Muzeum nie dla wszystkich?

Jakiś czas temu pisaliśmy o konflikcie Dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszarda Skałby z lokalnym przewodnikiem Klausem Ahrendtem. Przypomnijmy: R. Skałba twierdził, że K. Ahrendt nielegalnie oprowadza wycieczki po „strarówce” łamiąc tym samym ustanowionym przez Muzeum Regulamin Zwiedzania Starego Miasta. Druga strona twierdziła natomiast, że regulamin jest nielegalny, a dyrektor łamie prawo utrudniając oprowadzanie wycieczek po terenie ogólnodostępnym. Sprawa znalazła swój finał w sądzie.i Wyrok wydał Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, którego zdaniem w powyższym zakresie Muzeum działa bezprawnie. OD wyroku muzeumz apowiada odwołanie.

Znalezione obrazy dla zapytania stare miasto kostrzyn

O co chodzi w całej sprawie? Muzeum Twierdzy Kostrzyn zostało powołane do życia w roku 2000 na mocy Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XV/164/2000 z dn. 20.04.2000 r. W swojej działalności dysponuje terenem, który został użyczony przez Miasto Kostrzyn nad Odrą, a wśród użyczonych działek jest kostrzyńska starówka, prawdopodobnie ostatnie nie odbudowane po zniszczeniach II Wojny Światowej stare miasto w Europie. Jest to także największa atrakcja turystyczna w regionie? czy tylko w mieście. K. Ahrendt rozpoczął oprowadzanie grup turystów po tym terenie w roku 2011. To właśnie wtedy (Zarządzeniem Nr 32/11  z 29.04.2011 roku) R. Skałba wprowadził Regulamin Zwiedzania Starego Miasta Kostrzyn nad Odrą, w którym pojawiły się zapisy o konieczności uiszczania opłat za zwiedzanie terenu z przewodnikiem spoza Muzeum. K. Ahrendt zapisy w regulaminie podważył, twierdząc, że są bezpodstawne i wkrótce przestał uiszczać jakiekolwiek opłaty. W odpowiedzi na to dyrektor zaczął wzywać Policję, Straż Miejską i interweniował osobiście, przerywając przewodnikowi wycieczki. Taka sytuację spowodowała, że w roku 2015 zapisy w regulaminie uległy ... zaostrzeniu (!), bowiem zgodnie ze zmianami niemożliwe stało się oprowadzanie po Starym Mieście przewodników innych, niż tych zatrudnionych w Muzeum Twierdzy Kostrzyn bez podpisania stosownej umowy. Rozpoczęła się głośna batalia prawna.

W roku 2016 Komendant Straży Miejskiej wniósł o ukaranie Klausa Ahredta za to, ze w marcu jako przewodnik turystyczny oprowadzał wycieczki po terenie Starego Miasta bez zgody Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Obwiniony nie przyznał się do zarzutów wykazując, że prowadzi legalną działalność gospodarczą w tym zakresie oraz fakt, że dyrektor nie ma umocowania prawnego do wprowadzenia regulaminu zwiedzania. Z opinią to zgodził się Sąd Rejonowy w Słubicach II Wydział Karny, który uniewinniając Klausa Ahrendta pisze w uzasadnieniu, że „Zgodnie z art.41 ust.1 Ustawy akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Delegacji tej nie można scedować na inny organ, toteż nie ulega wątpliwości, że zarządzenie Dyrektora Muzeum Twierdzy nie ma uprawnień do stanowienia przepisów na tej podstawie.” To nie był jednak koniec potyczek przed polskimi sądami.

Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą w roku 2015 zmieniła Statut Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Terenem działania Muzeum miał być „obszar, oddany przez miasto do użytkowania na podstawie umowy użyczenia z 12 stycznia 2015 r., w tym nieruchomości zabudowane obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Kostrzyn nad Odrą" - głosiła uchwała. W 2016 r. Klaus Ahrendt zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Powołując się na konstytucyjny zakaz dyskryminacji i swobodę działalności gospodarczej, zarzucił, że zmiana statutu jest próbą poszerzenia terenu działania Muzeum o Stare Miasto i zmierza do usunięcia go z rynku jako konkurenta. Z Regulaminu Zwiedzania Starego Miasta wynika bowiem, że oprowadzać po nim mogą wyłącznie pracownicy Muzeum, a inni przewodnicy wyłącznie na jego zlecenie lub po zawarciu odpowiedniej umowy. „Stare Miasto i Twierdza Kostrzyn powinny być ogólnodostępne – przekonywał przewodnik”. Z tą tezą zgodził się WSA uchylając sporne zapisy w Statucie.

