Rowerem przez Lubuskie

Opublikowano: środa, 09, marzec 2016 21:49
lubuskie.pl

fotaBudowa sieci ścieżek rowerowych w regionie lubuskim to główny temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu Alicji Makarskiej z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Leszkiem Banachem oraz Markiem Maciantowiczem ekspertem ds. ekosystemów. Spotkanie dotyczyło zasad współpracy międzyinstytucjonalnej przy planowaniu oraz koordynacji przebiegu dróg, ścieżek oraz tras rowerowych na terenie regionu, z uwzględnieniem różnych ich funkcji oraz źródeł finansowania (RPO L2020, POIiŚ 2020, INTERREG, środki samorządów, itd.).

Współpraca między instytucjami ma doprowadzić do przygotowania spójnego i komplementarnego dokumentu w tym zakresie. Chodzi o to, że budowa ścieżek rowerowych odbywa się z różnych źródeł finansowania, a ponadto ścieżki mogą mieć różne przeznaczenie: turystyczne, rekreacyjne a także gospodarcze (w przypadku, kiedy ścieżka prowadzi do strefy gospodarczej, a mieszkańcy korzystają z niej głównie dojeżdżając do pracy). Pierwszym etapem działań będzie przeprowadzenie inwentaryzacji istniejącej sieci ścieżek. Powołany został już zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz urzędu marszałkowskiego. W przyszłości w prace zespołu mają się także włączyć przedstawiciele gmin lubuskich.