koronawirus-baner

Miałeś wypadek? Walcz o odszkodowanie!

wypadekKontynuując cykl naszych bezpłanych porad z zakresu prawa prezentujemy koleeny artykuł naszego eksperta: prawnika-mediatora mgr Iwony Franków-Wilczyńskiej. W dzisiejszym artykule o wypadkach i odzkodowaniach z ich tytułu... Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru,  ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) zobowiązany jest do zawarcia umowy  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC.  Oznacza to, że poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela, co znacznie ułatwia postępowanie i stanowi gwarancję wypłacalności.

 

Szkodę można zgłosić w dowolnej formie, np. telefonicznie, pisemnie, poprzez formularz dostępny na stronie ubezpieczyciela lub osobiście w oddziale zakładu ubezpieczeń. Warto zgłosić szkodę niezwłocznie po zdarzeniu. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest przyjąć zawiadomienie i w terminie 7 dni poinformować o tym ubezpieczonego oraz podjąć postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia. Ponadto ubezpieczyciel zobowiązany jest poinformować osobę poszkodowaną o dokumentach niezbędnych do prowadzenia postępowania.

 

Decyzja w sprawie szkody powinna być podjęta w terminie 30 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jeśli jednak w trakcie likwidacji szkody pojawią się okoliczności utrudniające wydanie decyzji przez ubezpieczyciela termin ten może zostać wydłużony, nie później jednak niż do 90 dni od zawiadomienia o szkodzie. Wypłata odszkodowania z OC w terminie przekraczającym 90 dni możliwa jest jedynie w sytuacji, gdy ustalenie odpowiedzialności zależy od toczącego się postępowania sądowego.

 

Jakich świadczeń może żądać osoba poszkodowana w wypadku?

Naprawienie szkody powinno nastąpić poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego lub przyznanie odpowiedniej wysokości rekompensaty pieniężnej - decyzja należy do poszkodowanego. Ponadto, jeżeli wskutek zdarzenia osoba doznała rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, może ubiegać się o zadośćuczynienie. W polskim systemie prawnym funkcjonuje zasada pełnej kompensaty szkód, która umożliwia uzyskanie pełnego odszkodowania. Warto pamiętać, że oprócz zadośćuczynienia za krzywdę, osobie poszkodowanej przysługuje również odszkodowanie za wszelkie straty materialne, m.in. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztów zakupu sprzętu ortopedycznego, dojazdów do placówek medycznych, czy  przygotowania do zawodu. Poszkodowany może również żądać renty oraz rekompensaty korzyści, które uzyskałby gdyby do zdarzenia nie doszło, np. zwrot utraconych dochodów, wynikłych z niesprawności uniemożliwiającej wykonywanie pracy zarobkowej.

 

Towarzystwa ubezpieczeń często zaniżają kwoty odszkodowań lub odmawiają wypłat. Warto mieć na uwadze, że decyzja podjęta w sprawie nie jest ostateczna. Poszkodowany może się od niej odwołać i negocjować wyższą kwotę. Jeżeli pomimo odwołania poszkodowany nadal nie otrzyma pełnej kwoty odszkodowania może skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, skierować sprawę do sądu lub na mediację.Niestety często proces likwidacji szkody jest żmudną i długotrwałą batalią. Warto jednak znać swoje prawa i o nie walczyć.

mediacje

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo