Okiem radnego… Powiat inwestuje w Kostrzyn

Opublikowano: sobota, 11, maj 2019 15:29
Andrzej Kail

DSC 8691Pewnie większość mieszkańców już wie, ale warto wspomnieć o kolejnych inwestycjach infrastrukturalnych, które w niedługim czasie będą realizowane wspólnie z Powiatem Gorzowskim. Powiat mimo skromnych środków finansowych aktywnie włącza się w rozwiazywanie najbardziej pilnych problemów związanych z budową i remontami nowych ulic na swoim terenie. Oczywiście, gdyby miał sam realizować wszystkie te zamierzenia byłoby to jeszcze przez długi czas niemożliwe. w związku z powyższym inwestycje te realizowane są we współpracy z lokalnymi samorządami, które chcąc nie chcąc ponoszą większość niezbędnych nakładów inwestycyjnych. Tak dzieje się we wszystkich gminach wchodzących w skład naszego powiatu.

Na ostatniej sesji przeznaczyliśmy pewne środki na budowę nowej drogi w Santoku. Wcześniej środki przeznaczone zostały na budowę dróg i chodników w Witnicy, Deszcznie, Kłodawie itd. Również w Kostrzynie nad Odrą Burmistrz przymierza się do remontu i budowy kolejnych ulic. Tak więc wyremontowane zostaną częściowo ul Asfaltowa i w całości ul. Olczaka. drogi te zostaną przystosowane do obsługi ciężkich samochodów ciężarowych. Ich prawidłowa realizacja zapewnić ma nie tylko komfort jazdy kierowców dojeżdżających codziennie do zakładów produkcyjnych Arctic Paper i Hhanke Tissue ale przede wszystkim bezpieczeństwo pozostałych użytkowników tych dróg i pieszych poruszających się w tamtym rejonie. Oczywiście gros kosztów poniesie miasto, ale dzięki dobrej współpracy z Powiatem Gorzowskim rząd Polski przeznaczy na ten cel ponad 800.000 zl, co stanowi połowę ogólnych kosztów inwestycji.

Nie tylko jednak ta droga ma szansę uzyskać nowe oblicze w niedługim czasie. Burmistrz naszego miasta mocno zaangażował nie tylko miejskich ale i powiatowych urzędników do ubiegania się o kolejne środki pomocowe na remont ul Kardynała Stefana wyszyńskiego. w tym przypadku powstanie nie tylko nowa, bezpieczna nawierzchnia, ale we współpracy z Miejskimi Zakładami Komunalnymi wykonana zostanie tak bardzo wyczekiwana kanalizacja sanitarna do osiedla Warniki. Jeż lada moment MZK rozpocznie inwestycje, której efektem będzie budowa nowego wodociągu w kierunku ostatniego domu na Warnikach, poprawa nawierzchni znikającego chodnika no i przygotowanie frontu robót pod kolejne inwestycje. Również w tą inwestycję zaangażowana jest Rada Powiatu Gorzowskiego z Zarządem Powiatu.

Kolejną inwestycją jaką wspiera Powiat Gorzowski jest rozbudowa tzw. „Drogi donikąd”. Po mojemu drogi KN4, która w ostatecznym rozrachunku stanowić będzie główną arterię komunikacyjną dla Osiedla Drzewice. Po jej całkowitym wykonaniu większość samochodów ciężarowych szerokim łukiem omijać będzie domy mieszkających tam ludzi. wiele osób poddaje pod wątpliwość zasadność realizowanych w tym miejscu inwestycji, jednakże muszę spokojnie zapewnić, że w dużej mierze inwestowane są tam środki wypracowane przez pracowników Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Mając do wyboru wiele wspaniałych miejsc w obszarze naszego działania zdecydowaliśmy o tym, że pieniądze zarobione w Kostrzynie nad Odrą powinny służyć temu miastu. Skoro dzięki nim można pozyskać kolejne środki na realizację nowych zamierzeń inwestycyjnych, to z przyjemnością współpracujemy zarówno z burmistrzem Kostrzyna nad Odrą, jak i Powiatem Gorzowskim. mogę tylko zapewnić, że po zakończeniu tych inwestycji oraz po wybudowaniu nowej dużej obwodnicy Kostrzyna nad Odrą i mostów na warcie i Odrze, pomimo przejściowych problemów miasto powinno przestać być komunikacyjną twierdzą. Warto w tym wszystkim uczestniczyć…

Andrzej Kail
Radny Rady Powiatu Gorzowskiego
KWW Razem dla Powiatu