Nowy Starosta. Nowe rozdanie na kolejne lata

Opublikowano: piątek, 11, wrzesień 2020 22:16
Andrzej Kail

StarostaW ostatnim czasie trochę działo się w naszym Starostwie. Niektórzy mówią, że takie wydarzenia miały miejsce po raz pierwszy od momentu utworzenia Powiatu Gorzowskiego. Otóż zmiany były konieczne. Od 17 lipca br. mamy nowego Starostę Gorzowskiego. Obecnie funkcję tę pełni dotychczasowa wicestarosta, Magdalena Słomińska (Prawo i Sprawiedliwość). Wicestarostą została Małgorzata Ludniewska, reprezentująca klub radnych Razem dla Powiatu. W skład nowego zarządu weszli ponadto Zygmunt Mendelski (Razem dla Powiatu), Mieczysław Jaszcz (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Roman Król (Polskie Stronnictwo Ludowe). Zmiany wydawały się być nieuchronne od wielu miesięcy.

W Powiecie zawiązała się nowa koalicja, która szybko podjęła stosowne decyzje o ich dokonaniu. Wprowadzone zmiany potwierdzają na pierwszy rzut oka, swój bardzo pozytywny charakter. W Starostwie znowu zapanował harmider towarzyszący zazwyczaj pracy. Oba gabinety starostów tętnią życiem, co było od wielu lat niespotykanym zjawiskiem. Jestem również przekonany o tym, że interesy wszystkich gmin funkcjonujących w naszym powiecie, dzięki tym osobom zostały również pozytywnie docenione. W związku z tym, że niektórzy radni objęli nowe funkcje zmiany nastąpiły również we wszystkich komisjach stałych Rady Powiatu. Wszystko odbyło się bardzo sprawnie i za zgodą zainteresowanych osób, przy poparciu ponad połowy składu Rady. Od 25 sierpnia mamy również nowego Skarbnika Powiatu Gorzowskiego. Została nim Anna Górska, do niedawna Skarbnik Powiatu Słubickiego, a wcześniej pracownica Urzędu Skarbowego w Słubicach. Bardzo dobrze przygotowana osoba, o dużym doświadczeniu na trudnej płaszczyźnie finansów publicznych z pewnością dobrze wpisze się w zespół pod przewodnictwem pani Starosty. Trzy niezwykle energiczne kobiety będą rządziły obecnie w Powiecie Gorzowskim.

Starostwo Powiatowe bardzo mocno angażuje się w życie swoich mieszkańców. Aktywność zarządu oraz radnych przejawia się w bardzo zaangażowanym uczestnictwie we wszelkiego rodzaju inicjatywach gminnych oraz działaniach własnych na rzecz społeczności lokalnej. Poza udziałem w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze społeczno- kulturalnym zarówno zarząd, jak i radni angażują się w rozwój infrastruktury drogowej w swoich miejscowościach. Trwają przygotowania do budowy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odra, budowany jest chodnik w Mościcach. Rozpoczęła się również budowa oczyszczalni ścieków w DPS Kamień Wielki. Bardzo intensywne rozmowy prowadzone są z władzami Witnicy odnośnie umiejscowienia tam punktu obsługi klienta Wydziału Komunikacji. W tym przypadku jest to bardzo dobra i pożądana inicjatywa, której głównym zadaniem jest zmniejszenie kolejek do Wydziału Komunikacji w Starostwie i rozładowania napięć wśród mieszkańców, powstających na skutek bardzo długiego czasu oczekiwania. „Starostwo bliżej ludzi”, to hasło, z którym nowy Zarząd i Rada Powiatu zamierza podążać do przodu. Nowe komputery, nowy system organizacyjny, wprowadzenie elektronicznej obsługi klienta na większa niż dotychczas skalę mają poprawić jakość życia mieszkańców, dla których wizyta w urzędzie, jakikolwiek by nie był, to bardzo często stresujące przeżycie. Zależy nam na tym, żeby ten stres był jak najmniejszy. Chcemy by każdy mieszkaniec Powiatu nie czuł się petentem, a partnerem, który powinien szybko i sprawieni uzyskać stosowną pomoc i wsparcie od pracownika Starostwa.

Z nowym zarządem wiążemy duże nadzieje. Jesteśmy przekonani, że sprawna organizacja pracy Starostwa pozwoli na ułatwienie życia społeczności Powiatu, ale i naszym pracownikom da szansę na bliższy kontakt z jego mieszkańcami. W okresie trwającej pandemii, każde rozwiązanie systemowe, które przyjmiemy jako Zarząd i Rada, które ułatwi i przyspieszy kontakt mieszkańców z administracją będzie rozwiązaniem nadzwyczaj pożądanym. Będzie sprzyjało polepszeniu standardów życia społeczności lokalnej.

Andrzej Kail
Przewodniczący Rady Powiatu
Klub Radnych Razem dla Powiatu