koronawirus-baner

Dobra współpraca skutkuje pozytywnymi efektami!

KAndrzej KK i SPostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. zarządza obecnie obszarem obejmującym tereny inwestycyjne trzech województw północno–zachodniej Polski: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. W obszarze K-S SSE znajduje się obecnie 35 powiatów i 5 miast o statusie powiatu. W skład obszaru wchodzi 238 gmin, powierzchnia łączna obszaru oddziaływania wynosi 4.113.288 ha. Już w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni w Gorzowie rozpocznie się inwestycja międzynarodowej spółki deweloperskiej PANATTONI. O tej inwestycji rozmawiamy z dyrektorem gorzowskiego Oddziału KOWR Sebastianem Pieńkowskim oraz przedstawicielami K-S SSE SA.

Na terenie Polski funkcjonuje 14 specjalnych stref ekonomicznych, które są konkurencyjne wobec siebie pod względem ofert inwestycyjnych. Oferta K-SSSE jest oceniana jako dobra. Biorąc pod uwagę nowe miejsca pracy zajmuje 5 pozycję spośród wszystkich stref a uwzględniając liczbę ważnych zezwoleń oraz poniesione nakłady inwestycyjne przez przedsiębiorców – zajmuje miejsce 7. Po roku funkcjonowania ustawy o wsparciu nowych inwestycji, która zastąpiła niejako ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych, K-S SSE S.A. wydała łącznie już ponad 25 decyzji o wsparciu. Inwestorzy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 1,8 mld zł i utworzenie kolejnych 700 miejsc pracy.

Już w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni w Gorzowie rozpocznie się inwestycja międzynarodowej spółki deweloperskiej PANATTONI. Inwestycja powstanie na terenach należących w przeszłości do Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dalej KOWR). Tereny te zostały zakupione przez Kostrzyńsko-Słubicą Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (K-S SSE) z zamiarem pozyskania na nie takiego przedsiębiorcy, który pozwoli na szybkie, profesjonalne i przede wszystkim wiarygodne ich zagospodarowanie. Utrzymywanie terenów inwestycyjnych w zasobach KOWR uważam za dobre rozwiązanie gospodarcze z dwóch względów, powiedział dyrektor gorzowskiego Oddziału KOWR, pan Sebastian Pieńkowski. Po pierwsze Państwo ma nad tymi terenami bezpośrednią kontrolę, dzięki czemu może swobodnie, choć w granicach obowiązującego prawa, decydować o tym, na jaki cel zostaną przeznaczone. Oczywiści ich sprzedaż zasila również w sposób stabilny budżet naszego kraju. Po drugie, ich przeznaczenie, w tym przypadku inwestycyjne, pozwala we współpracy z taką spółką jak Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. znaleźć takiego partnera, który zagwarantuje ich szybkie zagospodarowanie i co się z tym nierozerwalnie wiąże powstanie nowych miejsc pracy. Oba wskazane czynniki aktywizują gospodarczo region i zdecydowanie podnoszą jego atrakcyjność gospodarczą, dodał Sebastian Pieńkowski.

Spółka PANATTONI planuje wybudować na terenie Podstrefy Gorzów dwa budynki magazynowo-produkcyjne o łącznej powierzchni prawie 70 tys. m2. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne zostanie zrealizowane na terenach przemysłowych przy ul. Szczecińskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu magazynowego spółki Geronimo Martens (właściciela Biedronki). Park magazynowo-przemysłowy jest nowym punktem na mapie inwestycyjnej spółki PANATTONI, która odniosła duży sukces gospodarczy w naszym województwie, powiedział Andrzej Kail, dyrektor ds. marketingu K-S SSE S.A..

Budowa powinna ruszyć w bardzo niedalekiej przyszłości. Większość formalności administracyjnych została pomyślnie zakończona we współpracy z administracją miejską. Inwestor prowadzi rozmowy z przedsiębiorcami zainteresowanymi osiedleniem się w jego halach. Na terenie parku magazynowo-przemysłowego spółki PANATTONI będą prowadzili działalność przedsiębiorcy, którzy w sposób wymierny przyczynią się do zdywersyfikowania krajobrazu inwestycyjnego regionu, powiedział Krzysztof Kielec, prezes zarządu K-S SSE. Inwestycja ta nie powinna również w sposób wymierny naruszyć sytuacji na rynku pracy, który dzięki dużemu zaangażowaniu i wysiłkowi inwestycyjnemu gorzowskich przedsiębiorców jest już i tak bardzo mocno nadwyrężony, dodał prezes Krzysztof Kielec. Nowe inwestycje związane będą z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Wspólna realizacja projektów inwestycyjnych pomiędzy K-S SSE S.A. i KOWR ma długie tradycje, chociaż prawdziwego przyspieszenia dostała w ciągu ostatnich kilku lat. KOWR nie tylko wychodził naprzeciw oczekiwaniom Strefy, ale wspólnie zabiegał o przygotowywanie nowych terenów pod inwestycje. Efektem tej dobrej współpracy była duża inwestycja spółki ZALANDO w okolicach Gryfina, oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w Sulechowie. Nie bez znaczenie jest również fakt dużego zaangażowania KOWR w pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych w samym Gorzowie. Dynamiczna współpraca Strefy i KOWR może w niedalekiej przyszłości doprowadzić do pozyskania nowych kilkuset hektarów nieruchomości inwestycyjnych, na których w przyszłości powstaną nie tylko nowe zakłady produkcyjne, ale i pewnie nowe osiedla mieszkaniowe dla przyszłych pracowników. Chcielibyśmy aby Gorzów stał się znaczącym ośrodkiem gospodarczym w tej części naszego kraju z tego tez powodu zamierzamy zacieśniać naszą współpracę z kierowanym przez pana dyrektora Pieńkowskiego, gorzowskim Oddziałem KOWR, podsumował Krzysztof Kielec.

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo