praca

Osiedle Leśne ma nowy Samorząd

lesne00410 listopada 2018 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Samorządu Mieszkańców Osiedla Leśnego. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, z Radą Osiedla  po wielu latach pożegnał się jego przewodniczący Piotr Dziekan. Na trwającym nieco ponad dwie godziny spotkaniu Mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli, którzy przez kolejne 4 lata będą tworzyli Zarząd Samorządu Osiedlowego. Zostali nimi: Ewa Bednarczyk-Watral, Wojciech Bławat, Edward Boczarski, Ryszard Chwastowski, Krystyna Ludka-Orzechowicz, Krzysztof Matuszak i Dariusz Niewinowski.

lesne005

W zebraniu udział wzięło ponad 40 Mieszkańców Osiedla Leśnego, radni miejscy - Tadeusz Łysiak i Monika Sądej  oraz  przedstawiciele lokalnej prasy. Porządek zebrania przygotowany przez ustępujący Zarząd przewidywał: wybór przewodniczącego zebrania, sprawozdanie samorządu za poprzedni okres, zadecydowanie ilu członków będzie liczyć  Rada Osiedla, wybór kandydatów oraz ukonstytuowanie się nowego zarządu. O ile pierwszy punkt zrealizowano sprawnie, to przy kolejnych doszło do niepotrzebnych spięć. Na wysokości zadania stanął jednak wybrany na przewodniczącego zebrania Jacek Tkacz, który skutecznie studził zapędy co niektórych Mieszkańców. Uczestnicy zebrania byli bowiem świadkami niezbyt stosownego zachowania ze strony części zebranych. Brawo! Po złożeniu sprawozdania Krystyna Ludka-Orzechowicz zażądała konkretów i odpowiedzi, co ustępujący Samorząd Mieszkańców zrobił dla Osiedla Leśnego przez ostatnie lata? P.Dziekan zwracał uwagę m.in. na zakończenie inwestycji doprowadzenia C.O do Osiedla, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców np. poprzez wyprowadzenia ruchu samochodów ciężarowych z dróg osiedlowych, zakończenie remontu kładki dla pieszych, wykonanie kanalizacji sanitarnej czy bieżącej konserwacji  infrastruktury osiedlowej (elementy placu zabaw, ogrodzenie boiska, remont wjazdu do garaży). Na zakończenie stwierdził, że "ostatni wynik w Wyborach Samorządowych jest wystarczającym dowodem na to, że Mieszkańcy pracę Samorząduokreślają bardzo wysoko".

lesne008

Marian Romaszko kwestionował sposób wykonania kładki, a Helena Romaszko stwierdziła, że to działania Miasta, a nie Rady Osiedla. Dyskusję zamknął jednak niezawodny Jacek Tkacz, którysłusznie zauważył w tym meijscu, że Samorząd Mieszańców Osiedla Leśnego nie ma ani środków, ani tym bardziej możliwości wykonywania tak poważnych inwestycji i naturalne jest, że na jego wniosek zadania te wykonują odpowiednie komórki Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą. Kazimiera Kusyk przypominała, że w ciągu kadencji członkowie Rady Osiedla spotykali się kilkukrotnie z urzędnikami, ustalając zakres prac do wykonania. K. Kusyk przypominała także o szeregu imprez integracyjnych, informacyjnych i zwykłych, codziennych kontaktów z Mieszkańcami i wielu interwencji w ich sprawach. J. Tkacz kończąc dyskusję zasugerował, żeby swoje uwagi co do  inwestycji zgłaszać do Urzędu Miasta, bowiem zebranie ma zupełnie inny cel. Wbrew protestom niektórych zebranych przewodniczący zamknął ten punkt obrad i przeszedł do dalszej części zebrania.

lesne009

W drugiej części zebrania zdecydowano jednogłośnie, że Zarząd Osiedla będzie liczył siedem osób. Następnie  przystąpiono do wyboru kandydatów, co było dosyć ciekawe. Okazało się, że np. Dariusz Gruźliński, który przez ostatnie  lata miał tak dużo do powiedzenia w sprawach Osiedla, nie wyraził zgody na kandydowanie do Samorządu Mieszkańców, podobnie zresztą jak kilka innych osób. Krytykować jest łatwiej niż działać, tym bardziej, że ta praca  jest oceniona i nie zawsze zrozumiana przez innych, nie mnie jednak oceniać postawy niektórych mieszkańców. Dla mnie dużą klasą wykazał się Piotr Dziekan, który na propozycję ponownego kandydowania potrafił nie tylko odmówić, ale również swoją decyzję uzasadnić choćby tym, że obecnie nie jest w stanie pogodzić obowiązków zawodowych i rodzinnych z funkcją przewodniczącego Samorządu Mieszkańców, co wymaga bardzo dużo czasu a niektórzy mieszkańcy żądają stałej, całodbowej dyspozycyjności. P. Dziekan zauważył także, że przez ostatnie lata Zarząd Osiedla krytykowano za każdą rzecz, którą zrobił, zatem ustępuje miejsca tym, którzy być może będą działać  lepiej. Po takim oświadczeniu Piotra Dziekana, przewodniczący J. Tkacz, nie bez problemu, uzyskał zgodę ośmiu kandydatów do Zarządu Samorządu Mieszkańców Osiedla Leśnego. Zgodę wyrazili: Ewa Bednarczyk-Watral, Wojciech Bławak, Edward Boczarski, Ryszard Chwastowski, Krystyna Ludka-Orzechowicz, Marian Łuczak, Krzysztof Matuszak i Dariusz Niewinowski.

lesne014

Po zamknięciu listy kandydatów wybrano komisję skrutacyjną, którą stanowili: Marian Romaszko (przewodniczący), Tadeusz Łysiak i Monika Sądej (członkowie). Chwilę zajęło przygotowanie list do głosowania, ale ostatecznie Mieszkańcy dokonali wyboru. Przewodniczącym Samorządu Osiedla Mieszkańców Osiedla Leśnego został Edward  Boczarski (niedawny kandydat na radnego z SLD, który przegrał wybory z P.Dziekanem), jego zastępcą Krystyna  Ludka-Orzechowicz, a sekretarzem Dariusz Niewinowski. Nowemu Zarządowi Osiedla życzymy samych sukcesów, tym bardziej, że kierowany przez Piotra Dziekana Zarząd podnieśli poprzeczkę bardzo wysoko.

lesne013

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

  rap latino
od 6 stycznia, 20:15-21:15
Hala ul. Niepodległości 11 - stadion
 
rap pary
od 8 stycznia, 20:15-21:15
Hala ul. Niepodległości 11 - stadion
   
voovoo
15 marca godz. 19:00
KCK Kręgielnia
wycieczka
29 marca, godz. 20:00 
Park Narodowy "Ujście Warty"
 
zegarki-edwa

AKTUALNE NUMERY

sk9
Samorządny Kostrzyn
Nr 12/2019 - GRUDZIEŃ 2019
 
pl9b
Przekrój Lokalny
Nr 12(82)/2019 - GRUDZIEŃ 2019 
 
virtualnetia

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo