„Lubuscy poszukiwacze talentów”

Opublikowano: poniedziałek, 11, listopad 2019 21:41
www.kostrzn.pl

talenty1W środę 6 listopada w Przedszkolu w Baczynie, na ręce dyrektora oraz przedszkolnego koordynatora programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” realizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników - Pani Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty wręczyła Srebrny Laur w kategorii Przedszkoli, za zajęcia II miejsca w propagowaniu działań, na rzecz odkrywania zdolności i talentów dzieci. Ocena realizacji programu obejmowała: sposób przeprowadzenia identyfikacji i diagnozowania uzdolnień, organizację i uczestniczenie w formach wspierania uzdolnień, sposób prowadzenia współpracy z rodzicami, sposób prowadzenia współpracy ze środowiskiem, osiągniecia wychowanków, inne zrealizowane zadania.

To zaszczytne dla przedszkola wyróżnienie, udało się zdobyć dzięki szeroko zakrojonej współpracy z rodzicami naszych obecnych wychowanków jak i z rodzicami absolwentów, samymi absolwentami przedszkola, samorządem lokalnym oraz dzięki instytucjom ze środowiska, które na co dzień wspierają dzieci i ich rodziny w odkrywaniu i pielęgnowaniu dziecięcych zainteresowań.

Podczas spotkania podkreślono, że w odkrywaniu i pielęgnowaniu talentów, zainteresowań dzieci i uczniów nie chodzi o „rankingi” między placówkami, a o tworzenie sprzyjających warunków do rozwijania potencjału rozwojowego tkwiącego w każdym dziecku, dostrzeganie wkładanego wysiłku i starań. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia, tak zaszczytnego  dla nas wyróżnienia.

talenty2