mediaexpert

Mediacje zamiast Sądu!

beznazwy1 października 2017 roku rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+". Nabór wniosków trwa od 1 sierpnia. Osoby samotnie wychowujące dzieci muszą pamiętać o dodatkowych formalnościach. Jak się jednak okazuje, niekoniecznie trzeba będzie czekać na prawomocny wyrok Sądu, co poza wydłużonym czasem oczekiwania niesie też dodatkowe koszty i niepotrzebne nerwy. Alternatywą jest ugoda zawarta przed mediatorem sądowym i właśnie na ten temat rozmawiamy z panią Iwoną Franków-Wilczyńską, prawnikiem i stałym Mediatorem Sądowym przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie oraz Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

Pani mediator, jakie nowe formalności czekają osoby samotnie wychowujące dzieci?

Osoby samotnie wychowujące dzieci rzeczywiście muszą pamiętać o dopełnieniu nowych formalności. Do wniosku należy załączyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów (ugody lub wyroku), podmiot realizujący świadczenie przyjmuje wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu poza sprawą sądową?

Oczywiście i coraz więcej osób decyduje się na owe rozwiązanie. Mam na myśli uregulowanie spraw alimentacyjnych poprzez MEDIACJĘ. Zawarcie ugody przed mediatorem sądowym niesie ze sobą wiele korzyści - jest SZYBCIEJ, SPRAWNIEJ i DYSKRETNIEJ.

Ile trwa taka procedura?

Posiedzenie mediacyjne w sprawie alimentów trwa zazwyczaj od 15 minut do dwóch godzin, a mediacja kończy się przeważnie na 1-2 spotkaniach. Jeżeli strony dojdą do porozumienia, mediator przygotowuje ugodę. Po podpisaniu ugody sporządzany jest protokół z mediacji. Następnie mediator niezwłocznie wysyła protokół i ugodę do Sądu, a strony składają wniosek o zatwierdzenie ugody. Sąd bada treść ugody i zatwierdza ją postanowieniem lub nadaje jej klauzulę wykonalności. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia ugody jest bezpłatne i trwa najczęściej do 3 tygodni.

mediacje

A tak właściwie czym jest mediacja?

Mediacja jest szansą na rozmowę, zrozumienie potrzeb drugiej strony i wypracowanie obopólnie korzystnego rozwiązania, przy pomocy bezstronnej i neutralnej osoby - mediatora. Co ważne mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w wypracowaniu porozumienia. Mediator nie rozstrzyga sporu, to strony wypracowują rozwiązanie swojego konfliktu.

A jak wyglądają mediacje?

Najczęściej mediację inicjuje jedna ze stron konfliktu, kontaktując się w tej sprawie z mediatorem. Strony mogą również zgłosić się do mediatora wspólnie lub zostać skierowane przez sąd (w toku postępowania sądowego). Na wstępie spotkania mediator wyjaśnia zasady, korzyści i przebieg mediacji, jest to tzw. monolog mediatora. Następnie odbiera od stron zgodę na mediację i osobę mediatora. Następnie mediator omawia ze stronami konflikt i ustala kwestie do wyjaśnienia. Kolejnym etapem są negocjacje, które zmierzają do wypracowania porozumienia.  Spotkania mogą odbywać się przy udziale obu stron lub na osobności. Posiedzenia mediacyjne zazwyczaj odbywają się w biurze mediatora, przy okrągłym stole w spokojnej I przyjaznej atmosferze. Istnieje również możliwość przeprowadzenia mediacji poza siedzibą biura, w wynajętej sali. Mediacje są odformalizowane i strony mają duży wpływ na ich przebieg, w przeciwności do spraw sądowych. Z pewnością warto korzystać z mediacji – jest taniej, szybciej i dyskretniej.

Rozumiem zatem, że Mediator jest lepszym rozwiązaniem zamiast Sądu, a ugoda jest zdecydowanie prostszym rozwiązaniem niż uzyskanie prawomocnego wyroku. Przekonała mnie Pani, a jak można umówić się na spotkanie w sprawie mediacji?

Najlepiej zadzwonić i umówić się na spotkanie. Można również przyjść osobiście do biura lub skontaktować się poprzez formularz na stronie internetowej, adres mailowy, czy fanpage na Facebooku. Zapraszam i zachęcam do rozwiązywania konfliktów, nie tylko rodzinnych, poprzez mediacje.

Dziękuję za rozmowę

mediacje 500

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

WAKACJE W MIEŚCIE!
lato2018
POLECAMY:
dmuchane
19 lipca
Park Miejski
folklor
22 lipca, godz. 17:00
Amfiteatr

dycha
2 września, g. 11:00
ZAPISY RUSZYŁY! 

 
lipiec
Lipiec 2018

AKTUALNE NUMERY

Samozrądny Kostrzyn Czerwiec 2018
Nr 6/2018 - CZERWIEC 2018
 
Prezkrój Lokalny czerwiec 2018
Nr 6(66)/2018 - CZERWIEC 2018
 

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od 1 czerwca 2018 r.

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo