Będą nowe mosty kolejowe

Kostrzyn most kolejowy Warta 3W końcowej fazie opracowania i uzgodnień znajduje się przedsięwzięcie, którego efektem będzie rozbiórka i budowa nowych mostów kolejowych w naszym mieście. Podstawą opracowania projektu jest umowa zawarta pomiędzy: DB Netz AG, Regionalbereich Ost, Anlagenplanung Regionalnetze a firmą Schüßler-Plan, Ingenieurgesellschaft mbH, Greifswalder Berlin. Linia kolejowa nr 6078 po stronie polskiej przechodzi w linię kolejową nr 203. Przyczółek wschodni mostu na Odrze jest zakończeniem linii kolejowych 6078   i 203.Opracowanie projektu obejmuje odcinek od km 81,500 do km 82,983 linii kolejowej 6078 pomiędzy Strausberg –Küstrin – dworzec graniczny w Kietz, oraz odcinek w gestii PKP PLK linii nr 203 od km 342,100 do km 342,281 leżący pomiędzy dworcami Küstrin-Kietz po stronie niemieckiej a Kostrzynem Nowe Miasto po polskiej stronie.

To fragment historycznej trasy Pruskiej Kolei Wschodniej, która dawniej łączyła Berlin na zachodzie, z Kaliningradem na wschodzie i wiodła dalej na wschód aż do granicy z Rosją. Połączenie kolejowe ma w przyszłości ponownie zyskać na znaczeniu jako główna trasa łącząca Niemcy i Europę Zachodnią z Polską i Krajami Bałtyckimi.

Przyczyną modernizacji przeprawy mostowej polegającej na rozbiórce  i budowie nowego mostu jest bardzo zły stan techniczny obiektu (wg niem. systemu klasa IV). Powodem przebudowy mostu są również wyższe wymagania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej jak i spławności rzeki Odry, które rzutują na konieczność zwiększenia światła pionowego mostu.

Inwestycja położona jest po części w Republice Federalnej Niemiec (kraj związkowy Brandenburgia), po części po stronie polskiej (województwo lubuskie). Granica Państwowa znajduje się na rzece Odrze, w środku jej nurtu.

Inwestycja znajduje się na obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. To obszar Natury 2000 „Ujście Warty” i Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz obejmuje obszar przyległy do pasa drogowego drogi krajowej nr 22 , której zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pas wymienionej drogi znajduje się częściowo na tej samej działce ewidencyjnej, co planowana inwestycja tj. na działce ewidencyjnej nr 1, której właścicielem jest Skarb Państwa, a trwały zarząd sprawuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W skomplikowany proces przygotowawczy zaangażowany jest również Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą.

Prace budowlane wynikające z budowy nowych przepraw będą miały bezpośredni wpływ na następujące obiekty inżynieryjne:

- wiadukt kolejowy w km 82,715 linii kolejowej nr 6078;

- przepust w km 82,470 linii kolejowej nr 6078;

- ściana oporowa przy przyczółku zachodnim mostu na kanale przeciwpowodziowym w km 82,100 linii kolejowej nr 6078;

- ściana oporowa przy przyczółku zachodnim wiaduktu nad drogą po prawej stronie torów w km 82,700 linii kolejowej nr 6078;

- ściana oporowa przy przyczółku zachodnim wiaduktu nad drogą, po lewej stronie torów w km 82,700 linii kolejowej nr 6078;

- zachodnia ścianka zabezpieczająca brzeg Odry w km 82,730 linii kolejowej nr 6078.

O postępie prac będziemy Państwa informować.

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

POLECAMY:
     
lao
17 października, godz. 20:00
KCK Kręgielnia
Strefa Dobrej Muzyki
 
pnuw
20 października, godz. 7:15
PN Ujście Warty
 
Zew Dąbroszyn vs. KS Lubniewice
20 października, godz. 14:00
 
 26 października
ZAPISY TRWAJĄ
 
tenis 2
27 października, godz. 16:00
Hala przy ul. Wojska Polskiego 5
 
zegarki-edwa

AKTUALNE NUMERY

sk9
Samorządny Kostrzyn
Nr 9/2019 - WRZESIEŃ 2019
 kolejny: 31 października 2019
 
pl9b
Przekrój Lokalny
Nr 9(79)/2019 - WRZESIEŃ 2019 
 kolejny: 12 października 2019
 
virtualnetia

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od paździenrika 2019 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo