Kongres Poradnictwa z udziałem Prezydenta

01 ks2 0342Ponad 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego i organów centralnych wzięło udział w Kongresie Poradnictwa, który odbył się dziś w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Rozmawiano o integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego i prozdrowotnego. W dyskusji wzięli udział specjaliści reprezentujący zawody zaufania publicznego i profesje pomocowe oraz członkowie instytucji i organizacji poradniczych. Kongres, zorganizowany przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Narodowym Instytutem Wolności – CRSO, odbył się po raz pierwszy.

dwnld1924178945

Prezydent, który uczestniczył w obradach, zwrócił uwagę na kluczową rolę edukacji i informacji w systemie usług poradniczych. Powołując się na własne doświadczenia z okresu prowadzenia biura poselskiego, wskazał, że największym problemem jest to, że obywatele szukający pomocy zgłaszają się zbyt późno.  Państwo musi znaleźć pieniądze, by finansować poradnictwo świadczone przez organizacje pozarządowe – podkreślił Andrzej Duda. Dodał, że jest to skierowane przede wszystkim do osoby zagubionej, najczęściej takiej, której nie stać na pomoc.

dwnld2044007667

Podczas paneli z udziałem ekspertów z różnych nurtów poradnictwa dyskutowano m.in.  o stworzeniu ogólnopolskiej bazy usług poradniczych i zintegrowaniu poradnictwa z innymi usługami społecznymi, tak aby udzielana obywatelom pomoc miała możliwie kompleksowy charakter i prowadziła do faktycznego rozwiązywania różnych problemów życiowych. To właśnie na rozproszenie usług poradniczych i brak współpracy między poszczególnymi instytucjami zajmującymi się tą dziedziną wskazywano podając przykłady problemów, jakie dotykają systemu poradnictwa. Pozytywne zmiany przyniosła wprowadzona z inicjatywy Prezydenta nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nowe przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 roku,  stworzyły warunki dla rozwoju nie tylko poradnictwa prawnego, ale także poradnictwa obywatelskiego, zajmującego się pozaprawnymi problemami, z którymi zgłaszają się obywatele. Dzięki wprowadzonym zmianom z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów poradnictwa odpłatne.

dwnld889625673

Na potrzebę wszechstronnego wsparcia ze strony rządu wskazywał w swoim wystąpieniu Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Piotr Gliński – i zapewniał o takie wsparcie będzie zabiegał.  Z kolei rolę samorządu terytorialnego w procesie integracji poradnictwa z innymi rodzajami usług społecznych akcentowali uczestnicy panelu, który poprowadził prezydencki minister Andrzej Dera.

13 ks2 0397

Podczas podsumowania Kongresu Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha zachęcał do współpracy miedzy różnymi sektorami poradnictwa i działania na rzecz zwiększenia dostępności usług. Zapowiedział także kolejne inicjatywy Kancelarii Prezydenta w tym zakresie.

WIĘCEJ: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1457,kongres-poradnictwa-.html

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

Facebook20Post4
UWAGA!!!
ZŁÓŻ WNIOSEK DO
BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020
 
POLECAMY:
 
123
13 września, godz. 20:00
KCK Kręgielnia
Strefa Dobrej Muzyki
 
 
Celuloza vs Zew Dąbroszyn
15 września, godz. 16:00
 
17 IX 2019 - plakat-1
17 września
 
park
21 września
 
lao
17 października, godz. 20:00
KCK Kręgielnia
Strefa Dobrej Muzyki
 
 
zegarki-edwa

AKTUALNE NUMERY

sk7
Samorządny Kostrzyn
Nr 8/2019 - SIERPIEŃ 2019
 kolejny: 26 września 2019
 
pl8
Przekrój Lokalny
Nr 8(78)/2019 - SIERPIEŃ 2019 
 kolejny: 13 września 2019
 
virtualnetia

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
butt KOMUNIKACJA MIEJSKA 240x100
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od września 2019 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
Mariusz Staniszewski
redaktor sportowy

sport@naszkostrzyn.pl
tel. 693 907 200
 

znajdziesz nas w gazecie

logo