mediaexpert

Kresowianie. Wileński wieczór

Kresowianie. Wileński wieczór23 sierpnia w restauracji „Duet” w Kostrzynie nad Odrą, Zarząd Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zorganizował spotkanie pt. „Wileński wieczór”. Zgodnie ze swoim Statutem Klub realizuje swoje zadania poprzez upowszechnianie wiedzy o Kresach, organizowanie odczytów na temat byłych obszarów II Rzeczypospolitej. Członkowie klubu zajmują się też organizowaniem uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia związane z historią Kresów, działaniami na rzecz zbliżenia społeczności Polski, Ukrainy i Litwy. Okazją do zorganizowania „Wileńskiego wieczoru” był wcześniejszy wyjazd dość dużej grupy naszych członków na wycieczkę do Wilna. Trasa wycieczki wiodła z Kostrzyna nad Odrą przez Toruń, Olsztyn, Świętą Lipkę, Gierłoż, Suwałki, Troki do Wilna. Spotkanie to pozwalało na zaprezentowanie swoich wrażeń z wyjazdu.

Kresowianie. Wileński wieczór

Otwarcia spotkania dokonał chór Echo z Dębowego Lasu z DPS Kostrzyn nad Odrą. Zespół wystąpił w składzie: Jan Piśko – kierownik, Ireneusz Cembrzyński, Janina Dziemidowicz, Zofia Kowalczyk, Alicja Kruszak, Józef Lewandowski, Adrianna Nizińska, Wiesława Sołtys, Bogusława Strojnowska, Renata Wawrzyniak i Stanisława Żuklińska. Chór wykonał następujące utwory: „Wileńszczyzny drogi kraj” , „Dzieci Lwowa” , „Wspomnienia”, „Wilno”, „Semper Fidelis”, „Wspomnij swój dom”  oraz „Zostaniemy na tej ziemi”. Na życzenie przewodniczącego Klubu powtórzono na bis pieśń „Wilno”.Prezentowane pieśni dostarczyły zebranym wiele wzruszeń i osobistych refleksji.

Kresowianie. Wileński wieczór

Po tak śpiewnym wprowadzeniu do tematu spotkania mec. Michał Kunt wygłosił odczyt na temat Kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej. Wiele uwagi poświęcił stolicy obecnej Litwy i jej zabytkom. Wśród wielu zabytków i przepięknej architektury wymienił: Ostrą Bramę i omówił historię obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, katedrę św. Stanisława i Władysława - położoną u stóp Góry Zamkowej - pierwszą chrześcijańską świątynię na Litwie. Obecnie fasadę katedry wieńczą trzy figury: pośrodku św. Helena z pozłacanym krzyżem, po jej prawej stronie św. Stanisław, po lewej św. Kazimierz. Wnętrze zdobią obrazy, freski i tablice pamiątkowe. Jedna z nich została umieszczona na pamiątkę pielgrzymki do Wilna Jana Pawła II. Na placu Katedralnym trudno nie zauważyć dzwonnicy. Wieżę wieńczy kopuła z iglicą, na której wznosi się pięciometrowy krzyż. Kościołów katolickich w Wilnie jest wiele, bowiem 80% mieszkańców Litwy stanowią chrześcijanie. Wykładowca nie pominął pierwszego Uniwersytetu na Litwie im. Stefana Batorego, imion i nazwisk sławnych profesorów – wileńskich, wśród nich Joachima Lelewela.

Kresowianie. Wileński wieczór

W dalszej części swojego wykładu wiele miejsca poświęcił Ponarom – miejscu kaźni tysięcy Polaków podczas II wojny światowej i Cmentarzowi na Rossie, jednemu z najważniejszych cmentarzy związanych z Polską. Wymienia się go obok warszawskich Powązek, krakowskiego cmentarza Rakowickiego i lwowskiego Łyczakowa. Na cmentarzu wojskowym na Starej Rossie spoczywają prochy matki Józefa Piłsudskiego, Marii Piłsudskiej z Billewiczów oraz serce marszałka. Na marmurowym pomniku widnieje napis „Matka i serce syna” oraz fragment tekstu „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego.  To tylko niektóre zabytki zaprezentowane przez M. Kunta. Rzęsistymi brawami zebrani podziękowali mu za ciekawy i interesujący wykład. Uczestnicy spotkania wzbogacili swoją wiedzę o część naszej wspólnej historii polsko-litewskiej.

Kresowianie. Wileński wieczór

Wspomnieniami z wycieczki do Wilna podzielili się Zbigniew Biedulski, Bogusława Strojnowska, Józef Żarski i dr Andrzej Kunt.  W dalszej części „Wieczoru wileńskiego” Zbigniew Łukasiewicz wziął do rąk swoją harmonię i zachęcał zebranych wraz z żoną Czesławą do wspólnego śpiewu. Największym powodzeniem cieszyły się piosenki „Czarne oczy”, „Sokoły”, „Daj, daj, nie odmawiaj”.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim członkom  naszego Klubu za udział w spotkaniu. Szczególne uznanie i podziękowanie należą się: Michałowi Kuntowi, zespołowi Echo z Dębowego Lasu, Zbigniewowi Łukasiewiczowi i jego żonie oraz właścicielom restauracji „Duet”

 

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

WAKACJE W MIEŚCIE!
lato2018
POLECAMY:
dmuchane
19 lipca
Park Miejski
folklor
22 lipca, godz. 17:00
Amfiteatr

dycha
2 września, g. 11:00
ZAPISY RUSZYŁY! 

 
lipiec
Lipiec 2018

AKTUALNE NUMERY

Samozrądny Kostrzyn Czerwiec 2018
Nr 6/2018 - CZERWIEC 2018
 
Prezkrój Lokalny czerwiec 2018
Nr 6(66)/2018 - CZERWIEC 2018
 

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od 1 czerwca 2018 r.

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo