Krystyna Srokowska rozmawiała o przyszłości Szumiłowa i Drzewic

Opublikowano: niedziela, 25, luty 2018 22:48
Bartłomiej Suski

Krystyna Srokowska rozmawiała o przyszłości Szumiłowa i DrzewicMieszkańcy Szumiłowa i Drzewic spotkali się wieczorem 21 lutego w Szkole Podstawowej Nr3. Odbyło się ono z inicjatywy Radnej Krystyny Srokowskiej, która zaprosiła również Burmistrza Miasta Andrzeja Kunta i jego zastępcę Zbigniewa Biedulskiego, Prezesa MZK Sp.z o.o. Olgierda Kłaptocza, przedstawiciela Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Romana Dziducha oraz kierownika referatu inwestycji kostrzyńskiego magistratu Zbigniewa Jakubowskiego. Poruszono wiele ważnych spraw, a Mieszkańcy mogli „z pierwszej ręki” dowiedzieć się o planach na najbliższą przyszłość…

Krystyna Srokowska rozmawiała o przyszłości Szumiłowa i Drzewic

Na zaproszenie K. Srokowskiej przybyło blisko pół setki Mieszkańców, którzy mogli dowiedzieć się o planach na najbliższą przyszłość Osiedla Szumiłowo i Osiedle Drzewice. Po przywitaniu zgromadzonych gości K. Srokowska oddała głos A. Kuntowi, który zaprezentował Mieszkańcom założenia budżetu miasta na rok 2018. Burmistrz skupił się w swoim wystąpieniu na wydatkach budżetowych, wiele uwagi poświęcił również planowanym inwestycjom na bieżący rok. Była to zatem doskonała okazja, aby wszyscy zainteresowani „z pierwszej ręki” mogli uzyskać informację nt. inwestycji drogowych, modernizacji obiektów zabytkowych jak remiza strażacka czy budynek dawnego urzędu miasta, remontów kostrzyńskich placówek oświatowych, inwestycjach w bezę sportową czy inne. W tym miejscu A. Kunt szeroko opowiedział o budowie krytej pływalni czy budowie nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr1. Na koniec burmistrz przeszedł do Drzewic, gdzie w najbliższym czasie będzie przygotowana dokumentacja do remontu ul. Mikołaja Reja a już wkrótce powstanie OSA przy Szkole Podstawowej Nr3 (pod tą nazwą kryje się: plac zabaw, strefa rekreacji, elementy siłowni na wolnej przestrzeni wzbogacone o elementy małej przestrzenni i zieleni).

Krystyna Srokowska rozmawiała o przyszłości Szumiłowa i Drzewic

Po chwili przerwy głos zabrał Prezes MZK Sp.z o.o. Olgierd Kłaptocz, który przybliżył Mieszkańcom nowe inwestycje zarządzanej przez siebie spółki: „staraliśmy się wykorzystać pieniądze, które mamy i dobrze je zainwestować. Zbudowaliśmy laboratorium do badania wody. Budujemy instalację termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy. Natomiast na Drzewicach, wspólnie ze Strefą, prowadzimy modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. Rozpoczęliśmy od ul. Namyślińskiej i ul. Łącznej, a już za chwilę rozpoczniemy pracę na ul. Szkolnej. Kolejnym etapem będzie budowa przepompowni na ul. Łącznej, a cała inwestycja jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców.” O. Kłaptocz odpowiedział na pytania w tym zakresie i zapewniał, że MZK Sp. z o.o. chętnie pomoże każdemu chętnemu w przyłączeniu do nowo wybudowanej instalacji.

Krystyna Srokowska rozmawiała o przyszłości Szumiłowa i Drzewic

Zanim rozpoczęła się dyskusja, głos zabrał jeszcze Roman Dziduch, który w swoim wystąpieniu opowiedział o inwestycjach na Obszarze Inwestycyjnym Nr2 pomiędzy Drzewicami i Szumiłowem. Przypominał, że wspólnie z Miastem powstał już w tym miejscu kolektor i drogi. W najbliższej przyszłości budowana będzie tutaj m.in. przepompownia wód gruntowych, sieć dróg dla transportu ciężkiego, gazociąg czy linia energetyczna. R. Dziduch zapewniał zebranych, że Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna szuka inwestora, który podejmie w tym terenie działalność nie uciążliwą dla środowiska. Zdementował przy tej okazji pogłoski o planach budowy spalarni czy innej działalności, która będzie zagrażać środowisku. „Wciąż czekamy na atrakcyjną firmę, przyjazną dla środowiska. Jesteśmy w tym miejscu, że możemy wybierać inwestorów i nigdzie się nam nie śpieszy.”

Krystyna Srokowska rozmawiała o przyszłości Szumiłowa i Drzewic

W ostatniej części spotkania zgromadzeni Mieszkańcy mogli, w rozmowach indywidualnych, poruszyć nurtujące ich problemy. Rozmawiano o możliwości podłączenia do nowej sieci kanalizacyjnej, problemu dzików niszczących wody melioracyjne czy dyskutowano o budowie nowej drogi wraz z obwodnicą, która stwarza szansę rozwoju dla tego rejonu miasta. „Jedno jest pewne - powiedziała na koniec Radna Krystyna Srokowska – spotkania takie jak to stwarzają doskonałą okazję, aby porozmawiać z Mieszkańcami i poznać ich oczekiwaniom. Dziękuję za przybycie.”