koronawirus-baner

Obwodnica coraz bliżej!

obw117 września br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na swojej oficjalnej stronie internetowej ogłosiła listę planowanych obwodnic miast w Polsce, dla których, w roku 2021, przeprowadzi przetargi budowlane w celu wyłonienia wykonawców tych inwestycji. Na tej liście jest obwodnica Kostrzyna nad Odrą. Kilkanaśnie dni wcześniej dowiedzieliśmy się o tym, że do realizacji wybrano WARIANT I przebiegu obwodnicy. Najdłuższy ale najlepszy z punktu widzenia potrzeb naszego miasta i mieszkańców, którzy sugerowali właśnie ten wybór - pisze Burmistrz Miasta Andrzej Kunt.

 

obw2

Są to dla nas kolejne, bardzo dobre i ważne informacje z następujących powodów:

  • coraz realniejsza staje się kostrzyńska inwestycja stulecia, używam tego zwrotu, ponieważ trudno dzisiaj wyobrazić sobie, aby w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat, w naszym mieście była realizowana kolejna inwestycja o wartości grubo ponad 300 mln złotych i o takim znaczeniu dla środowiska , w którym żyjemy, dla naszego rozwoju lokalnego i dla szeroko pojętego bezpieczeństwa,
  • mając taką wiedzę, możemy planować nasze miejskie inwestycje drogowe, komunikujące się z obwodnicę,
  • plany te możemy konsultować z kostrzyńskimi firmami, po to, aby wybrać rozwiązania najbardziej optymalne dla nich i dla mieszkańców miasta.

Wyrazem zrozumienia potrzeb naszego miasta i rejonu ze strony dyrekcji zielonogórskiego oddziału GDDKiA jest także włączenie w plan modernizacji drogi krajowej nr 22 – ścieżki rowerowej Kostrzyn – Słońsk. Wiele lat starań, spotkań, szukaniu źródeł finansowania w partnerstwie z gminami Słońsk i Górzyca oraz Dyrekcją Parku Narodowego ‘Ujście Warty” ma szanse zakończyć się sukcesem.

Przekazując Państwu bieżące informacje dotyczące budowy naszej obwodnicy i modernizacji DK22 warto wspomnieć o inwestycjach drogowych realizowanych i planowanych przez nasz samorząd. Na etapie postępowania przetargowego jest budowa ul. Warniki w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim i naszymi MZK. Jest to inwestycja duża jak na warunki naszego miasta, bo 16 – milionowa, z 60% dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Czekamy na decyzję o ewentualnym 50 % dofinansowaniu przebudowy ul. Reja wraz z kanalizacją sanitarną z tego samego źródła (ok. 7 mln.)

Z uznaniem obserwujemy postępy inwestycji drogowej KS-SSE (od ul. Szumiłowskiej do ul. Cmentarnej).  Kontynuujemy budowę dróg na Osiedlu Południe (ul. Dębowa, Jodłowa, Jaworowa, Klonowa, Zaułek Kolonowy, Na Skarpie) Sądząc po zainteresowaniu kupnem działek pod budownictwo jednorodzinne wzdłuż ul. Leśnej, w niedalekiej przyszłości zajdzie konieczność budowy dróg na kolejnym osiedlu.

Jest też naszym zadaniem i obowiązkiem poinformować Państwa o tym, że ww. inwestycje drogowe, a szczególnie rozbiórka dotychczasowego i budowa nowego mostu na rzece Warcie, spowoduje znaczne utrudnienia i uciążliwości, które będą trwać kilka lat, ale są nie do uniknięcia. Prosimy Państwa o zrozumienie, apelujemy o cierpliwość i uwzględnienie faktu, że inwestycje są owocem wielu lat pracy i oczekiwań, i że rozwiążą bardzo poważne problemy komunikacyjne naszego miasta i są sukcesem nasz wszystkich.

Z wyrazami szacunku, dr Andrzej Kunt

 

obw3

Konieczność budowy obwodnicy Kostrzyna nad Odrą, z nowym mostem na Odrze o nośności pozwalającej na transport kołowy – wystąpiła wraz z lokalizacją w naszym mieście pierwszych zakładów w Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, czyli od początku XXIw.  Wiedzieliśmy od początku to, że jest to zadanie duże, o randze międzynarodowej i  wiele lat zajmie nam wypracowanie decyzji zatwierdzającej tę inwestycję.

Należało do tego planu przekonać decydentów – rządy Polski i Niemiec.

Pierwsze spotkania burmistrza Kostrzyna nad Odrą z przedstawicielami rządów, ale też parlamentarzystów, samorządowców a także mieszkańców po obu stronach Odry zaczęły się w roku 2003. Przekonywaliśmy do tej inwestycji polityków rządzących z SLD-UP, PO-PSL i Zjednoczonej Prawicy. Nasz plan zdecydowanie poparł premier Brandenburgii Matthias Platzeck. Kolejno powoływane zespoły robocze polsko – niemieckie przez pierwsze lata analizowały różne warianty budowy mostu na rzece Odrze i obwodnicy.

Opracowano kilka koncepcji i po kilkunastu latach spotkań, konferencji, analiz wybrano wariant: „Budowa północnej obwodnicy Kostrzyna nad Odrą z nowym mostem na rzece Odrze” w tym wariancie planowano budowę mostu ok. 3 km na północ od obecnego i przebieg obwodnicy także przez terytorium Niemiec.

Budowa części obwodnicy po stronie niemieckiej, przecinającej pola uprawne, wzbudzała kontrowersję i wątpliwości, których wyjaśnienie mogło zająć dużo czasu bez gwarancji powodzenia mimo tego, że udało nam się przekonać samorządowców sąsiednich gmin za Odrą.

Zmieniliśmy więc taktykę i rządom obu Krajów pozostawiliśmy zadanie budowy mostu, a obwodnicę postanowiliśmy planować tylko po polskiej stronie. Uzgodniono treść umowy polsko – niemieckiej o budowie nowych mostów na Odrze; drogowego przez stronę polską i kolejowego przez stronę niemiecką (ten most jest już budowany).

Do realizacji budowy obwodnicy ze względu na to, że jej przebieg jest w ciągu drogi krajowej i łączy się z mostem granicznym konieczne było włączenie tego zadania do programu inwestycji rządowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Wiedzieliśmy o tym, że inwestycji drogowych ważnych dla Kraju jest bardzo dużo. Umieszczenie naszej obwodnicy w planie rządowym wymagało kolejnych lat starań, były chwile zwątpienia ( w Polsce buduje się przecież tysiące kilometrów autostrad, dróg ekspresowych  i obwodnic dużych aglomeracji ), ale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jeśli nie stanie się to teraz, w tym okresie programowania środków Unii Europejskiej tj. do 2025r., to później trzeba będzie zaczynać wszystko od początku.

I udało się, stało się to co najważniejsze – zapadła decyzja – będą budować.

Na tę decyzję czekaliśmy blisko 20 lat, na realizację inwestycji poczekamy jeszcze lat kilka , ale najważniejsze jest to, aby za te kilka lat móc powiedzieć  - warto było! Jest wiele osób i instytucji, którym bardzo dużo, jako miasto  zawdzięczamy; wrócimy do nich w niedalekiej , mam nadzieję, przyszłości i wszystkim podziękujemy.

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo