Zakończenie projektu „Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II”

Opublikowano: wtorek, 05, listopad 2013 23:04
www.kostrzyn.pl

twierdzaZakończono realizację projektu „Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II". Ostatnim jego etapem było przeprowadzenie prac związanych z aranżacją bastionu Filip na cele muzealno – ekspozycyjne. Wystawa będzie udostępniona dla zwiedzających na wiosnę 2014 r. Wystawa została podzielona na następujące segmenty:

I: Zniszczenie miasta w 1945 r. / II: Zarys historyczny twierdzy, przełom XVI-XX w. / III: Garnizon / IV: Komunikacja miejska (model tramwaju) / V: Bitwa pod Sarbinowem i zniszczenie miasta w 1758 r. / VI: Część funeralna (pochówki) / VII: Mit historyczny / VIII: Makieta miasta i twierdzy II poł. XVIII w. /  IX: Miasto na przestrzeni czasu

Przypominamy, że projekt „Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn – etap II" składał się z dwóch części inwestycyjnych, z czego pierwsza stanowiła część budowlaną. Pracami budowlanymi obejmującymi zakres projektu było m.in. : - dokończenie remontu i adaptacji wnętrza schronu bastionu Filip oraz przystosowanie go do celów muzealno – wystawienniczych; - remont fosy; - budowa ciągu pieszego wzdłuż brzegów fosy, odtworzenie pomostu roboczego oraz ozdobnej wieżyczki „Mnich"; - remont odcinka muru kurtynowego na odcinku od Bramy Chyżańskiej w kierunku nieistniejącego bastionu Księżniczka wraz z odtworzeniem historycznego profilu wału ziemnego; -odtworzenie historycznego zagospodarowania tarasu bastionu Brandenburgia( ciągi piesze, nasadzenia zieleni , schody terenowe, oświetlenie, elementy małej architektury) - budowa promenady (Kattewall) pomiędzy bastionem Filip a bastionem Brandenburgia ; - budowa oświetlenia bastionów Filip, Brandenburgia oraz Bramy Chyżańskiej; - remont mostu i fragmentów murów obronnych.