koronawirus-baner

Sejmik wybrał marszałka i zarząd województwa

12017Elżbieta Anna Polak została wybrana marszałkiem województwa lubuskiego na kolejną kadencję 2018-2023. Sejmik województwa wybrał też nowy zarząd województwa, w skład którego weszli: Stanisław Tomczyszyn (wicemarszałek), Łukasz Porycki (wicemarszałek), Marcin Jabłoński (członek zarządu) oraz Tadeusz Jędrzejczak (członek zarządu). Nową przewodniczącą sejmiku została radna województwa Wioleta Haręźlak, a wiceprzewodniczącymi - Tadeusz Ardelli, Mirosław Marcinkiewicz i Jerzy Wierchowicz.

W pierwszej sesji nowej kadencji uczestniczyło 30 radnych oraz m.in. posłowie Katarzyna Osos, Krystyna Sibińska, Tomasz Kucharski, Jerzy Materna, senator Waldemar Sługocki, Jolanta Fedak prezes zarządu PSL w Lubuskiem, Bogusław Wontor szef struktur SLD w Lubuskiem, Robert Gwidon Makarowicz prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.

R. G. Makarowicz pełnił również funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, która przeprowadziła wybory na radnych województwa. W swoim wystąpieniu przypomniał, że tegoroczne wybory zbiegły się w terminie z obchodami 100-lecia niepodległości Polski oraz 20-lecia powstania województwa lubuskiego. Podziękował marszałek Elżbiecie Annie Polak za udostępnienie Komisji pomieszczeń i stworzenie bardzo dobrych warunków pracy a także za pomoc merytoryczną ze strony pracowników Urzędu Marszałkowskiego, dzięki czemu wybory odbyły się sprawnie i bez uwag. Wszyscy radni odebrali zaświadczenia o wyborze. Złożyli też ślubowanie. Pierwszą sesję, do chwili wybory nowego przewodniczącego prowadził Jan Świrepo - radny senior.

W imieniu wojewody Władysława Dajczaka, gratulacje nowo zaprzysiężonym radnym przekazała radna Małgorzata Gośniowska-Kola wraz z życzeniami owocnej pracy. W odczytanym przez radną piśmie, wojewoda zadeklarował współpracę z samorządem województwa.

– Przed państwem trudny i odpowiedzialny czas służby publicznej - podkreślił senator W. Sługocki, który również życzył radnym sukcesów. – Nie zapominajcie o żadnej z 82 gmin województwa lubuskiego, o służbie zdrowia, o gospodarce czy ochronie środowiska – dodał.

W sejmiku powstały cztery kluby radnych: Bezpartyjnych Samorządowców, Koalicji Obywatelskiej (Platforma.Nowoczesna), PSL oraz PiS. Oprócz tego w skład sejmiku wchodzi dwoje radnych SLD.

W porządku obrad było powołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących sejmiku. Na wniosek radnego Sebastiana Ciemnoczołowskiego porządek obrad został poszerzony o dodatkowe punkty: powołanie marszałka woj. lubuskiego oraz powołanie komisji stałych sejmiku. Natomiast na wniosek zarządu województwa wprowadzono także do porządku obrad zmiany w Wieloletnim Planie Finansowym woj. lubuskiego na lata 2018-2029.

Radny Zbigniew Kołodziej zgłosił kandydaturę radnej Wioletty Haręźlak na przewodniczącą sejmiku. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Za wyborem W. Haręźlak głosowali jednomyślnie wszyscy radni. – Dziękuję za zaufanie, to dla mnie ogromne zobowiązanie. Proszę o Waszą życzliwość – powiedziała nowa przewodnicząca.

Wioleta Haręźlak jest absolwentką nauczania początkowego na WSP w Zielonej Górze, podyplomowo ukończyła zarządzanie i organizację oświatową oraz informatykę na KUL w Lublinie, a także wychowanie fizyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pracowała w oświacie, a od roku 2006 jest zastępcą prezydenta miasta Zielona Góra. - Dzięki zaangażowaniu pani Wiolety Haręźlak bardzo dobrze prowadzona jest polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby mieszkańców miasta – podkreślił radny Kołodziej.

W wyborach na wiceprzewodniczących sejmiku klub radnych PiS zgłosił kandydaturę Tadeusza Ardellego, natomiast klub radnych Koalicji Obywatelskiej – Jerzego Wierchowicza i Mirosława Marcinkiewicza. Na wiceprzewodniczących głosowano zbiorczo – 26 za, 2 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Wszyscy trzej kandydaci zostali nowymi wiceprzewodniczącymi sejmiku.

Elżbieta Anna Polak była jedyną zgłoszoną kandydatką na marszałka woj. lubuskiego. W głosowaniu tajnym marszałek została wybrana większością 18 głosów. – Chciałam podziękować za zaufanie, czuję odpowiedzialność, ale kocham samorząd, bo to on jest fundamentem wolnej Polski. Przyrzekam, że będę realizować wszystkie zadania w sposób odpowiedzialny i przewidywalny. Wszystko w naszych rękach. Program przedstawię na kolejnej sesji – powiedziała marszałek Polak.

Nowo wybrana marszałek wniosła o rozszerzenie porządku obrad o punkty dotyczące powołania wicemarszałków i członków zarządu województwa. Zaproponowała Stanisława Tomczyszyna i Łukasza Poryckiego na wicemarszałków oraz Marcina Jabłońskiego i Tadeusza Jędrzejczaka na członków zarządu województwa. Przedstawiła też sylwetki kandydatów: S. Tomczyszyn pełni funkcję wicemarszałka od 2014 r. a wcześniej pracował jako członek zarządu województwa. Łukasz Porycki to absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Był dyrektorem biura ministra w ministerstwie pracy oraz w ministerstwie rolnictwa, ostatnio pracował w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego jako dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej. Marcin Jabłoński to z wykształcenia filolog germanista po UAM w Poznaniu, oraz absolwent prawa i administracji na uczelniach w Poznaniu i Wrocławiu; był  m.in. wojewodą lubuskim, wicewojewodą, dwukrotnie starostą słubickim, w latach 2008-2010 marszałkiem woj. lubuskiego, a także podsekretarz stanu w MSW; pracował również w sektorze prywatnym. Tadeusz Jędrzejczak to absolwent WSP w Zielonej Górze, był posłem na Sejm I, II i III kadencji, prezydentem Gorzowa Wlkp. pełnił też m.in. funkcję przewodniczącego Euroregionu Pro-Europa Viadrina, a ostatnio był członkiem zarządu woj. lubuskiego.

Wszyscy kandydaci weszli do zarządu woj. lubuskiego w głosowaniu tajnym, większością 18 radnych.

WIĘCEJ: http://lubuskie.pl/news/24542/806/Sejmik-wybral-marszalka-i-zarzad-wojewodztwa/d,news-bootstrap/

biuro

KORONAWIRUS

01-korona
OGÓLNE ZALECENIA 
 
mycie
JAK MYĆ RĘCE?
 
02-podejrzenie
PODEJRZEWASZ ZARAŻENIE?
 
seniorzy
INFORMACJE DLA SENIORÓW
 
06-zalecenia
ZALECENIA (4.04.2020)
 
koronawirus-baner 
WIĘCEJ:

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo