Chronić drzewa czy prowadzić inwestycje ?

kosciuszkiZaobserwowaliśmy, iż na portalach społecznościowych trwa dyskusja o wycince drzew w ulicy Tadeusza Kościuszki. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników dróg. W ramach projektu przewiduje się wzmocnienie jezdni poprzez rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi i wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z masy mineralno-bitumicznej i kruszywa łamanego z ujednoliceniem szerokości oraz przebudową ciągów pieszych i zjazdów zatok postojowych, zatoki autobusowej oraz budowę ścieżki rowerowej.

Chcemy zabrać głos w tej dyskusji odnosząc się do faktów a nie bazując na ludzkich emocjach...

Ulica Tadeusza Kościuszki jest własnością Powiatu Gorzowskiego, w zarządzie Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą. Fakt ten wymagał złożenia wniosku o wycinkę drzew przez Zarząd Powiatu Gorzowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które do rozpatrzenia wniosku wyznaczyło Urząd Miasta i Gminy Witnica. Ten ostatni wydał decyzję administracyjną „na usunięcie w terminie do dnia 31.12.2017 r. 43 sztuk drzew, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej nr 101453F, na działce o numerze ewidencyjnym 152, położonej w obrębie 4 Śródmieście”. Wyjaśniamy, że działka ta nie jest zlokalizowana na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody. Usunięcie drzew nie wymaga uzgodnień z Dyrektorem Parku Narodowego oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.  Zezwolenie nie wymaga również procedury udziału społeczeństwa, jak również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W szczegółowym uzasadnieniu decyzji zezwalających na wycinkę drzew czytamy m.in. o konieczności usunięcia drzew ze względu na ich zły stan zdrowotny, stwarzanie zagrożenia dla ruchu drogowego czy ich kolidowanie z planowaną ścieżką rowerową. Oględziny wykazały, iż na 43 drzewa rosnące w pasie drogowym, aż 35 jest drzew chorych - są spróchniałe i posiadają duże ubytki, natomiast 8 rośnie bezpośrednio przy krawędzi jezdni.

Prosząc o komentarzdo całej sprawy Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta uzyskaliśmy informację, że „przebudowa ulicy T. Kościuszki była planowana od kilku lat. Informowaliśmy Mieszkańców o takim zamiarze. W tym czasie odbyły się spotkania z Mieszkańcami - w Pałacu Ślubów i w Gimnazjum nr 1, w którym również odbyły się konsultacje społeczne opracowywanego programu rewitalizacji miasta, w tym przebudowy ul. Kościuszki. Udział Mieszkańców, na tego typu ważnych wydawałoby się spotkaniach, jest niestety niewielki. Tymczasem właśnie w trakcie bezpośrednich spotkań burmistrz, zastępca, urzędnicy i radni Rady Miasta są do Państwa dyspozycji, by wyjaśniać, rozmawiać ale także poznawać opinię w danym temacie. Zawsze też jesteśmy do Państwa dyspozycji w Urzędzie Miasta. Przypominam, że Miasto zabiegało o środki zewnętrzne na przebudowę ulicy Kościuszki i  w ubiegłym roku nie uzyskaliśmy dofinansowania. Wniosek ponowiliśmy w tym roku proponując partnerstwo w przebudowie drogi Powiatowi Gorzowskiemu. Wojewoda Lubuski, w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”   przyznał dotację w wysokości 50%.  Inwestycję musimy zakończyć w tym roku. W przetargu dokonano wyboru firmy, wykonawcy zadania który deklaruje zakończenie zadania przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rozumiemy i podzielamy troskę o otaczającą nas zieleń. Niestety w mieście mamy bardzo dużo starych kilkudziesięcioletnich drzew, które były wysadzane w latach, gdy na naszych ulicach nie było takiego nasilenia ruchu samochodów jak obecnie, a przepisy nie były tak szczegółowe jak obecnie. Drzewa te nie zawsze są bezpieczne i tak jak w Parku Miejskim będziemy je musieli stopniowo eliminować. Poza tym nowe inwestycje budujemy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, które ściśle wyznaczają szerokości jezdni, chodników i odległości dla drzew. Przepisów tych w każdej nowej inwestycji musimy przestrzegać. Wycinka drzew nie jest sprawa obojętną, zwłaszcza gdy media informują  o różnych przypadkach bezmyślnej wycinki drzew (jak w centrum Warszawy). Ale te same media informują nas o niebezpieczeństwach powstałych w związku z zaniechaniem wycinki wydawałoby się zdrowych, bo zieleniejących się drzew (np. przypadek śmierci 10-latka przygniecionego konarem drzewa w Łodzi). Zapewniamy, że zanim wytniemy drzewa dokonujemy badania wniosku, przyczyn usunięcia, oględzin na miejscu, często najpierw dokonujemy cięć pielęgnacyjnych, które nie zawsze przynoszą efekty i drzewo należy usunąć. Natomiast tym, którzy wyrażają pogląd, że Kostrzyn staje się pustynią bez drzew, mówimy zdecydowane nie. Kostrzyn nad Odrą był, jest i będzie jednym z najbardziej zalesionych polskich miast. Mamy to szczęście, że niemal połowę obszaru miast jest zadrzewione i raczej jest to powód do zadowolenia niż straszenia, że będziemy pustynią.”

Ze swojej strony przypominamy, że Burmistrz Miasta wydając zezwolenia na wycinkę drzew bardzo często nakazuje w decyzji tzw. nasadzenia kompensacyjne, mające właśnie chronić naszą miejską przestrzeń, a nie ją wydrzewiając. Obecnie ustalane są miejsca do wysadzenia ponad 250 sztuk drzew, które w części upiększą również nasze ulice. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nasz głos w tej dyskusji nie będzie tak popularny jak wołania niektórych populistów ale punkt widzenia np. zza biurka w pewnej gorzowskiej redakcji znacznie różni się od stanu faktycznego. Wszystko wskazuje więc na to, że zamiast zajmować się sprawami naprawdę ważnymi redakcje wolą obecnie szukać „dziury w całym” skupiając się na zwiększaniu sprzedaży swoich gazet

strefa logo

Invest in The West

logo

Co? Gdzie? Kiedy?

rower
 Ruszyły zapisy
od 9 maja można się zapisywać do
32 "Kostrzyńskiej Dziesiątki"
dycha

 
POLECAMY:
 
słońsk
27 maja, godz. 14:00
Stadion MOSiR
Konkurs piosenki
1 czerwca, godz. 17:00
Amfiteatr im. J.Trepczyka 

Na fali plakat
2-4 czerwca
Kostrzyn na Fali 

kino majMAJ
Kino za Rogiem
 
coś zapomnieliśmy?
napisz do nas!

INFORMACJE

bus

od 22 listopada 2016 

apt
dyżury aptek
 

plan

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
naszKostrzyn
ul. Kościuszki 3
66-470 Kostrzyn nad Odrą
logomk1 Bartłomiej Suski
redaktor prowadzący

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 519 428 904
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
Maciej Frąckowiak
marketing i reklama

marketing@naszkostrzyn.pl
tel. 509 477 586