Tymczasem Muzeum Twierdzy Kostrzyn wniosło kolejny pozew przeciwko Klausowi Ahrendtowi domagając się całkowitego zakazu oprowadzania wycieczek po terenie Starego Miasta przez pozwanego, publikacji oświadczenia w lokalnej prasie i zaniechanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji odnośnie działalności Muzeum oraz zapłaty odszkodowania za naruszenie dobrego imienia instytucji. Powód podkreślał, że dysponuje terenem Starego Miasta a K. Ahrendt łamie wprowadzony na nim regulamin. Dlatego też zażądał wprowadzenia zabezpieczenia na czas trwania procesu w postaci zakazu oprowadzania wycieczek i zapłaty 1.000 zł za każde naruszenie Regulaminu. Zabezpieczenie to uchylił Sąd Apelacyjny w Szczecinie, wykazując że Muzeum Twierdzy Kostrzyn nie wykazało jakie konkretnie straty ponosi z tytułu prowadzenia działalności przez powoda i w jaki sposób K. Ahrendt wpływa negatywnie na postrzegania kostrzyńskiego Muzeum przez potencjalnych klientów. Co więcej Sąd Apelacyjny wyraźnie zauważył, że „przynajmniej co do zasady jego działania prowadzą do rozpropagowania Muzeum i Miasta na terenie Niemiec, do zwiększenia klienteli, z czego zysk może również odnosić samo Muzeum”.

31 marca 2016 roku nastąpił długo oczekiwany finał sprawy sądowej. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny oddalił całkowicie powództwo Muzeum Twierdzy Kostrzyn. W uzasadnieniu czytamy, że „zawarta pomiędzy powodem, a Miastem Kostrzyn nad Odrą, umowa użyczenia nie może być rozumiana w taki sposób, że obszar Starego Miasta stał się terenem Muzeum. Powód w wyniku zawarte umowy stał się jedynie gospodarzem tego terenu, co zrodziło określone uprawnienia, ale również obowiązki występujące po stronie powodowej.” Co więcej, Sąd Okręgowy nie zabronił K. Ahrendtowi oprowadzania wycieczek po Starym Mieście z uwagi na przytoczone błędy formalne oraz to, że teren starówki jest ogólnodostępny. Również reszta zarzutów została oddalona, jednak Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszard Skałba nie zgadza się z tym wyrokiem i nie ma zamiaru zdjąć tablic z Regulaminem Zwiedzania Starego Miasta. Od wyroku zamierza się odwołać. Pozostawiam Państwa ocenie, czy kolejna bitwa o Twierdzę Kostrzyn jest potrzebna miastu i czy nie lepiej było by w tej sprawie znaleźć  inne, dobre rozwiązanie… Czy takim dobrym posunięciem Muzeum była inwestycja w postaci bramy od strony Hotelu Bastion – nie mnie to oceniać, ale jak twierdzi Klaus Ahrendt, ma być to próba kolejnego ograniczania jego działalności i zapowiada wniesienie skargi na działania R. Skałby polegajace na uporczywym utrudnianiu oprowadzania wycieczek po miejskim terenie. Będzie to kolejna skarga K.Ahrendta kierowana do Rady Miasta, która jak dotąd przyznawała rację dyrektorowi Skałbie. W każdym razie spór trwa!

 

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

POLECAMY:
  
 moto
26 maja
teren koło Amfiteatru
flisy
9 lipca

 
kzr 18
Maj 2018

AKTUALNE NUMERY

sk3
Nr 3/2018 - MARZEC 2018
 
pl3
Nr 3(63)/2018 - MARZEC 2018
 
wzp4
nr 4(33) 2017 - Grudzień 2017 

INFORMACJE

plan

 
szkola
ROZKŁAD JAZDY:
dowóz do szkół
 
rozklad1
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo