zadeklarowali utworzenie 2570 nowych miejsc pracy. W strefie zainwestowały takie firmy, jak VW (kolejna inwestycja) BMW, PRESS GLAS, AMICA (kolejna inwestycja) REUSS-SEIFERT PRODUKTION Nowa Sól, TOMS Nowa Sól i wielu innych. Wszyscy są dla nas ważni. W rozwój infrastruktury technicznej Spółka zainwestowała 5.163.000,00 PLN. Spółka ani przez moment nie zwolniła tempa.

Zazwyczaj czynnikiem decydującym w zakresie lokowania inwestycji w Polsce była dostępność taniej siły roboczej. Czy zauważa Pan jakiekolwiek symptomy, które mogą świadczyć o zmianie tej tendencji?

To nie są już symptomy, to jest realny świat, w którym inwestor chce podejmować wyzwanie inwestowania w naszym kraju nie ze względu na tanią siłę roboczą ale ze względu na dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, którym nie zamierza płacić „minimalnej krajowej”. Sukces, jaki odniosły firmy funkcjonujące w naszej Strefie jest najlepszym narzędziem marketingowym, na jakie moglibyśmy liczyć. Wiele przedsiębiorstw realizuje kolejne projekty inwestycyjne, co oznacza, że pieniądze zarobione w Polsce, zostają w naszym kraju i są reinwestowane. Bardzo ważne jest to, że nowe inwestycje to wydatki na nowe technologie, które są nam bardzo potrzebne, ale które też nie wymagają dużego przyrostu zatrudnienia w firmie. Na przekór wszystkiemu jest to bardzo dobra informacja, gdyż zmusza ona nas, czyli administrację gospodarczą, samorządy i przede wszystkim inwestorów do tego, żeby samemu wychowywać i kształcić pracowników. Takie działanie pobudza do życia edukację, czyli szkolnictwo zawodowe wszystkich szczebli i podnosi kraj gospodarczo o kilka poziomów wyżej. My jesteśmy i pozostaniemy swoistego rodzaju łącznikiem i kreatorem tych działań.

Mimo tak optymistycznych prognoz trudno jednak nie wspomnieć o problemie, jakim jest skomunikowanie Kostrzyna nad Odrą. Jak obecnie wygląda kwestia budowy obwodnicy z nowymi mostami i czy rzeczywiście inwestycja ta będzie miała aż tak duży wpływ na funkcjonowanie Strefy w przyszłości?

Miasto wydaje się być zakorkowane w godzinach szczytu. Rozbicie natężenia ruchu oraz skomunikowanie Kostrzyna nad Odrą ze światem jest jednym z najważniejszych zadań, które obecnie stoją zarówno przed administracją samorządową, jak i rządową. Kostrzyn sam sobie nie poradzi z tym wyzwaniem. Budowa mostu z obwodnicą miasta to teraz według mnie najważniejsza inwestycja nie tylko w mieście ale i w regionie. Przejście graniczne w Kostrzynie nad Odrą zapewnia połączenie z Europą północnej części województwa lubuskiego i południowej części Zachodniego Pomorza. Jestem przekonany o tym, że również mieszkańcy Wielkopolski chętnie wybiorą tę drogę do Berlina. Prace ruszyły powoli z miejsca i inwestycja znajduje się w fazie przygotowawczej. Zarząd Dróg Krajowych dysponuje odpowiednią sumą pieniędzy na jej realizację, przygotowana jest umowa międzynarodowa w zakresie budowy mostu na Odrze, więc mam nadzieję, że już po kilku latach ciężki ruch zostanie wyprowadzony poza granice miasta.

Rząd zapowiada zmiany dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Co to oznacza w praktyce dla spółki i na co powinni się przygotować potencjalni inwestorzy. Jak Pan ocenia szanse Strefy w roku 2018? Czy można już zdradzić, czy w najbliższym czasie planujecie wydanie jakichś nowych pozwoleń?

Przede wszystkim powinno być łatwiej i szybciej. Skomplikowane i długotrwałe procedury prawne związane z obejmowaniem statusem specjalnej strefy ekonomicznej nowych terenów inwestycyjnych zostaną zniesione. Co do inwestycji, to decydują o tym sami inwestorzy. Nie zainwestują oni tam, gdzie nie będzie infrastruktury technicznej, dostępu do szkolnictwa zawodowego, gdzie samorząd nie będzie rozumiał ich potrzeb. Zakres obowiązków w tym względzie zostanie taki sam zarówno po stronie samorządu, jak i naszej. Wysokie standardy obsługi inwestora zostaną jeszcze bardziej podniesione, co sprawi, że praca z inwestorem będzie jeszcze bardziej ciekawa. Wydaliśmy już 3 zezwolenia i planujemy wydać jeszcze kilkanaście w tym roku. Ani na chwilę nie przestajemy rozglądać się po świecie za nowymi projektami. Może ten rok nie będzie już tak rekordowy we wszystkich kategoriach, ale kilka rekordów zamierzamy jednak pobić.

Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów!

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

Facebook20Post4
UWAGA!!!
ZŁÓŻ WNIOSEK DO
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020
 
POLECAMY:
 
123
13 września, godz. 20:00
KCK Kręgielnia
Strefa Dobrej Muzyki
 
 
Celuloza vs Zew Dąbroszyn
15 września, godz. 16:00
 
17 IX 2019 - plakat-1
17 września
 
park
21 września
 
lao
17 października, godz. 20:00
KCK Kręgielnia
Strefa Dobrej Muzyki
 
 
zegarki-edwa

AKTUALNE NUMERY

sk7
Samorządny Kostrzyn
Nr 8/2019 - SIERPIEŃ 2019
 kolejny: 26 września 2019
 
pl8
Przekrój Lokalny
Nr 8(78)/2019 - SIERPIEŃ 2019 
 kolejny: 13 września 2019
 
virtualnetia

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
butt KOMUNIKACJA MIEJSKA 240x100
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od września 2019 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo