mediaexpert

remonty dróg trwają...

ulica JagiellońskaRoboty na dwóch najbardziej oczekiwanych inwestycjach drogowych w naszym mieście idą pełną parą! Podczas gdy na ul. Jagiellońskiej po wycince drzew (dzięki czemu ulica przejaśniała!) zrywane są stare chodniki i droga, na ul. Kościuszki cieszy oko nowy chodnik i asfaltowy dywanik na jednym z pasów drogowych. W związku z remontami dróg występują utrudnienia na obu ulicach i kierowców prosimy o wyrozumiałość oraz, w miarę możliwości, omijanie terenów obu inwestycji. Obecnie ul. Jagiellońska jest zamknięta a na ul. Kościuszki ruch odbywa się jednym pasem.

 

ULICA KOŚCIUSZKI

roboty budowlane zostały rozpoczęte w maju br. po  uprawomocnieniu się Decyzji Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, zezwalającej właścicielowi drogi – Zarządowi Powiatu Gorzowskiego,na wycinkę drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. Prace rozpoczęto od wykonania robót rozbiórkowych od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza oraz wycinki tych drzew, które zgodnie z ekspertyzą przyrodniczą, opracowaną pod kątem występowania gatunków chronionych, na zlecenie miasta Kostrzyn nad Odrą przez eksperta przyrodniczego ornitologa mgr inż. Mariusza Urbanka, nie stanowią potencjalnych siedlisk ptaków i/lub nietoperzy  (30 szt.). Natomiast  13 drzew wyznaczono jako siedliska lęgowe i zostaną one wycięte po zakończeniu sezonu lęgowego.  W ramach realizacji zadania mającego na celu poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz wzrost bezpieczeństwa użytkowników drogi, zostaną wykonane nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni  jezdni z masy mineralno-bitumicznej na odcinku o długości ok. 330 m, z ujednoliceniem szerokości jezdni, przebudowa ciągów pieszo – rowerowych  i zjazdów, zatok postojowych. Termin zakończenia prac określono w umowie na dzień 25.08.2017r. Z uwagi na fakt występowania siedlisk lęgowych ptaków w drzewach kolidujących z realizowaną inwestycją, najprawdopodobniej termin zakończenia tej inwestycji będzie musiał być przesunięty.. Miasto Kostrzyn nad Odrą otrzymało dofinansowanie zadania ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

 

ULICA JAGIELLOŃSKA

Dnia 26 maja 2017 roku zawarta została umowa o roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej”.  Zakres obejmuje:  wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni z masy mineralno-bitumicznej na odcinku o długości ok. 314 m, z ujednoliceniem szerokości jezdni, przebudowa ciągów pieszych i zjazdów indywidualnych do posesji, przebudowa istniejących skrzyżowań na drogi boczne oraz budowa linii oświetlenia ulicznego i montaż 12 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego typu LED . Wartość robót budowlanych, określona na podstawie złożonej oferty w trybie przetargu nieograniczonego i zawartej umowy, to kwota 899.134,12 zł. Wykonawcą zadania jest firma Terbud Czesław Kotliński. Termin zakończenia prac określono w umowie na dzień 29.09.2017r. W ramach realizacji zadania zawarto również umowę z Ekspertem Przyrodniczym  Ornitologiem mgr inż. Mariuszem Urbankiem na opracowanie ekspertyzy przyrodniczej drzew pod kątem  występowania lęgów ptasich i innych gatunków prawnie chronionych, przeznaczonych do wycinki, kolidujących z realizowaną inwestycją, na którą miasto Kostrzyn otrzymało Decyzję zezwalającą na usunięcie drzew,  oraz świadczenie usług związanych z nadzorem przyrodniczym nad wycinką drzew przy realizacji zadania.

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

WAKACJE W MIEŚCIE!
lato2018
POLECAMY:
dmuchane
19 lipca
Park Miejski
folklor
22 lipca, godz. 17:00
Amfiteatr

dycha
2 września, g. 11:00
ZAPISY RUSZYŁY! 

 
lipiec
Lipiec 2018

AKTUALNE NUMERY

Samozrądny Kostrzyn Czerwiec 2018
Nr 6/2018 - CZERWIEC 2018
 
Prezkrój Lokalny czerwiec 2018
Nr 6(66)/2018 - CZERWIEC 2018
 

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od 1 czerwca 2018 r.

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo