koronawirus-baner

Walcz o odszkodowanie!

snow-567720 960 720Poślizgnąłeś się na oblodzonym chodniku i złamałeś rękę? Upadłeś na nierównych schodach i skręciłeś kostkę? Walcz o odszkodowanie! Zbliża się sezon zimowy. To czas, w którym obserwujemy znaczny wzrost liczby wypadków. W okresie zimowym piesi są szczególnie narażeni na upadek na nierównej lub śliskiej (nieodśnieżonej lub oblodzonej) nawierzchni. Podpowiadamy jak uzyskać odszkodowanie. Odpowiedzialność za utrzymanie chodników w należytym stanie technicznym ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości, wzdłuż której przebiega chodnik. Może być to osoba prywatna, firma lub urząd miasta.

Często właściciele, czy zarządcy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co znacznie ułatwia sprawę. Szkodę można zgłosić bezpośrednio do ubezpieczyciela lub właściciela czy zarządcy nieruchomości. Należy wskazać datę, miejsce, przyczynę zdarzenia oraz opis szkód.  Wówczas należy ustalić ubezpieczyciela i nr polisy, a następnie zgłosić szkodę. Należy pamiętać o prawidłowym udokumentowaniu zdarzenia.

Bardzo istotne przy dochodzeniu odszkodowania jest zabezpieczenie przez poszkodowanego dowodów, które będą potwierdzały zaistniałą szkodę i jej rozmiary. Dowodami takimi mogą być między innymi: zeznania świadków, notatka policyjna, dokumentacja zdjęciowa z miejsca zdarzenia, dokumentacja medyczna jak również oświadczenia osób przebywających w pobliżu lub zamieszkujących , które udzieliły pomocy podczas wypadku. Poszkodowanemu na skutek wypadku przysługują świadczenia  takie jak zadośćuczynienie pieniężne za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, renta czy też jednorazowe odszkodowanie.

Należy również pamiętać, że sprawca za zaistniały wypadek odpowiada na zasadzie winy.  Mówi o tym artykuł 415 k.c. poprzez stwierdzenie, że obowiązany do naprawienia szkody jest ten,  kto wyrządził szkodę ze swojej winy innej osobie na skutek swojego działania lub zaniechania. Poszkodowany będzie musiał zatem wykazać, że szkoda powstała na skutek zawinionego działania  lub zaniechania właściciela lub zarządcy nieruchomości, oraz że istnieje związek przyczynowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem. Zdarzają się również sytuacje kiedy odpowiedzialność za szkodę będzie ograniczona lub całkowicie wyłączona. Nie można przypisać winy podmiotowi, który pomimo podjęcia wszelkich działań nie był wstanie zapobiec wypadkowi lub też gdy do zdarzenia doszło wyłącznie z winy poszkodowanego. Niekiedy wina w całości lub części leży po stronie osoby poszkodowanej. Są też sytuacje, w odniesieniu do których trudno jest wykazać, co faktycznie było bezpośrednią przyczyną wypadku - czy zaniedbanie zobowiązanego, czy np. choroba na którą cierpi poszkodowany lub wpływ alkoholu. Często osoby poszkodowane napotykają na liczne trudności w uzyskaniu świadczeń z tytułu poniesionej szkody. Warto wówczas korzystać z pomocy ekspertów.

prawnicy z Biura Mediacyjno-Prawnego w Dębnie: Iwona Franków-Wilczyńska [prawnik i mediator sądowy] i  Martyna Smyk [prawnik]

mediacje

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo