Kostrzyn doceniony!

Opublikowano: sobota, 09, czerwiec 2018 00:17
red.

janosikDecyzją Narodowej Rady Ekologicznej, miasto Kostrzyn nad Odrą zostało laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK – Zielona wstęga Polski”. Wręczenie nagród odbyło się we wtorek 5 czerwca br. podczas II Międzynarodowego Forum „Energetyka i Środowisko” w Zakopanem. Krajowa Rada Ekologiczna wyróżniła w ten sposób, między innymi, samorządy terytorialne za realizację działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu jak np. działania na rzecz obniżenia poziomu niskiej emisji oraz działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej. W czasie trwania konkursu oceniano zrealizowane i zastosowane w praktyce przedsięwzięcia, które miały szczególny wpływ na region lub na całe województwo.

Burmistrz Andrzej Kunt, gdy dowiedział się o nagrodzie powiedział: Dzielę się tą nagrodą ze wszystkimi mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą, którzy w ostatnim czasie zdecydowali się na stosowanie rozwiązań ekologicznych w swoich domach i skorzystali z oferty miasta, dziękuję kostrzyńskim przedsiębiorcom dbającym o ochronę środowiska w swoich firmach, a bardzo szczególnie kostrzyńskim dzieciom, które z wielkim zapałem biorą udział w wielu ogólnopolskim, wojewódzkich i miejskich akcjach ekologicznych. Dziękuje pracownikom Urzędu Miasta i radnym Rady Miasta za systematyczną pracę na rzecz ochrony środowiska w naszym mieście. Ta nagroda jest dla nas szczególnie cenna ponieważ nasze działania zostały docenione przez instytucje krajowe odpowiedzialne za ochronę środowiska jak m.in. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, Związek Miast Polskich czy Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – dziękuję Narodowej Radzie Ekologicznej, która zdecydowała o przyznaniu nam tej zaszczytnej nagrody.

akt