Nasza Niepodległa - Kresowianie

kresy19 listopada 2018 roku do Zespołu Szkół licznie przybyli na spotkanie zorganizowane z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę członkowie i sympatycy Klubu TMLiKP-W oraz zaproszeni goście. Tuż przy wejściu do rotundy - miejsca spotkania, uczestnicy udekorowani zostali biało-czerwonymi kokardami, barwami państwa polskiego. Kokardy zostały wykonane przez pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora”. Miejsce spotkania zostało przyozdobione stosownie do wspaniałego Jubileuszu. Odśpiewaniem hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie zginęła” Józefa Wybickiego przez chór „Echo z Dębowego Lasu” i zebranych uczestników rozpoczęła się pełna wzniosłych uczuć uroczystość.

kresy2

Wśród zebranych było wielu znamienitych gości: dr Andrzej Kunt - burmistrz Miasta, Marek Tatarewicz - przewodniczący Rady Miasta, ks. Wojciech Skóra - proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Tadeusz Łysiak - wiceprzewodniczący Rady Miasta, Andrzej Kail - radny powiatu gorzowskiego i dyrektor marketingu w K-S SSE, Roman Dziduch - dyrektor w K-SSSE, Helena Rudaniecka - radna Rady Miasta, Krystyna Budzińska - prezes UTW, Marian Pezowicz - prezes Koła Związku Sybiraków, Jerzy Wanat - prezes Kostrzyńskiego Stowarzyszenia „Człowiekiem Jestem”. Wykład na temat: „Polskiej drogi do niepodległości” wygłosił mgr Mariusz Sądej - kostrzyński historyk. Przypomniał w nim, że Polacy już przed wybuchem I wojny światowej zdawali sobie sprawę z tego, że ten konflikt, który dotyka zaborów, może stanowić niepowtarzalną okazję do wyzwolenia kraju. Polacy ten dar wykorzystali. Zwrócił też uwagę na punkt 13 w 14-punktowym programie pokojowym prezydenta USA Woodrowa Wilsona z 8 stycznia 1918 r., w którym wyraźnie zapisano, że po zakończeniu wojny ma powstać niepodległa Polska. Stanowisko prezydenta było ważne, ale istotną rolę w tej sprawie odegrali sami Polacy, jak: Roman Dmowski, Wincenty Witos, Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski i inni. Rozpoczęli oni walkę o terytorialny kształt przyszłej Rzeczypospolitej. Wybuchały w tej sprawie powstania, przeprowadzane były plebiscyty, prowadzone były walki o ziemie wschodnie. Zacytuję kilka dłuższych fragmentów z wykładu mgr. Mariusza Sądeja dotyczących tych ziem, których jesteśmy miłośnikami, w tym Lwowa:

kresy3

„Sto lat temu w nocy z 31 października na 1 listopada, we Lwowie rozpoczęły się dramatyczne zmagania o panowanie nad tym ważnym dla Polaków miastem. […] 1 listopada 1918 roku, Ukraińcy zajęli kluczowe obiekty w mieście. Próba opanowania przez nich Lwowa była konsekwencją proklamowania 19 października państwa ukraińskiego przez Ukraińską Radę Narodową. […] Polscy mieszkańcy Lwowa spontanicznie zgłaszali się do szeregów. Walczono m.in. o Górę Stracenia, Górę św. Jura, rejon Szkoły Kadeckiej, ulicę Bema, Dworzec Główny, Pocztę Główną, dzielnicę Zamartstynów. Polskimi redutami były m.in.: Szkoła im. Sienkiewicza i Dom Technika. Odsiecz oddziałów Wojska Polskiego, dowodzona przez ppłk Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza dotarła do Lwowa 20 listopada. Wspólne uderzenie obrońców Lwowa i sił odsieczy, które nastąpiło 21 listopada zmusiło oddziały ukraińskie do opuszczenia miasta. 22 listopada nad ranem Lwów znalazł się w polskich rękach. Opanowanie Lwowa przez Polaków nie zakończyło jednak walk o miasto. […] W szeregach obrońców Lwowa walczyło 6022 ochotników i żołnierzy, w tym 427 kobiet. 1422 obrońców miasta nie miało ukończonych siedemnastu lat. Nazwano ich Orlętami Lwowskimi. Najbardziej znany wśród nich jest Antoś Petrykiewicz, jeden z najmłodszych obrońców. Zmarł w wyniku ran odniesionych 23 grudnia 1918 r. […] Za osobistą odwagę odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Był to najmłodszy kawaler tego najwyższego odznaczenia wojennego. W listopadowych walkach zginęło 439 obrońców Lwowa. Największą grupę poległych - 109 osób - stanowili uczniowie szkół średnich. Mimo że o losach bitwy zdecydowało wsparcie regularnych oddziałów WP, to w polskiej pamięci historycznej za najważniejszy uznawany jest wysiłek Orląt Lwowskich. […] W drugą rocznicę zakończenia listopadowych walk o Lwów, 22 listopada 1920r. marszałek Józef Piłsudski odznaczył herb miasta orderem Virtuti Militari. Podczas dekoracji powiedział: „Ludność stawała się wojskiem, wojsko stawało się ludnością. I kiedy ja, jako sędzia wojskowy dający nagrody, odznaczający ludzi, myślał nad kampanią pod Lwowem, to wielkie zasługi Waszego miasta oceniłem tak, jak gdybym miał jednego zbiorowego żołnierza, i ozdobiłem Lwów Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Tak, że wy jesteście jedynym miastem w Polsce, które z mojej ręki, jako Naczelnego Wodza, za pracę wojenną, za wytrzymałość otrzymało ten order”.

