koronawirus-baner

VII Sesja Rady Miasta

sesja29 kwietnia 2015 roku w ECS "Kręgielnia" odbyła się VII Sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą. Poprzedziły ją niezwykle burzliwe posiedzenia Komisji Społecznej oraz Komisji Rozwoju i Finansów Rady Miasta, zatem w niniejszej relacji pozwolę sobie na lekkie zaburzenia w czasie, gdyż oba wydarzenia miały na siebie ogromny wpływ. Na VII Sesji Radni wysłuchali także informacji nt. bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i złożyli wnioski i interpelacje. W zasadzie VII Sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą składała się z trzech części. W pierwszej wysłuchano informacji nt. bezpieczeństwa w mieście składanego przez odpowiednie instytucji. Z uwagi na złożoność problemu pozwolę sobie na przedstawienie tej kwestii wraz z częścią statystyk w kolejnym numerze Samorządnego Kostrzyna. Po przerwie Radni zajęli się podjęciem szeregu uchwał, a w trzeciej części złożone zostały wnioski i interpelacje.

 

Ja natomiast pozwolę sobie zacząć tym razem od uchwał, bowiem wywołały one najwięcej emocji. Przede wszystkim Radni nie podjęli uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014-2023. Dlaczego? Najlepiej na to pytanie odpowiedzą słowa Przewodniczącego Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Marka Tatarewicza, który stwierdził, że „dokument jest daleki od doskonałości i w obecnej formie nie może zostać przyjęty”. Z tym zdaniem zgodziła się większość Radnych, zobowiązując się jednocześnie wnieść swoje uwagi do obecnej formy dokumentu na piśmie. Tak więc uchwała została przełożona najprawdopodobniej na Sesję czerwcową. Dużo emocji wywołała także Uchwała Nr VII/32/15 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2015 rok. Radny Bartłomiej Suski wyraził swoje wątpliwości co do nadmiernego (jego zdaniem) pośpiechu w przeznaczeniu 150.000 zł na remont budynku po Straży Granicznej na potrzeby Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Wskazywał przy tym, że należałoby poszukać zewnętrznych środków dofinansowania (jak w przypadku Biblioteki Miejskiej) na całkowity remont budynku wraz z otoczeniem, a także zastanowić się nad kosztami utrzymania i zagospodarowania tego budynku. Większość Radnych nie podzieliła jednak zdania radnego i chwała została przyjęta. W tej samej uchwale 30.000 zł zostało przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej budynku biblioteki oraz przeznaczono środki z odszkodowania na remonty budynków komunalnych (4.382 zł). Radni uporządkowali także wiele spraw wynikających z nowych regulacji prawnych. Uchwała Nr VII/33/15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, które nie stanowią pomocy publicznej rozszerzyła te zwolnienia na żłobki i kluby dziecięce. Jednogłośnie przyjęto także Uchwałę Nr VII/34/15 w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów. Uchwała ta ma na celu uaktualnienie katalogu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych w kostrzyńskich jednostkach oświatowych prowadzonych przez miasto. Dodano także możliwość pozyskiwania dochodów z innych źródeł raz uaktualniono zapisy. Radni przychylili się także do projektu znowelizowanego, jednolitego tekstu Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Uchwała Nr VII/35/15 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą” określa ponadto  procedurę składania wniosków oraz ich wzory. Na wspomnianym posiedzeniu obu Komisji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą specjalista ds. ochrony środowiska omawiał „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021”. Po niewielkich modyfikacjach starannie przygotowany dokument został przyjęty jednogłośnie pod postacią Uchwały Nr VII/36/15. Z uwagi na wniosek mieszkańców bloku przy ul. Drzewicka 2 o sprzedaż działki, która obecnie jest wykorzystywana jako droga dojazdowa Radni podjęli także Uchwałę Nr VII/37/15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, która została ustalona na poziomie 85%. Z uwagi na ujednolicenie zapisów w Regulaminie nadawania medalu „Za zasługi dla Miasta Kostrzyn nad Odrą” została podjęta Uchwała Nr VII/38/15, na mocy której ujednolica się zapis w formie jak wyżej.

