Kolejne spotkanie w sprawie obwodnicy

Opublikowano: czwartek, 14, listopad 2019 20:30
www.kostrzyn.pl

spotkanieW dniu 14.11.2019 r. zostało przeprowadzone kolejne spotkanie w sprawie planowanej budowy obwodnicy na terenie Kostrzyna nad Odrą. Nasze miasto czekają poważne inwestycje  drogowe  obejmujące właściwie każdy rodzaj transportu: kołowy, kolejowy oraz wodny. Pierwsze prace rozpoczną się w grudniu 2020. Dotyczyć one będę przebudowy mostu drogowego na rzece Warcie polegające na zwiększenie prześwitu między mostem a lustrem wody w rzece do wysokości 5,25 m. Zatem nasz most będzie wyższy o 2 m w stosunku do obecnej wysokości. Ta inwestycja pozwoli na przeprawę dużych jednostek pływających- lodołamaczy. Zakończenie prac w  tym zakresie zaplanowane jest na 01.2023 r.

Strona niemiecka   przygotowuje się   do   remontu   mostu kolejowy na rzece Odrze,  a  po naszej stronie  na linii kolejowej 203  trwają prace  dokumentacyjne  dotyczące odcinka od mostu granicznego do  mostu na rzece Warcie.

W najbliższym czasie PKP PLK S.A. rozpoczną prace nad Studium Wykonalności dla modernizacji linii kolejowej nr 273 na odcinku Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra.

Na budowę obwodnicy, której początku należy doszukiwać się w pobliżu siedziby Urzędu Miasta, mieszkańcy miasta muszą poczekać do roku 2025. W dalszym ciągu trwają prace nad studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowym. Jest to bardzo szczegółowy i niezbędny dokument, stanowiący bazę pod dalsze etapy prac przygotowawczych tj. dokumentacji projektowej i środowiskowej. Już w kwietniu 2020 r. zostanie podjęta ostateczna decyzja, który z wariantów budowy obwodnicy zostanie wybrany (warianty obwodnicy były Państwu prezentowane już trzykrotnie). Projektanci będą mieli zatem 5 lat na dostosowanie przebiegu obwodnicy, niwelację powstałych kolizji oraz dostosowanie jej tak, by miała jak najmniejszy wpływ na środowisko oraz uwzględniała czynnik społeczny. Jednak należy pamiętać, że pierwszym i najważniejszym celem powstania obwodnicy jest wyprowadzenie ciężkiego ruchu kołowego z miasta.

Tym samym najistotniejsze w tej kwestii jest połączenie obwodnicy z trzema strefami Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wyprowadzenie transportu tranzytowego z miasta

Planowany termin zakończenia budowy obwodnicy przypada na rok 2027.

Więcej informacj na ten temat pojawi się w listopadowym Samorządnym Kostrzynie.