mediaexpert

uczczono pamięć ofiar Rzezi Wołyńskiej

uczczono pamięć ofiar Rzezi Wołyńskiej11 lipca, w kolejną rocznicę Krwawej Niedzieli Mieszkańcy zebrali się przy obelisku upamiętniającym wydarzenia z 11 lipca 1943 na ul. Sikorskiego „aby uczcić pamięć ofiar, pomordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej, w latach 1943-1947. Tu, w Kostrzynie nad Odrą, mamy szczególny obowiązek, by o tych wydarzeniach pamiętać, bowiem wielu naszych mieszkańców wywodzi stamtąd swoje korzenie” - powiedział Przewodniczący rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Marek Tatarewicz w okolicznościowym przemówieniu. Były liczne poczty sztandarowe, delegacje z symbolicznymi wiązankami i zniczami co dobitnie świadczy o tym, że w naszym mieście wciąż jest żywa pamięć o tych „którzy wołają z grobów, których nie ma”.

uczczono pamięć ofiar Rzezi Wołyńskiej

Punktualnie o godzinie 11:00 Burmistrz Miasta Andrzej Kunt przywitał wszystkich zebranych a po chwili z głośników popłynął Hymn Narodowy, który wlewał się serca zebranych. Hołd pomordowanym, symbolicznym pochyleniem drzewców, oddały poczty sztandarowe: Miasta Kostrzyn nad Odrą, Związku Kombatantów RP i Więźniów Politycznych, Związku Sybiraków, NSZZ Solidarność Artic Paper S.A., Koła Pszczelarzy w Kostrzynie nad Odrą, kostrzyńskich szkół podstawowych, gimnazjów i Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Nie zabrakło także kostrzyńskich harcerzy, którzy po zakończonej uroczystości pełnili wartę honorową. W okolicznościowym przemówieniu M. Tatarewicz przypominał i potępiał wydarzenia z 11 lipca 1943 roku wskazując iż „zbrodni tej nie da się w żaden sposób usprawiedliwić, ani czterokrotnie liczniejszą  liczebnością na tym terenie Ukraińców, ani ich trudnościami w zaspakajaniu aspiracji politycznych, oświatowych, wyznaniowych, zawodowych, ani polskim osadnictwem na tych terenach w okresie II Rzeczpospolitej. Przykłady z historii innych narodów, jak chociażby Polaków w okresie zaborów, pokazują, że takie problemy rozwiązuje się zupełnie inaczej.” W swoim przemówieniu Przewodniczący odniósł się także do obecnej sytuacji na Ukrainie: „Rzeź wołyńska na trwale wpisała się w stosunki polsko-ukraińskiej. Pomimo pewnych gestów strony ukraińskiej - nie nastąpiło tam rozliczenie sprawców i bezwarunkowa, szczera chęć przeproszenia za wyrządzone krzywdy. Stoi to na przeszkodzie do pełnego pojednania. Mamy nadzieję, że stanie się tak po obraniu pro zachodniego kierunku przez władze współczesnej Ukrainy. Miasto Kostrzyn nad Odrą utrzymuje żywe kontakty z ukraińskimi miastami, wierząc, że przyczyni się to do porozumienia między społeczeństwami. To właśnie te kontakty na najniższym szczeblu, budują najlepsze relacje i zrozumienie pomiędzy narodami.”

uczczono pamięć ofiar Rzezi Wołyńskiej

Po zakończeniu przemówienia delegacje lokalnych władz samorządowych, Koła Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kostrzynie nad Odrą, miejskie placówki oświatowe a także potomkowie ofiar Rzezi Wołyńskiej złożyli kwiaty i zapalili znicze. Kiedy honorową wartę pełnili Harcerze, wśród zebranych wciąż unosił się podniosły nastrój a na policzkach niektórych pojawiły się łzy. Bo jak na zakończenie powiedział M. Tataerwicz: „Nie zapominamy również o ludziach wywodzących swoje korzenie z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej, a zamieszkujących dzisiaj w naszym mieście i jego okolicach. Rok 2015 był ustanowiony przez Radę Miasta rokiem Kresowian. Obfitował w wiele uroczystości o charakterze kulturalnym i społecznym. Ale również potem kostrzyński samorząd nie zapominał i nie zapomina o działalności środowisk kresowych i stara się je w różnych formach wspierać. Dowodem niech będzie nasza tu obecność i hołd składany pomordowanym."

 

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

WAKACJE W MIEŚCIE!
lato2018
POLECAMY:
dmuchane
19 lipca
Park Miejski
folklor
22 lipca, godz. 17:00
Amfiteatr

dycha
2 września, g. 11:00
ZAPISY RUSZYŁY! 

 
lipiec
Lipiec 2018

AKTUALNE NUMERY

Samozrądny Kostrzyn Czerwiec 2018
Nr 6/2018 - CZERWIEC 2018
 
Prezkrój Lokalny czerwiec 2018
Nr 6(66)/2018 - CZERWIEC 2018
 

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od 1 czerwca 2018 r.

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo