Pomoc osobom bezdomnym

opsNa terenie miasta Kostrzyn nad Odrą mamy wiele osób bezdomnych. Od października 2017r.  w mieście drugi rok z rzędu funkcjonuje Ogrzewalnia dla osób bezdomnych finansowana przez Miasto Kostrzyn nad Odrą we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ogrzewalnia czynna jest przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego,  w  związku z silnymi mrozami Ogrzewalnia dla osób bezdomnych   przy ul. Sportowej 12   od 27 lutego do 4 marca 2018r.  czynna  była  całą dobę. W ogrzewalni bezdomni  mogą otrzymać  gorący napój, w razie potrzeby odzież na wymianę.  Osoby bezdomne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00  mogą skorzystać z kąpieli   zakupionym przez Miasto Kostrzyn nad Odrą specjalnym kontenerze sanitarnym, usytuowanym na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Jadłodajnia działająca w strukturach OPS oferuje m.in. osobom bezdomnym  gorące, dwudaniowe obiady.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą  jako jeden z 13-stu, które otrzymały dofinansowanie w całym województwie lubuskim, realizuje projekt pn. „Aktywna integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 – Oś  Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. 

Kwota dofinansowania, jaką otrzymał OPS to 340 000,00 zł, natomiast wkład własny to 60 000,00 zł. Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie naszego miasta poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej. Celem projektu jest zwiększenie  zdolności do zatrudnienia tych osób. We wrześniu 2017r. udział w projekcie rozpoczęła pierwsza grupa – 21 osób, które brały udział w Treningu kompetencji i umiejętności społecznych, obecnie  uczęszczają na zajęcia z Treningu gospodarowania budżetem oraz warsztaty z zakresu  autoprezentacji, kreowania wizerunku  i stylizacji. W pierwszym półroczu 2018r. uczestnicy wezmą udział w warsztatach  z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy, indywidualne doradztwo zawodowe ma pomóc uczestnikom projektu przy wyborze kursów i szkoleń finansowanych w ramach projektu. W m-cu marcu cykl szkoleń i kursów rozpocznie druga grupa uczestników.

logo projektu

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

POLECAMY:
 
KONSULATCE SPOŁECZNE ! ! !

olga boczar
5 października, godz. 19:00
KCK Kręgielnia
Plakat
KABARET JURKI !
21 października
 

 
knf 08
Wrzesień 2018

AKTUALNE NUMERY

Samozrądny Kostrzyn sierpień 2018
Nr 8/2018 - SIERPIEŃ 2018
 
Prezkrój Lokalny lipiec 2018
Nr 8(68)/2018 - SIERPIEŃ 2018
 

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od 1 czerwca 2018 r.

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo