Chronić drzewa czy prowadzić inwestycje ?

kosciuszkiZaobserwowaliśmy, iż na portalach społecznościowych trwa dyskusja o wycince drzew w ulicy Tadeusza Kościuszki. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników dróg. W ramach projektu przewiduje się wzmocnienie jezdni poprzez rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi i wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z masy mineralno-bitumicznej i kruszywa łamanego z ujednoliceniem szerokości oraz przebudową ciągów pieszych i zjazdów zatok postojowych, zatoki autobusowej oraz budowę ścieżki rowerowej.

Chcemy zabrać głos w tej dyskusji odnosząc się do faktów a nie bazując na ludzkich emocjach...

Ulica Tadeusza Kościuszki jest własnością Powiatu Gorzowskiego, w zarządzie Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą. Fakt ten wymagał złożenia wniosku o wycinkę drzew przez Zarząd Powiatu Gorzowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które do rozpatrzenia wniosku wyznaczyło Urząd Miasta i Gminy Witnica. Ten ostatni wydał decyzję administracyjną „na usunięcie w terminie do dnia 31.12.2017 r. 43 sztuk drzew, rosnących w pasie drogowym drogi gminnej nr 101453F, na działce o numerze ewidencyjnym 152, położonej w obrębie 4 Śródmieście”. Wyjaśniamy, że działka ta nie jest zlokalizowana na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody. Usunięcie drzew nie wymaga uzgodnień z Dyrektorem Parku Narodowego oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.  Zezwolenie nie wymaga również procedury udziału społeczeństwa, jak również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W szczegółowym uzasadnieniu decyzji zezwalających na wycinkę drzew czytamy m.in. o konieczności usunięcia drzew ze względu na ich zły stan zdrowotny, stwarzanie zagrożenia dla ruchu drogowego czy ich kolidowanie z planowaną ścieżką rowerową. Oględziny wykazały, iż na 43 drzewa rosnące w pasie drogowym, aż 35 jest drzew chorych - są spróchniałe i posiadają duże ubytki, natomiast 8 rośnie bezpośrednio przy krawędzi jezdni.

Prosząc o komentarzdo całej sprawy Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta uzyskaliśmy informację, że „przebudowa ulicy T. Kościuszki była planowana od kilku lat. Informowaliśmy Mieszkańców o takim zamiarze. W tym czasie odbyły się spotkania z Mieszkańcami - w Pałacu Ślubów i w Gimnazjum nr 1, w którym również odbyły się konsultacje społeczne opracowywanego programu rewitalizacji miasta, w tym przebudowy ul. Kościuszki. Udział Mieszkańców, na tego typu ważnych wydawałoby się spotkaniach, jest niestety niewielki. Tymczasem właśnie w trakcie bezpośrednich spotkań burmistrz, zastępca, urzędnicy i radni Rady Miasta są do Państwa dyspozycji, by wyjaśniać, rozmawiać ale także poznawać opinię w danym temacie. Zawsze też jesteśmy do Państwa dyspozycji w Urzędzie Miasta. Przypominam, że Miasto zabiegało o środki zewnętrzne na przebudowę ulicy Kościuszki i  w ubiegłym roku nie uzyskaliśmy dofinansowania. Wniosek ponowiliśmy w tym roku proponując partnerstwo w przebudowie drogi Powiatowi Gorzowskiemu. Wojewoda Lubuski, w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”   przyznał dotację w wysokości 50%.  Inwestycję musimy zakończyć w tym roku. W przetargu dokonano wyboru firmy, wykonawcy zadania który deklaruje zakończenie zadania przed rozpoczęciem roku szkolnego. Rozumiemy i podzielamy troskę o otaczającą nas zieleń. Niestety w mieście mamy bardzo dużo starych kilkudziesięcioletnich drzew, które były wysadzane w latach, gdy na naszych ulicach nie było takiego nasilenia ruchu samochodów jak obecnie, a przepisy nie były tak szczegółowe jak obecnie. Drzewa te nie zawsze są bezpieczne i tak jak w Parku Miejskim będziemy je musieli stopniowo eliminować. Poza tym nowe inwestycje budujemy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, które ściśle wyznaczają szerokości jezdni, chodników i odległości dla drzew. Przepisów tych w każdej nowej inwestycji musimy przestrzegać. Wycinka drzew nie jest sprawa obojętną, zwłaszcza gdy media informują  o różnych przypadkach bezmyślnej wycinki drzew (jak w centrum Warszawy). Ale te same media informują nas o niebezpieczeństwach powstałych w związku z zaniechaniem wycinki wydawałoby się zdrowych, bo zieleniejących się drzew (np. przypadek śmierci 10-latka przygniecionego konarem drzewa w Łodzi). Zapewniamy, że zanim wytniemy drzewa dokonujemy badania wniosku, przyczyn usunięcia, oględzin na miejscu, często najpierw dokonujemy cięć pielęgnacyjnych, które nie zawsze przynoszą efekty i drzewo należy usunąć. Natomiast tym, którzy wyrażają pogląd, że Kostrzyn staje się pustynią bez drzew, mówimy zdecydowane nie. Kostrzyn nad Odrą był, jest i będzie jednym z najbardziej zalesionych polskich miast. Mamy to szczęście, że niemal połowę obszaru miast jest zadrzewione i raczej jest to powód do zadowolenia niż straszenia, że będziemy pustynią.”

Ze swojej strony przypominamy, że Burmistrz Miasta wydając zezwolenia na wycinkę drzew bardzo często nakazuje w decyzji tzw. nasadzenia kompensacyjne, mające właśnie chronić naszą miejską przestrzeń, a nie ją wydrzewiając. Obecnie ustalane są miejsca do wysadzenia ponad 250 sztuk drzew, które w części upiększą również nasze ulice. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nasz głos w tej dyskusji nie będzie tak popularny jak wołania niektórych populistów ale punkt widzenia np. zza biurka w pewnej gorzowskiej redakcji znacznie różni się od stanu faktycznego. Wszystko wskazuje więc na to, że zamiast zajmować się sprawami naprawdę ważnymi redakcje wolą obecnie szukać „dziury w całym” skupiając się na zwiększaniu sprzedaży swoich gazet

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

POLECAMY:
  
 moto
26 maja
teren koło Amfiteatru
flisy
9 lipca

 
kzr 18
Maj 2018

AKTUALNE NUMERY

sk3
Nr 3/2018 - MARZEC 2018
 
pl3
Nr 3(63)/2018 - MARZEC 2018
 
wzp4
nr 4(33) 2017 - Grudzień 2017 

INFORMACJE

plan

 
szkola
ROZKŁAD JAZDY:
dowóz do szkół
 
rozklad1
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo