koronawirus-baner

Wojewoda zmienił nazwę szkoły

sp4aWojewoda Lubuski Władysław Dajczak zakończył trwającą od kilku tygodni procedurę zmiany nazwy patrona Szkoły Podstawowej Nr4 w Kostrzynie nad Odrą Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dn. 19 marca 2019 roku o numerze NK-I.4131.232.2018.A.Szc.

Zgodnie z treścią zarządzenia W. Dajczak nadał nową nazwę kostrzyńskiej placówce oświatowej, która od dnia zarządzenia nosi nazwę Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Konstytucji 3 Maja w Kostrzynie nad Odrą.

komisja005

KOMISJA

Na początku stycznia do Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą wpłynęło pismo Wojewody Lubuskiego, który stosownie do zapisów art. 2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2017.1389) wszczął postępowanie w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą noszącej imię Wojsk Ochrony Pogranicza. Rozpoczęło się tym samym tzw. postępowanie nadzorcze.

31 stycznia miała miejsce Komisja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, a jednym z punktów obrad miało być zniesienie nazwy patrony Szkoły Podstawowej Nr 4. Radni nie byli jednak przekonani, czy rzeczywiście nazwa Wojsk Ochrony Pogranicza stanowi symbol komunizmu w Polsce, tym bardziej, że to właśnie żołnierze WOP byli budowniczymi tej szkoły. Na komisji obecni byli zresztą byli żołnierze, którzy zauważyli, iż „procedury - procedurami. Fakty - faktami. Rada natomiast ma swojego suwerena i powinna wysłuchać Mieszkańców w tej sprawie.” Radni zdecydowali więc, aby sprawę przełożyć na kolejne posiedzenie, by mieć czas poprosić Wojewodę Lubuskiego o szersze wyjaśnienia. Tydzień później Burmistrz Andrzej Kunt uzyskał aprobatę radnych, aby zaproponować nazwę „im. żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza”.

sp4b

DZIAŁANIA SZKOŁY

3 stycznia br. Marzena Senger, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 została poinformowana o wszczęciu postępowania przez Wojewodę Lubuskiego. Dyrektor, realizując swoje obowiązki wynikające z par.2 ust.9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli podjęła niezwłoczne działania. Pismo Wojewody zostało przekazane Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu. Organy szkoły podjęły uchwały o uchyleniu nazwy szkoły. W takich okolicznościach doszło do złożenia wniosku przez Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 do organu prowadzącego w sprawie uchylenia nazwy szkoły już w dniu 10 stycznia.

M. Senger podjęła także działania dotyczące wyboru nazwy patrona szkoły. Swoje propozycje zgłosiła Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, a także Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą. Niestety, ostatecznie do głosowania nie doszło ze względu na opinię IPN i wspomniane Zarządzenie Wojewody Lubuskiego.

Po otrzymaniu informacji od organu prowadzącego w dniu 3 stycznia 2019 r. o wszczęciu postępowania nadzorczego ze strony Wojewody Lubuskiego, stosownie do art. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2017.1389), podjęłam działania zmierzające do zmiany nazwy patrona ww. szkoły. Wszelkie działania podjęte przez organy SP4 w Kostrzynie nad Odrą oraz dyrektora tejże jednostki są pozbawione oznak działania politycznego, a jednoznacznie wskazują na działania realizujące panujące w naszej Ojczyźnie prawo.

Marzena Senger - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kostrzynie nad Odrą

 800px-Dowodztwo wop svg

STANOWISKO IPN

Podczas, gdy w mieście trwała dyskusja nt. zasadności zmiany nazwy szkoły Burmistrz Miasta Andrzej Kunt wysyła pismo do Instytutu Pamięci Narodowej, wnosząc „o szczegółową analizę i pozostawienie imienia szkoły, bądź w przypadku negatywnej dla nas decyzji o wyrażenie opinii na zmianę imienia SP nr 4 w Kostrzynie nad Odrą na im. Żołnierzy WOP”. Odpowiedź Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w odpowiedzi na pismo A. Kunta nie pozostawiała jednak złudzeń: „nazwa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą im. Wojsk Ochrony Pogranicza, a w tym przypadku także Żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy. W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wymieniona nazwa upamiętnia organizację symbolizującą komunizm w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy.” Swoje stanowisko IPN uzasadnia dosyć szeroko, przytaczamy w tym miejscu najbardziej znaczący dla sprawy fragment obszernego uzasadnienia: „Do zadań WOP należała operacyjna ochrona pogranicza, zapobieganie, rozpoznawanie i wykrywanie wszelkiej działalności wrogiej wobec władzy komunistycznej. Należy zaznaczyć, że Zwiad WOP miał prowadzić działalność operacyjną na podstawie instrukcji operacyjnych Służby Bezpieczeństwa. Natomiast zgodnie z Zarządzeniem 026/1982 MSW Zwiad WOP miał przejąć od SB niektóre jej zadania realizowane na pograniczu w szczególności ochronę granicznych urzędów celnych i ich agend, granicznych stacji kolejowych, instytucji położonych w obrębie portów morskich, zapobieganie, rozpoznawanie i wykrywanie wszelkiej wrogiej, przestępczej działalności oraz organizacji nielegalnych i antypaństwowych. Tym samym działania podejmowane przez Wojska Ochrony Pogranicza od samego początku istnienia tej formacji, potwierdzają, że była ona elementem aparatu represji Polski Ludowej." Treść tej odpowiedzi nie pozostawiała więc złudzeń, co do dalszych losów patrona Szkoły Podstawowej Nr4 w Kostrzynie nad Odrą...

ZMIANA NAZWY

14 marca br. radni miejscy po raz kolejny zajęli się sprawą imienia szkoły. Przewodniczący Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Marek Tatrewicz powiedział otwierając dyskusję na ten temat: „Już raz sprawa była szeroko dyskutowana na naszej komisji. Od tamtej pory otrzymaliśmy stanowisko IPN w tej sprawie. W kontekście tego pisma utrzymanie tej nazwy jest niemożliwe. Jedyną kwestią jest to, czy zrobią to radni w drodze uchwały czy Wojewoda Lubuski w drodze zarządzenia. Patron musi być bez skazy. Obecne patron bez skazy nie jest i dlatego stoimy dzisiaj przed zmianą nazwy”. Po tej wypowiedzi obecna na sali Marzena Senger zapytana o dalsze kroki szkoły w kierunku ustalenia nowej szkoły, odpowiedziała, że niedługo będzie głosowanie w sprawie nowej nazwy, do którego jednak już nie doszło...

Radni, bez większej dyskusji, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchylenia nazwy szkoły. Na Sesji Rady Miasta mieli podjąć uchwałę, ale uprzedził ich Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, który nie tylko uchylił kontrowersyjną nazwę, ale również ją zmienił, nadając szkole imię Konstytucji 3 Maja.

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo