Burmistrz z absolutorium po raz szesnasty!

Opublikowano: poniedziałek, 01, lipiec 2019 23:51
Bartłomiej Suski

sesja27 czerwca 2019 roku podczas IX Sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Burmistrz Andrzej Kunt uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018. Przypomnijmy, że A. Kunt swoją funkcję pełni nieprzerwanie od roku 2002, zatem radni już po raz szesnasty pozytywnie ocenili pracę Burmistrza Miasta. Po blisko trzech godzinach sesji Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą Andrzej Kunt rozpoczął prezentację Budżetu Miasta za rok 2018. Przypomniał, że poprzednia kadencja Rady Miasta założyła dochody budżetowe na poziomie 90.917.426 zł, a wydatki na kwotę 103.711.934 zł. Jak łatwo obliczyć, deficyt w tym wypadku, który miał być pokryty z wolnych środków i kredytów, miał wynieść 12.794.508 zł. Ale jak już wspomniałem, takie były założenia: a jak wglądała realizacja budżetu?

WYKONANIE BUDŻETU

W minionym roku zwiększyły się wpływy z tytułu podatków i opłat, większe niż zakładano były również wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i najmu mieszkań. Ostatecznie więc dochody budżetowe zrealizowano na poziomie 97.835.548 zł (tu należy podkreślić: to blisko 7 mln zł więcej, niż planowano!) A. Kunt przypominał, że wpływ na to miało także to, że Miasto skutecznie i chętnie sięgało po środki zewnętrzne . I o ile dochody były wyższe, to w roku ubiegłym udało się zmniejszyć wydatki budżetowe, które na koniec roku z uwagi na oszczędności wyniosły 100.682.038 zł. Deficyt wyniósł więc 2.846.490 zł i został pokryty z wolnych środków, bez konieczności zaciągania przez Miasto kredytu. Warto podkreślić, że nie braliśmy kredytu od roku 2012 - zakończył tą część sprawozdania A. Kunt.

INWESTYCJE

Zadania inwestycyjne wyniosły 19,5% całości wydatków budżetowych. W roku 2018 udało się m.in. sfinansować budowę hali przy Szkole Podstawowej Nr1 pod nazwą Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego (4.295.576,80 zł), wyremontować basenu pływacki dla dzieci (1.739.064,75 zł), czy przebudować ulicę Jana Pawła II do ulicy Narutowicza (2.749.651,03 zł). Powstały nowe chodniki i miejsca parkingowe, place zabaw i atrakcyjne dla oka tereny zielone. Ważną inwestycją minionego roku było wybudowanie Żłobka Miejskiego (4.487.881,32 zł), a prawie pół miliona     złotych Miasto przeznaczyło na poprawę warunków w szkołach (ogrodzenie przy SP1, łazienki w SP2, remont hali gimnastycznej w SP3 czy szatnie w SP4 to tylko niektóre z nich). Nie zapomniano również o infrastrukturze sportowej, na którą przeznaczano 297.492,11 zł m.in. remontu doczekał się dach Hali Sportowej MOSiR przy ul. Wojska Polskiego 5 (151.292,09 zł).

CO DALEJ Z PŁYWALNIĄ?

Burmistrz Miasta odniósł się również do kwestii budowy krytej pływalni: Po kilku latach przygotowań: finansowych, szkoleń i szukania dróg, aby ta duża inwestycja czekająca nasze miasto została dobrze przeprowadzona wykonaliśmy to wszystko co powinniśmy. Łącznie z pozwoleniem na budowę, uzgodnieniami, z umową na dofinansowanie z Ministerstwem Sportu. Tyle tylko, że dwa lata temu koszt inwestycji wynosił 17 mln złotych. - wyjaśniał A. Kunt - Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na ten cel mamy na poziomie 30%, czyli około 6 mln zł, a reszta ma być sfinansowana z kredytu. Minęło zaledwie dwa lata i ta sama inwestycja wyceniana jest dzisiaj już na 24 mln złotych. W przyszłym tygodniu ogłosimy kolejny przetarg i jeśli się go uda rozstrzygnąć, a dofinansowanie jest niezmienione (…) to skutki tego kredytu będą trwały znacznie dłużej niż obecna kadencja. Skutki będą takie, że przyjdą kolejne okresy dofinansowania unijnego, będziecie chcieli Państwo realizować pomysły, jakieś duże zadnia i będą sprzyjały ku temu okoliczności… i co tu mówić - te 20 mln z kredytu, które byłyby przeznaczone na te inwestycje, przełożyłyby się na 50-60 mln zł jako tzw. udział własny. Musicie zatem pamiętać: basen uda się zbudować, ale wiele zadań przez szereg kolejnych lat nie zrobicie, bo się nie da! Radny Tadeusz Łysiak przychylił się do zdania burmistrza stwierdzając: powinniśmy wstrzymać się z budową basenu, bo może się okazać, że będą kolejne drastyczne podwyżki w kraju, z czym nie zgodzili się m.in radni: Mariusz Staniszewski, Jeremi Filuś czy Piotr Dziekan, którzy przypominali, że o basenie mówi się już od kilku lat. Kończąc dyskusję T. Łysiak poprosił burmistrza o przedstawienie skutków finansowych budowy krytej pływalni.

ABSOLUTORIUM

Po krótkiej dyskusji radni przeszli do głosowania nad absolutorium dla Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z tytułu wykonania Budżetu Miasta za rok 2018. Jak przez ostatnie siedemnaście lat i tym razem jednogłośnie zostało ono udzielone, był też czas na gratulacje i podziękowania. Burmistrz Andrzej Kunt na ręce Skarbniku Miasta Mirelli Ławońskiej, która na co dzień odpowiada za finanse miasta, złożył podziękowania oraz wręczył symboliczną wiązankę kwiatów.