kresy5

Wzniosły, pełny najlepszych uczuć ton nadawał na spotkaniu chór „Echo z Dębowego Lasu” z Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą, który występował w składzie: Jan Piśko - instruktor zespołu, Bogusława Strojnowska, Wisława Sołtys, Adrianna Nizińska, Pamela Różanowska, Janina Dziemidowicz, Zofia Kowalczyk, Alicja Kruszak, Helena Lewandowska, Józef Lewandowski, Ireneusz Combrzyński i Renata Wawrzyniak. W repertuarze były pieśni patriotyczne, wojskowe, niepodległościowe, pełne refleksji, uczuć i dumy, a wśród nich: „Niepodległa, niepokorna”, „Matka Ziemia”, Wiązanka pieśni patriotycznych”, „Kresowy Płomień”. W tym tak uroczystym dniu za swą aktywność i działalność w Klubie wyróżnieni zostali wiązankami kwiatów, biało-czerwonymi różami, barwami narodowymi: Łucja Rojek, Maria Drohomirecka, Stefania Mykietów i Kazimierz Gazda. W uroczystości uczestniczyły dwa zespoły z MBP w Kostrzynie nad Odrą: Dziecięcy Klub Książki uraczył zebranych wierszem Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka”. Jego wykonawcami byli: Lena Guzowska, Elena Sobkowska i Michał Kaczan. Wszyscy wykonawcy tego utworu nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Młodzieżowy Klub Książki reprezentowany był przez: Wiktorię Kaczmarczyk, która recytowała wiersz Leopolda Staffa „Polsko, nie jesteś już niewolnicą!”, i utwór Marii Konopnickiej „Pieśń o domu”. Wiersz L. Staffa kończy się słowami: „Polsko, nie jesteś już niewolnicą, Lecz czymś największym, czym być można, Sobą!” W wykonaniu Filipa Horodyńskiego usłyszeliśmy utwór Adama Asnyka „Póki w narodzie myśl swobody żyje…” Wykonawców przygotował i przedstawił swym ciepłym i przyjemnym głosem Michał Słupczyński - promotor czytelnictwa MBP.

kresy6

Uraczyła zebranych jak zawsze Adela Pawlukiewicz swoim pełnym uczucia wierszem „Święto Niepodległości”. W jednej ze zwrotek złożyła życzenia i podziękowania tym, którzy walczyli 100 lat temu na naszą wolność. Oto ona: „Niech pamięć o Was nie zaginie, Walczyliście dla każdego, Przyjmijcie więc podziękowania Od Kresowian Klubu kostrzyńskiego”. I niech ten fragment wiersza będzie pointą naszego spotkania. Z okazji jubileuszu jubilatce i jubilatom składamy życzenia na najbliższe i dalsze lata. Tym razem nasza jubilatką jest Polska i z tej okazji założyliśmy „Kronikę” życzeń dla Niepodległej. Można w niej złożyć pisemne swoje życzenia i marzenia lub wpisać swoje imię i nazwisko. Kronika wyłożona zostanie do wglądu i wpisu w Miejskiej Bibliotece Publicznej do końca grudnia br. Zapraszamy chętnych do składania życzeń Rzeczypospolitej z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości. W tej sprawie należy zgłaszać się do Michała Słupczyńskiego - pracownika MBP. Kronika pozostanie w zbiorach biblioteki. Za pomoc w organizacji spotkania dziękuję dyrektorowi Zespołu Szkół Leszkowi Naumowiczowi i jego pracownikom: Henrykowi Piątkowi i Ewie Dumańskiej. Serdeczne podziękowania przekazuję: Mariuszowi Sądejowi, Chórowi „Echo z Dębowego Lasu”, Zespołom recytatorskim z Miejskiej Biblioteki Publicznej, Adeli Pawlukiewicz, Bogusławie Strojnowskiej - prowadzącej spotkanie. Szczególne podziękowania ślę pod adresem prezesa K-SSSE Krzysztofa Kielca za pomoc finansową w zorganizowaniu spotkania.

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

  rap latino
od 6 stycznia, 20:15-21:15
Hala ul. Niepodległości 11 - stadion
 
rap pary
od 8 stycznia, 20:15-21:15
Hala ul. Niepodległości 11 - stadion
  
akcja karmnik2019-2020
AKCJA KARMNIK
najbliższe spotkanie:
26 stycznia, godz. 8:00
 
Poznań1
23 luty, godz. 17:00
Noworoczna Gala Wiedeńska
 
zegarki-edwa

AKTUALNE NUMERY

sk9
Samorządny Kostrzyn
Nr 12/2019 - GRUDZIEŃ 2019
 
pl9b
Przekrój Lokalny
Nr 12(82)/2019 - GRUDZIEŃ 2019 
 
virtualnetia

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od paździenrika 2019 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo