Podsumowanie działalności Polskiej Strefy Inwestycji

Opublikowano: wtorek, 21, styczeń 2020 23:50
Andrzej Kail

DJI 0067Minął rok od wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (sse) w Polsce. Od kilkunastu miesięcy funkcjonujemy w grupie, której nadano nazwę Polska Strefa Inwestycji (PSI). Nie oznacza, to, że spółka nasza pozbawiona została samodzielności, wręcz przeciwnie. Rozszerzono, a przede wszystkim, dokładnie dookreślono obszar oddziaływania naszej strefy.

Zarządzamy terenami inwestycyjnymi w Polsce północno-zachodniej, które zlokalizowane są w 238 gminach położonych w granicach administracyjnych 35 powiatów. W naszych granicach znajdują się również nieruchomości inwestycyjne pięciu miast o statusie powiatu tj. Gorzów, Poznań, Szczecin, Świnoujście, Zielona Góra. Łączna powierzchnia obszaru to 4 113 288 ha, a zamieszkuje w nim 4 098 706 mieszkańców. W dalszym ciągu pomocą publiczną gwarantowaną prze Rząd RP jest zwolnienie w podatku dochodowym PIT lub CIT w wysokości od 15% do 70% wartości zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych lub kosztów pracy na okres 10, 12 lub 15 lat.

Decyzje 2019

W roku 2019 wszystkie sse wydały łącznie 354 decyzje. Ostatnio tak dobre wyniki notowane były w 2014 roku. Wartość wszystkich zadeklarowanych projektów inwestycyjnych wynosi 15,7 mld zł. Powstanie również kolejne 6500 miejsc pracy.

Miejsca pracy 2019

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zakończyła poprzedni rok z bardzo dobrym wynikiem. Wydaliśmy 29 decyzji o wsparciu nowych inwestycji, od początku funkcjonowania PSI 33. Wartość zadeklarowanych przez naszych inwestorów nakładów inwestycyjnych wynosi 1663,4 mld zł. Jest to jak na razie najlepszy wynik w historii spółki. Inwestorzy, którzy zdecydowali się na inwestycje w naszym obszarze działania stworzą 512 nowych etatów.

Nakłady

W ogólnopolskich rankingach plasujemy się na 4 lub 5 miejscu pośród 14 specjalnych stref ekonomicznych. Jesteśmy tu za strefami funkcjonującymi w najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionach Polski. Przed nami znajdują się, w zależności od rankingu, takie miasta-strefy jak: Katowice, Kraków, Gdańsk, Mielec, czy Łódź. Warto wspomnieć, że zatrudnienie w spółkach zarządzających strefami, które są przed nami jest czasami kilkukrotnie wyższe aniżeli w naszej spółce. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zarządzana jest bowiem przez 15 osób, co w świetle danych wskazanych na początku materiału o czym świadczy.

Korzystając z okazji chciałbym życzyć w imieniu pracowników Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wszystkim czytelnikom Przeglądy Lokalnego szczęścia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku, oby ten rok przyniósł nam jeszcze więcej powodów do radości.

strefa