UTW ma już wakacje

Opublikowano: sobota, 29, czerwiec 2013 00:19
Bogusława Strojnowska

studenci UTW„Zakończenie roku akademickiego to moment uroczysty i odpowiednia chwila na podziękowanie wszystkim, którzy wykazali się aktywnością, twórczą inspiracją w działaniu oraz cierpliwością w osiąganiu celów edukacyjnych”. Te słowa podziękowania Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej dr inż. Henryka Piekarskiego zostały skierowane w miniony czwartek 27 czerwca do studentów kostrzyńskiego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Bogusława Strojnowska i rektor WSZ w Kostrzynie nad Odrą

W uroczystości zakończenia  minionego roku akademickiego 2012-2013 udział wzięli Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą dr Andrzej Kunt, E.Korban – Prezes Gorzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, L.Naumowicz - Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie, Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kostrzynie nad Odrą z Jej Przewodniczącą Panią Krystyną Nawrocką oraz przybyli studenci. Nasz Uniwersytet to przede wszystkim My studenci, uczestnicy licznych wykładów i warsztatów edukacyjnych, gimnastyki rehabilitacyjnej, turnusów rehabilitacyjnych, turystyki pieszej, wycieczek rowerowych, lektoratów języka niemieckiego, koncertów i spektakli teatralnych, licznych spotkań literackich, muzykoterapii i zajęć komputerowych. Nasza społeczność uniwersytecka to także wolontariusze uczestniczący w życiu naszego pięknego miasta Kostrzyna nad Odrą. Jesteśmy obecni w każdej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Jarmarku Adwentowym, kwestach i aukcjach. Pomoc finansowa w formie dotacji Burmistrza Miasta dr Andrzeja Kunta i Władz Miasta podnosi atrakcyjność naszej oferty programowej skierowanej nie tylko do studentów UTW.

burmistrz Andrzej Kunt w spotkaniu z UTW

Realizacja zadania pn. „UTW dla kostrzynian”, czy wieloletni projekt „Od juniora do seniora- spartakiada międzypokoleniowa” daje nam możliwości w zakresie edukacji najmłodszych kostrzynian- przedszkolaków, nabywania umiejętności współpracy międzypokoleniowej i zdrowej rywalizacji. Przygraniczne położenia miasta sprzyja kontaktom z seniorami zza Odry i wspólnym międzykulturowym projektom takim jak: „Polsko- Niemieckie spotkania studyjne”, gdzie studenci wykorzystują swoje umiejętności językowe i nawiązują nowe przyjaźnie. W ciągu 14 lat funkcjonowania UTW w Kostrzynie nad Odrą pozyskał do współpracy wielu partnerów społecznych, przyjaciół i instytucji. Kończymy kolejny rok z dyplomami i satysfakcją, że podjęte działania edukacyjne sprawiają nam radość i dają możliwość realizacji naszych pasji życiowych, naszych potrzeb i marzeń.

studenci UTW