kolejny krok ku karetce w Kostrzynie!

Opublikowano: poniedziałek, 04, luty 2019 23:46
Andrzej Kail

radniStanowisko Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Gorzowskiego 1 lutego br. na sesji Rady Powiatu radni przyjęli stanowisko w sprawie zabezpieczenia w Systemie Ratownictwa Medycznego dodatkowej karetki pogotowia, która stacjonowałaby w szpitalu w Kostrzynie nad Odrą. Poniższe stanowisko, wraz z przygotowanym przeze mnie uzasadnieniem ma być ...dostarczone do Wojewody Lubuskiego. W niedługim czasie powołany zostanie również stosowny zespół, który ma się zająć rozwiązaniem problemu. Treść stanowiska poniżej.

Rada Powiatu Gorzowskiego dostrzegając problem mieszkańców powiatu związany z niewystarczającą liczbą karetek pogotowia ratunkowego działających na naszym terenie postanawia zwrócić się do Wojewody Lubuskiego o podjęcie działań zmierzających do przeanalizowania niniejszego problemu i rozważenia możliwości zwiększenia zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców wykorzystując możliwości jakie daje obecne prawo oraz warunki zarówno sprzętowe, jak i osobowe. Rada Powiatu deklaruje ponadto wolę włączenia się w proces organizacyjny oraz wsparcie prac stosownego zespołu roboczego powołanego przy urzędzie Wojewody w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań systemowych w omawianej kwestii.
Prace trwają już od prawie dwóch miesięcy. Liczę na wsparcie mieszkańców i pozostałych koleżanek i kolegów radnych

Andrzej Kail