Forte Cultura

Opublikowano: niedziela, 07, wrzesień 2014 23:26
Bartłomiej Suski

koordynatorzy projektu

Dzięki projektowi Baltic Fort Route już udało się zrewitalizować obie bramy wjazdowe do Twierdzy Kostrzyn, tj. Bramę Berlińską i Bramę Chyżańską. Fundusze unijne pozwoliły również na przywrócenie świetności Bastionowi Brandenburgia i Filip. Dzięki temu to miejsce jest coraz bardziej atrakcyjne dla turystów. Dlatego też Kostrzyn pełni istotną rolę w nowym projekcie pod nazwą Forte Cultura, o którym rozmawiamy z Panem Hartmutem Röderem, koordynatorem projektu. Spotykamy go na stanowisku promującym oferty poszczególnych partnerów podczas XV Dni Twierdzy Kostrzyn…

 

Czym tak właściwie jest ten projekt?

Projekt Forte Cultura zrzesza 12 partnerów z 8 krajów w Europie, których celem jest opracowanie nowych możliwości turystycznych oraz gospodarczych waloryzacji obiektów warownych, poprzez połączenie ich w sieć. Obiekty te to m.in. austriacka Twierdza Hohensalzburg, największa średniowieczna niemiecka Twierdza Rosenberg Kronach, system szesnastowiecznej Twierdzy Komorn leżący w Słowacji oraz na Węgrzech, strategiczny system twierdz Obwodu Lwowskiego datowany na XIX wiek czy wreszcie neoromański system Twierdz Werony. Twierdza Kostrzyn jest na naszej mapie fortyfikacji europejskich jednym z ważniejszych punktów i dlatego też stąd właśnie stratuje dzisiaj nasz samochód, którym odwiedzimy wszystkich partnerów projektu. Podczas naszej podróży będziemy starać się prezentować ofertę turystyczną partnerów Projektu, co doskonale widać choćby na znajdującym się obok stoisku promocyjnym.

A jak podsumował by Pan dotychczasowe osiągnięcia?

Największym sukcesem Projektu Forte Cultura jest stworzenie kulturowego szlaku europejskich twierdz. Z tego możemy być najbardziej dumni. Stworzone zostały oferty turystyczne, a także inwestycje w poszczególnych miastach partnerskich. W wyniku realizacji projektu w Kostrzynie powstanie przecież przystań dla małych jednostek pływających w okolicy Furty Rybackiej oraz wykonana zostanie wirtualna rekonstrukcja Twierdzy w wymiarze 3D. Również tutaj w listopadzie odbędzie się międzynarodowa konferencja, która oficjalnie zakończy Projekt Forte Cultura. Wtedy też powstanie organizacja, która wykorzysta doświadczenia projektu. Mamy też nadzieję na nowe rozdanie środków europejskich, umożliwiające dalszy proces przywracania świetności poszczególnych twierdz.

Życzymy zatem dalszych sukcesów!

 

logo