Jan został upamiętniony!

Opublikowano: sobota, 23, listopad 2013 00:27
Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Jan z Kostrzyna upamiętniony!21 listopada w sali konferencyjnej Hotelu Bastion odbyło się polsko-niemieckie seminarium historyczne pt. "Jan z Kostrzyna". W spotkaniu, które było prowadzone w języku polskim i niemieckim, wzięło udział ponad 50 osób z polski i zagranicy. Referenci mówili m.in. o wpływie margrabiego Jana Kostrzyńskiego na życie religijne swoich poddanych, wspieraniu przez niego kultury czy też próbowali odpowiedzieć na pytanie jakim był władcą. Uczestnicy mogli poznać także fakty i mity związane z budowanymi przez niego twierdzami, miejscu jego pochówku czy anegdoty związane z postacią władcy Nowej Marchii.

 Z referatami będzie można zapoznać się na początku przyszłego roku, ponieważ wydane zostaną one w wersji książkowej (dwujęzycznej). W trakcie seminarium uczestnicy odbyli też spacer po Starym Mieście, na którego trasie znalazły się przede wszystkim miejsca ściśle związane z margrabią Janem (zamek, pomnik, twierdza). Seminarium zostało zorganizowane przez Muzeum twierdzy Kostrzyn we współpracy ze Stowarzyszeniem Fortu Gorgast.  

WYGŁOSZONE REFERATY:
Józef Piątkowski (w zastępstwie Błażej Skaziński) - "Stan badań nad inwentaryzacją materiałów ikonograficznych związanych z Janem z Kostrzyna"
dr Christian Gahlbeck - "Jan z Kostrzyna jako władca Nowej Marchii"
dr Heinrich Kaak - "Jan z Kostrzyna jako reformator religijny i władca sumień drobiazgowo regulujących życie poddanych. Społeczno - polityczno - religijne i kulturowe okoliczności zmiany wyznania i reakcji na nią wiernych"
Marcin Wichrowski - "Jan z Kostrzyna jako budowniczy twierdz: przekazy, a rzeczywistość. Organizacja przedsięwzięć budowlanych, źródła ich finansowania, funkcja umocnionych miejsc"
Błażej Skaziński - "Jan z Kostrzyna jako mecenas kultury. Architektura i wyposażenie pałacu, życie dworskie i turnieje rycerskie. Stosunek do dóbr przejętego kulturowego dziedzictwa katolicyzmu. Późniejsze losy pałacu"
dr Reinhard Schmook - "Jan z Kostrzyna w anegdocie"
Robert Piotrowski - "Miejsce pochówku Jana z Kostrzyna i jego losy"

logotypy