Asfaltowa doczeka się remontu

Opublikowano: poniedziałek, 18, luty 2019 23:05
Bartłomiej Suski

asfaltowaNa początku lutego Rada Miasta Kostrzyn nad Odra podjęła uchwałę, dzięki której będzie remontowana kolejna droga powiatowa w naszym mieście. W zeszłym roku zmodernizowano, a można nawet napisać, że wybudowano od nowa ostatni fragment ul. Jana Pawła II , a wcześniej ul. Narutowicza. Inwestycja nie mogła by dojść do skutku gdyby nie partycypacja w kosztach Powiatu Gorzowskiego i Miasta Kostrzyn nad Odrą. Mimo zmian we władzach samorządowych po jesiennych wyborach współpraca pomiędzy jednostkami rozwija się, czego najlepszym przykładem są starania o dodatkowa karetkę dla kostrzyńskiego szpitala i przebudowa ul. Asfaltowej.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 to program rządowy, dzięki któremu przy dofinansowaniu 50% możliwe są remonty dróg gminnych i powiatowych. Miasto Kostrzyn nad Odrą w ramach programu przebudowało już ul. Narutowicza czy ul. Kościuszki i wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku ruszy kolejna duża inwestycja. Mowa oczywiście o wniosku o dofinansowanie ze wspominanego programu pn. „Przebudowa ulicy Asfaltowej w Kostrzynie nad Odrą”, który uzyskał pierwsze miejsce na ostatecznej liście rankingowej! Zadanie to znalazło się w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą i Powiatu Gorzowskiego na rok 2019 a radni obu szczebli władz samorządowych zatwierdzili chęć przebudowy tej drogi.

Ulica Asfaltowa to jedna z najbardziej ruchliwych kostrzyńskich dróg. Prowadzi ona do kilku dużych zakładów pracy, jak choćby Arctic Paper, ICT Poland czy Telemond Holding. Każdego dnia porusza się po niej pieszo, na rowerach i samochodami tysiące pracowników i mieszkańców. W tym miejscu wypada dodać, że jest także jedną z najniebezpieczniejszych dróg w naszym mieście – o tragedii ze stycznia, kiedy zginęła 79-letnia kobieta mówili wszyscy. Droga jest słabo oświetlona i jest w tak fatalnym stanie, że właściciel drogi (Powiat Gorzowski) w porozumieniu z władzami samorządowymi Miasta Kostrzyn nad Odrą podjął decyzję o remoncie drogi. - W ramach W ramach projektu została zaprojektowana droga od skrzyżowania z ul. Drzewicką do skrzyżowania z ul. Energetyków o szerokości 6,00 m i nawierzchni asfaltowej w technologii SMA wraz z chodnikami obustronnymi o szer. 2 - 2,50 m. Chodnik po lewej stronie będzie przeznaczony do ruchu pieszego z dopuszczeniem jazdy rowerami. Zaprojektowano również zjazdy do posesji oraz oświetlenie uliczne – zdradza nam kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miasta w Kostrzynie Zbigniew Jakubowski. Wartość inwestycji szacowana jest na prawie 2,7 mln złotych, z czego nasze miasto wyłoży kwotę 1.042.182, 40 zł.

Teraz czas na wyłonienie wykonawcy, ale wszystko wskazuje na to, że prace ruszą już wiosną. Przypomnijmy, że inwestycja nie mogłaby być wykonana, gdyby nie wspólne działania Powiatu Gorzowskiego i Miasta Kostrzyn nad Odrą, które jest zarządcą drogi. Zadowolenia z tego stanu rzeczy nie kryje Starosta Gorzowski Michał Wasilewski: „ Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Powiecie Gorzowskim są dla mnie priorytetem. Cieszę się, że Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą przychyliła się do naszej prośby o zabezpieczenie środków finansowych na jej remont. To pokazuje, że wspólnymi siłami różne szczeble Samorządu mogą realizować cele ważne dla Mieszkańców”.