koronawirus-baner

Muzeum tylko dla wybranych?

Od kilku lat trwa konflikt pomiędzy Dyrektorem Muzeum Twierdzy Kostrzyn Ryszardem Skałbą a przewodnikiem, który chce uczciwie wykonywać swoją pracę. Przypomnijmy, że sprawa ta jest wielowątkowa a obaj Panowie spotykali się przed polskimi sądami różnych instancji kilkukrotnie. I mimo zapewnień R. Skałby, że działania przewodnika są nielegalne, słowa te nie znalazły uzasadnienia w kolejnych wyrokach sądów. Na ostatniej sesji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Bartłomiej Suski złożył interpelację, aby uporządkować w końcu stan prawny tzw. Regulaminu Zwiedzania Starego Miasta, który jak się okazuje, jest bezprawny i powoduje, że niektórzy przewodnicy zapewne wolą omijać Stary Kostrzyn szerokim łukiem…

Przypomnijmy, że w całym konflikcie chodzi o zasady zwiedzania ruin przedwojennego Starego Miasta (Altstadt), których korzenie sięgają aż XVI stulecia, kiedy osiedlił się tutaj Jan Kostrzyński z całym dworem. W 1535 Jan wybrał na stolicę swojego księstwa właśnie miejsce u zbieg Warty i Odry, kończąc wieloletnie (ba, wielowiekowe!) spory o tą ziemię. Twierdza Kostrzyn była przez te wszystkie wieki świadkiem wszystkich wielkich, europejskich konfliktów zbrojnych i niejednokrotnie odgrywała w nich mniej lub bardziej znaczącą rolę. Jak się okazuje, kilkadziesiąt lat po II Wojnie Światowej konflikt o Stare Miasto rozgorzał na nowo… a do sprawy wracamy ponownie.

W roku 2011 R. Skałba wprowadza Regulamin Zwiedzania Starego Miasta wprowadzając cennik dla „obcych” przewodników, którzy chcą oprowadzać po tym terenie wycieczki. Pojawia się jednak przewodnik, który twierdzi, że działania te są niezgodne z prawem. Dyrektor wzywa więc, ilekroć przewodnik oprowadza swoje wycieczki, Policję, Straż Miejską a nawet sam interweniuje. Chcąc uregulować kwestię własności obszaru Starego Kostrzyna została zmieniony nawet Statut Muzeum Twierdzy Kostrzyn, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny tę zmiany uchylił. W roku 2016 doszło do procesu sądowego, gdzie przewodnik stanął w roli oskarżonego o bezprawne oprowadzanie wycieczek. Sąd Rejonowy w Słubicach nie tylko go nie ukarał, ale zauważył, że : „Na podstawie uprawnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na terenie gminy. Na podstawie art. 40 ust.3 w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy porządkowe, o których mowa w art. 3 mogą przewidzieć za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie wykroczeń. Zgodnie z art. 41 ust.1 tej ustawy akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Delegacji tej nie można scedować na inny organ, toteż nie ulega wątpliwości, że zarządzenie Dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn nie ma uprawnień do stanowienia przepisów na tej podstawie”

Tymczasem przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim Muzeum Twierdzy Kostrzyn wniosło kolejny pozew przeciwko przewodnikowi domagając się całkowitego zakazu oprowadzania wycieczek po terenie Starego Miasta przez pozwanego, publikacji oświadczenia w lokalnej prasie i zaniechanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji odnośnie działalności Muzeum oraz zapłaty odszkodowania za naruszenie dobrego imienia instytucji. Powód podkreślał, że dysponuje terenem Starego Miasta a przewodnik łamie wprowadzony na nim regulamin. W tzw. międzyczasie R. Skałba zaostrzył przepisy, uniemożliwiając oprowadzanie po terenie starówki wycieczek przez innych przewodników, poza pracownikami Muzeum Twierdzy Kostrzyn. 31 marca 2016 roku nastąpił długo oczekiwany finał sprawy sądowej. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny oddalił całkowicie powództwo Muzeum Twierdzy Kostrzyn. W uzasadnieniu czytamy m.in., że „zawarta pomiędzy powodem, a Miastem Kostrzyn nad Odrą, umowa użyczenia nie może być rozumiana w taki sposób, że obszar Starego Miasta stał się terenem Muzeum. Powód w wyniku zawarte umowy stał się jedynie gospodarzem tego terenu, co zrodziło określone uprawnienia, ale również obowiązki występujące po stronie powodowej.” Od wyroku R. Skałba się odwołał, jednak Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrok utrzymał. Zatem okazuje się, że to nie dyrektor ma rację.

Spór pomiędzy dyrektorem a przewodnikiem przeniósł się także do Internetu, gdzie Ryszard Skałba wielokrotnie prowokował moją osobę, czyli Radnego Bartłomieja Suskiego, a ja w tej sprawie kilkukrotnie już zabierałem głos, stając murem za przewodnikiem. A rzcej za prawem. Ostatnio Dyrektor drwił ze mnie: „proszę o upublicznienie wyroków” nie zdając sobie chyba nawet sprawy, że nie jest to zgodne z prawem. Taką możliwość ma tylko i wyłącznie sąd. Nieważne. 10 maja 2018 roku złożyłem więc interpelację, w której żądam usunięcia tzw. regulaminu ze Starego Miasta i Internetu w związku z brakiem jego umocowania prawnego. W sentencji napisałem: „Liczę na natychmiastowe działania w tym kierunku, bowiem już niedługo zacznie się sezon turystyczny a.d. 2018 a moje sugestie z pewnością przełożą się na ilość osób decydujących się odwiedzić Kostrzyńskie Pompeje.” Być może jest to koniec sporu, który ciągnie się już tyle lat. Stary Kostrzyn jest bowiem europejskim dziedzictwem kulturowym i nie powinien być tylko dla wybranych.

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo