"Dom Seniora" ma już piętnaście lat!

Opublikowano: wtorek, 11, czerwiec 2013 00:24
Bogusława Strojnowska

Dom Seniora ma 15 lat!

Wiek XX minął bezpowrotnie, ale w jego historię wpisuje się historia "Domu Seniora" w Kostrzynie nad Odrą. Niewątpliwie historia ta związana jest z kostrzyńskim szpitalem. Dom, w którym obecnie zamieszkuje 58 mieszkańców był projektowany na fundamentach po byłym prewentorium przeciwgruźliczym dla rekonwalescentów leczonych w kostrzyńskim szpitalu i hotelu dla pielęgniarek. Wynika stąd, że warunki klimatyczne musiały sprzyjać przebywającym w nim kuracjuszy.

"Dom Seniora" położony jest na obrzeżach miasta w pięknym dębowym parku, powstał ze środków miejskich z inicjatywy Burmistrza Mariana Firszta i Rady Miasta, a wyposażony został przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. kierowany przez dyrektora Jadwigę Wiszniewską. Dokładnie w Światowy Dzień Chorego 11 lutego 1998r. obiekt został oddany do użytkowania i tego dnia zamieszkali pierwsi kostrzyńscy seniorzy Państwo Władysława i Stanisław Zapałowie. Od 11 lutego do 30 kwietnia 1998r. Dom był filią Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. Zarządzeniem nr 36 Wojewody Gorzowskiego Jerzego Ostroucha z dnia 6 kwietnia 1998r. utworzono Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą o nazwie "Dom Seniora".

kuracjuszki bawią się
kuracjuszki z DPS "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą 

Dom świadczy usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w tym zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. "Dom Seniora" jest samorządową jednostką budżetową Powiatu Gorzowskiego. Posiada stałe zezwolenie Wojewody Lubuskiego (Nr P.S.I.A.kac/9013/2009) i spełnia ustawowe wymagania dotyczące standardów. W ciągu XV lat dzieki pozyskanym środkom pozabudżetowym i środkom własnym Starostwa Gorzowskiego "Dom Seniora" zrealizował wiele projektów, inwestycji i remontów...

uroczyste obchody XV-lecia "Domu Seniora"
uroczyste obchody XV-lecia "Domu Seniora"

Dnia 7 czerwca 2013r. odbyły się uroczyste obchody 15 - lecia Domu Pomocy Społecznej  "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą. Wszystkich zebranych na tej uroczystości przywitał Dyrektor Domu Bogusława Strojnowska. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Gorzowski Józef Kruczkowski, Wicestarosta Grzegorz Tomczak, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Krasowska-Marczyk, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Joanna Kędzior, Z-ca Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odą Zbigniew Biedulski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki Miasta Kostrzyn Nad Odrą Marzena Brenk-Sułkowska, Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej woj. lubuskiego oraz wiele innych osób zaprzyjaźnionych i współpracujących z domem na przestrzeni 15 lat.

dzieci dla Seniorów
wzruszająca chwila - występ dzieci dla Seniorów

Gratulacje i życzenia dla wszystkich Mieszkańców i  Pracowników zostały złożone na ręce Dyrektora Domu. Po części oficjalnej rozpoczął się piknik dla mieszkańców, ich rodzin i wszystkich gości. Pracownicy DPS zadbali o różne atrakcje, by wszyscy dobrze się bawili. Uroczystość uświetnił m.in. występ zespołu "Echo z Dębowego Lasu", Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników oraz młodzież z Gimnazjum nr 2 im. Integracji Europejskiej w Kostrzynie nad Odrą. Każdy jubileusz jest wspaniałą okazją do refleksji nad przebytą drogą. Obchody Jubileuszu z pewnością będą długo i mile wspominane.

Spacer po Starym Mieście
Spacer po Starym Mieście dla gości zakończył Jubileusz