Osobny akapit to trzy ostatnie uchwały, które jednak nie są ze sobą powiązane. Pierwsza to Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą. Warto tutaj nadmienić, że skarga wywołała ogromne emocje na posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Miasta, która dała możliwość wypowiedzenia się obu stronom. Ostatecznie skarga została uznana za niezasadną. Kolejna podjęta Uchwała Nr VII/40/15 w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz nadania jej statutu  choć głosowana jednogłośnie, wymaga szerszego omówienia. Pod koniec ubiegłej kadencji Rady Miasta Pan Jerzy Wanat złożył wniosek o powołania do życia Rady Seniorów, która zrzeszałaby przedstawicieli organizacji seniorskich działających na terenie naszego miasta. Choć pomysł był dobry, wymagał jednak sporo nakładu czasu i sprawdzenia zapisów Statutu Rady Seniorów po względem merytorycznym i prawnym. Sprawą zajął się osobiście Marek Tatarewicz, który w przygotowanie dokumentu włożył wiele wysiłku i czasu na ustaleniu ostatecznej formy projektu uchwały. O ważności sprawy świadczyć może choćby to, że wnioskodawca na VII Sesji pojawił się osobiście dziękując M. Tatarewiczowi i wyrażając zdanie, że „powołanie tej Rady pozwoli nam chociaż w części rozwiązać sprawy osób niepełnosprawnych i starszych. Myślę, że dalsza nasza współpraca będzie przebiegać z pożytkiem dla seniorów” O szczegółach działania Rady Seniorów pozwolę sobie napisać w kolejnym numerze SK przy okazji jej powstawania. Ostatnim głosowanym projektem była Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Osiedle Warniki będąca sukcesem innego Radnego, a mianowicie Jeremiego Filusia. Sukcesu, bowiem w konsultacjach społecznych w sprawie utworzenia Samorządu Osiedla Warniki wzięło udział aż 88 osób z których zdecydowana większość poparła tą inicjatywę. W imieniu radnego J.Filusia dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy wzieli udział w Konsultacjach, a pracownikom Urzędu Miasta oraz właścicielowi sklepu na Osiedlu Warniki bardzo serdecznie dziękujemy za wzorowe przeprowadzenie Konsultacji społecznych.  Oczywiście o działaniach Samorządu Osiedla Warniki będziemy na bieżąco informować na łamach naszej gazety.

Po przegłosowaniu omawianych 10 uchwał nadeszła kolej na interpelacje i wnioski Radnych. Jeremi Filuś prosił o informacje nt. możliwości utworzenia sieci kanalizacyjnej na Osiedlu  Warniki. Helena Rudaniecka składała kilka wniosków. Pierwszy dotyczył remontów dróg i chodników prowadzących przez las w kierunku szpitala, zabezpieczenie chodnika przy bloku ul. Jana Pawła II 9-17 oraz rozważenie budowy parkingu na potrzeby tego bloku, a także o zwiększenie parkingu osiedlowego przy Przedszkolu Miejskim „Mali Europejczycy”. Drugi wniosek dotyczył budowy drogi do bloku ul. Jana Pawła II 13A oraz budowy założenia parkowego przy kościele na Zatorzu. Trzeci wniosek dotyczył m.in. uwzględnieniu godzin ponadprogramowych w szkołach z godzinami pracy rodziców czy zagospodarowania nieużywanych części szkół na ich potrzeby. Ostatni wniosek radnej dotyczył egzekwowania od właścicieli psów ich prawidłowego wyprowadzania (smycz, kaganiec, itp.), sprzątania po nich nieczystości czy zastanowienia się, co do wydzielenia specjalnych stref dla czworonogów. Bartłomiej Suski również zgłosił szereg wniosków, dotyczących m.in. oznakowania  numerami porządkowymi osłon śmietnikowych na terenie miasta, montażu stojaków na rowery w pobliżu Dworca PKP, ustawienia szeregu latarń wzdłuż płotu Przedszkola Miejskiego nr 1 na ul.Osiedlowej, budowę parkingu przy bloku ul. Osiedlowa 1 czy przyznanie nagrody dla Dyrektora MOSiR Zygmunta Mendelskiego w związku ze wzorcową organizacją imprez sportowych. Ostatni wniosek dotyczył usunięcia schowków na komórki zamontowanych w budce telefonicznej koło Dworca PKP i takie działania Rady Miasta, aby w Kostrzynaie nad Odrą działał jeden numer TAXI, widoczny na dachu wspomnianej budki. Ryszard Andrys wnioskował o rozbudowę infrastuktury drogowej prowadzącej od Osiedla Leśnego do Ronda Woodstock i dalej oraz utworzeniu na tym odcinku nowych ciągów rowerowo-pieszych oraz stworzenie ścieżki rowerowej od Ronda Twierdza. Na zakończenie Przewodniczący Rady Miasta  Marek Tatarewicz prosił Radnych o poparcie wniosku KKSW w sprawie koncepcji utworzenia ścieżki rowerowej. Wniosek został oczywiście przyjęty jednogłośnie. W imieniu Radnych serdecznie zapraszamy Mieszkańców do kontaktów z radnymi oraz do udziału w kolejnej Sesji Rady Miasta.

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo