Woodstock – czas na umowę

Opublikowano: wtorek, 24, wrzesień 2013 22:38
Bartosz Gajewski

Woodstock w Kostrzynie!ECS "Kręgielnia" już dawno nie była tak wypełniona jak podczas wtorkowego spotkania z Jurkiem Owsiakiem. Siedmioosobowa grupa z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym dniu przyjechała do naszego miasta rozmawiać o przyszłości największego festiwalu rockowego w Europie.

kondferencja prasowa z Jerzym Owsiakiem

Spotkanie z Prezesem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wywołało duże zainteresowanie wśród mieszkańców miasta. Do "Kręgielni" przybyło około 150 mieszkańców, wśród nich byli uczniowie szkół, emeryci, pracownicy i pracodawcy oraz przedstawiciele samorządowi. Wszyscy zgromadzeni w napięciu oczekiwali na słowa Jurka Owsiaka określające przyszłość Festiwalu Woodstock w Kostrzynie. Przedstawiciele Fundacji rozpoczęli spotkanie od podsumowania 10 lat wspólnie spędzonych na gościnnym wzgórzu Grudzia. Z tego powodu podczas spotkania Jurek Owsiak wręczył licznej grupie „lokalnych” sympatyków festiwalu specjalne podziękowania wraz z okolicznościowymi znaczkami wyemitowanymi przez Pocztę Polską. Prezes WOŚP opowiedział o trudnościach i wyzwaniach związanych z organizacją tak ogromnej imprezy, której tegoroczny koszt oszacowano na około 8 mln złotych. Owsiak jednoznacznie stwierdził, że klimat naszego miasta jest wyjątkowo pozytywny na wspólne organizowanie tej imprezy. Padła też deklaracja, że Fundacja jest gotowa podpisać z miastem umowę na wieloletnią organizację imprezy.

zapadają decyzje...

Obecnie najistotniejszym problemem na polu woodstockowym jest brak odpowiedniej infrastruktury wodociągowej. W tej kwestii Owsiak uzyskał od Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody lubuskiego realną pomoc w zakresie pomocy, także finansowej, w zakresie poprawy warunków sanitarnych na polu. Organizatorzy festiwalu zaakcentowali potrzebę sprawniejszego budowania sieci parkingów dookoła festiwalu, gdyż każdego roku nasila się działanie nieuczciwej konkurencji i oszustów naciągających woodstockowych gości. Ostatnim etapem spotkania była dyskusja z mieszkańcami. Kostrzynianinie zadawali m.in. pytania dotyczące upolitycznienia festiwalu, sposobie na dodatkowe pieniądze związane z organizacją festiwalu oraz o uciążliwości wynikające z ogromną ilością woodstockowiczów w centrum miasta. Owsiak zachęcał do tworzenia miejskich zespołów, które przez cały rok analizowałyby profity wynikające z organizacji Woodstocku, deklarując swoją pomoc w każdym aspekcie.